Økonomi

Sterkeste prisvekst for boliger siden 2009

Boligprisene steg 0,7 prosent i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene har steget så mye det siste halvåret at eiendomsmegler-foreningen måtte oppjustere sine prognoser for prisveksten kraftig.
  • Stine Barstad
    Journalist

Boligprisene steg 0,2 prosent i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,7 prosent denne måneden.

– Juni ble nok en måned med sterk prisvekst i det norske boligmarkedet. I løpet av de siste ti årene er det kun i 2009 hvor vi har hatt en sterkere prisvekst på landsbasis i juni og første halvår, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Sterkest vekst i Oslo

Han sier boligprisveksten først og fremst er drevet av oppgang i østlandsområdet.

Oslo og Asker hadde høyest prisvekst med henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Også det siste året har Oslo hatt den sterkeste prisveksten, med 13,4 prosent.

Stavanger og Sandnes har hatt den vakeste utviklingen, med prisfall på 7,2 og 6 prosent det siste året.

– Boligprisveksten i Oslo og store deler av Østlandet viser få tegn til å bremse, og vil også prege boligmarkedet utover høsten. Markedet i Stavanger ser ut til å stabilisere seg med en nedgang på kun 1,0 prosent samlet i første halvår, sier Dreyer.

Det ble solgt færre boliger i juni enn på samme tid i fjor, som var en rekordmåned. Det ligger også færre boliger ute for salg. Særlig i Oslo og Stavanger er det solgt markant færre boliger enn i fjor.

– Men for landet under ett er det kun i 2015 at det er omsatt flere boliger enn i årets juni, sier Dreyer.

Tror på langt høyere vekst

Boligprisveksten så langt i år er så kraftig at Eiendom Norge ser seg nødt til å oppjustere sine progrnoser for prisveksten i år. Mens organisasjonen i januar spådde at boligprisene ville stige mellom 3 og 5 prosent i 2016, oppjusterer de nå anslaget til 7–8 prosent.

Prisveksten så langt i år har vært på 5,5 prosent.

– Vi venter at tredelingen i det norske boligmarkedet vil forsterke seg ytterligere. Oslo og Østlandet får ytterligere prisvekst, mens veksten blir mer moderat i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I Stavanger venter vi at boligprisene vil fortsette å falle noe, men med en mer moderat takt, sier Dreyer.

Sjeføkonom tror boligprisene flater utSlik kan du sjekke hva naboen betaler i eiendomsskattNå kommer eiendomsskatt-brevet i postkassen: Villaeiere i vest får svi, Groruddalen slipper helt

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Oslo