Økonomi

Forbrukerrådet får gå til massesøksmål mot DNB

DNB har hovedkontor i Bjørvika i Oslo sentrum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo (NTB): Forbrukerrådet får gå til massesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder, har Oslo tingrett besluttet. Det totale kravet mot banken er på over 690 millioner kroner.

Forbrukerrådet mener 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. Bakgrunnen for kravet er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede, men kun 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet, mener Forbrukerrådet. Banken har avvist dette.

Oslo tingrett har nå besluttet at rådet får fremme massesøksmålet.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland er strålende fornøyd etter at Forbrukerrådet fikk rettens medhold i at saken kan føres som et gruppesøksmål, representert ved Forbrukerrådet.

– Nå er 180.000 kunder ett skritt nærmere å få tilbake 690 millioner kroner de har betalt for en tjeneste som ikke er levert, sier hun.

– DNB forsøkte å blokkere

Det er viktig at retten ga medhold i at kundene kan være representert, for at søksmålet i det hele tatt lar seg gjennomføre, poengterer forbrukerdirektøren.

– Det er en umulighet at 180.000 personer skal saksøke enkeltvis. De har kjøpt samme produkt og betalt samme gebyrsats, og det er naturlig at man ser søksmålet samlet, sier hun.

– DNB forsøkte å blokkere muligheten for at denne saken skulle prøves som gruppesøksmål, men der fikk vi rettens medhold. Retten skriver at gruppesøksmålsinstituttet er laget nettopp for denne typen saker, tilføyer hun.

Kjernen i saken er at kundene og Forbrukerrådet mener at de har betalt for en mer aktiv fondsforvaltning enn de fikk. Dette er et viktig spørsmål å få avklart, mener Flesland.

DNB med alternativ

DNB har nå to ukers frist til å anke kjennelsen. Når et gruppesøksmål eventuelt kan komme for retten, er for tidlig å si. Selskapet har mulighet til å anke denne avgjørelsen.

Fredag mottok DNB konklusjonen fra Oslo tingrett. Selskapet skal lese den og begrunnelsen før de konkluderer med hvordan de stiller seg til den.

– Dette gjelder jo ikke selve saken, men hvordan saken skal føres for retten. Det er et prosedyrespørsmål som må avklares. Der har Forbrukerrådet ønsket et gruppesøksmål, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Han forklarer at DNBs alternativ er at selskapet sammen med Forbrukerrådet velger ut pilotkunder som representerer ulike kundesituasjoner.

– For eksempel de som sitter igjen med mer avkastning etter kostnader, og de som ikke har fått det i dette fondet. Og også forskjellen mellom kunder som har vært inne lenge og de som har vært inne kort tid, utdyper Westerveld.

DNB vil la resultatet av en slik pilotløsning gjelde for de andre kundene i den samme gruppen. (©NTB)