Økonomi

Ekspertene ser ingen tegn til utflating i boligprisene

Finansdepartementet deler IMFs bekymring for gjeld i norske husholdninger.

– Vi har bodd i samme leilighet i 20 år, så nå er vi på jakt etter noe større, sier Sathi Ramalingham (t.h). Aftenposten møtte ham og familien på visning på Grorud mandag kveld. Den 135 kvadratmeter store leiligheten i tomannsboligen ble torsdag morgen solgt for 4,45 millioner kroner, 260.000 kr over takst.
  • Ellen Balke Hveem

I en rapport offentliggjort tirsdag mener Det internasjonale pengefondet (IMF) at det norske boligmarkedet er kraftig overpriset.

Rapporten peker på at:

  • Boligprisene har steget 140 prosent siden 2000, dobbelt så mye som prisveksten ellers.
  • Gjelden i en gjennomsnittlig familie har vokst fra 145 prosent av disponibel inntekt i 2002, til over 220 prosent i fjor, et høyere nivå enn i de fleste sammenlignbare land.

I tillegg steg norske boligpriser også med 0,8 prosent i juni (sesongjustert), noe som gir en årsvekst på 7,3 prosent. Prisveksten er fortsatt sterkest i Oslo, hvor prisene har steget 13,4 prosent det siste året. I Stavanger faller boligprisene fortsatt, og har en nedgang på 7,3 prosent siden juni i fjor.

Aftenposten møtte familien Ramalingham på visning på Grorud. De var på utkikk etter noe større, gjerne med hage, etter 20 år i samme leilighet.

– Vi merker at prisene er høye – mye høyere enn de var for 20 år siden. Og selv med stor prisstigning på boligen vi skal selge, har det også vært stor prisstigning på det den skal erstatte den med. Det merkes, sier Sathi Ramalingham.

Risiko for økonomien

Finansdepartementet er enig med IMF i at høy gjeld i norske husholdninger utgjør en betydelig risiko for økonomien.

– Økt arbeidsledighet kan gjøre at flere må stramme inn forbruket eller selge boligen for å betjene den høye gjelden. Høy gjeld i husholdningene er nært knyttet til oppgangen i boligprisene, understreker statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet.

– Oppgangen i Osloområdet skyldes god økonomisk vekst, stor befolkningsvekst, lav ledighet og lave renter. Områder av landet som er rammet av den lave oljeprisen opplever fallende priser, påpeker han.

Finanstilsynet bekymret

Direktør Emil R. Steffensen for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet er bekymret for konsekvensene av høy gjeldsvekst.

– Som Finanstilsynet har pekt på, vil fortsatt høy vekst i gjeld og boligpriser øke risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag, sier han.

Steffensen mener likevel det er vanskelig å måle om det er overprising av boliger i Oslo.

– Finanstilsynet er kjent med IMFs vurderinger. Vi vil komme tilbake til noen av disse spørsmålene i september.

Tilbudstiltak

Bjørnestad i Finansdepartementet mener at tiltak på tilbudssiden, som tilrettelegging for økt takt i boligbyggingen, må være førstelinjeforsvaret for å avdempe utviklingen. Regjeringens boligstrategi introduserte tiltak som overlapper med IMFs rapport, ifølge Bjørnestad.

– Reguleringsprosessene må bli raskere, enklere og mindre kostnadskrevende. Forenklinger av byggtekniske krav til nye boliger kan bidra til å øke nybyggingen og på den måten dempe veksten i boligprisene, mener han.

– Da er det er viktig at også lokale myndigheter følger opp gjennom raske reguleringsprosesser.

Finansdepartementet håper også at satsing på samferdsel kan gjøre det enklere for flere å bo utenfor pressområdene.

Boligprisene har steget så mye det siste året at Eiendomsmeglerforeningen har måttet oppjustere sine prognoser for prisveksten kraftig. Særlig hett er det på Østlandet, og nå virker det som også andre må justere prognosene.

Usikkert for Norges Bank

Både DNB Markets og Nordea Markets fremhever i sine morgenrapporter denne uken at de sterke boligpristallene skaper usikkerhet rundt Norges Banks rentemøte i september.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets mener sentralbanken stimulerer et allerede presset boligmarked på Østlandet, noe som skulle tilsi høyere rente under rentemøtet i september. Samtidig skal en lav rente stimulere økonomien på vestlandet.

– Det er ulempen med å bruke et virkemiddel som treffer hele landet til å motvirke et sjokk som har truffet økonomien svært skjevt, understreker Fjære i sin rapport.

Senioranalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets peker på at selv om Norges Bank har en rentebane som signaliserer kutt, er ikke markedets sannsynlighet høyere enn 50 prosent.

Rentebekymring

DNB markets har en gjeldende prognose for årets boligprisutvikling på 4,4 prosent, med en utflating i veksten de kommende årene.

– Vi har hatt en periode med ganske svak økonomisk vekst, og økt arbeidsledighet. Da skulle man tro at boligprisene skulle falle eller avta, men det har vi ennå ikke sett for landet som helhet, sier Fjære til Aftenposten.

– Den sterke boligprisveksten de siste månedene gjør at
prognosen for i år trolig må justeres noe opp.

Hun peker også på de regionale forskjellene, hvor man har sett fallende boligpriser i de områdene som er hardest rammet av oljeprisfallet.

– Jeg deler bekymringen om hva som kan skje om renten settes kraftig opp. Om vi kommer i en situasjon hvor husholdninger sliter med å betale gjelden sin, kan det forsterke en eventuell nedgang i boligprisene.

SSB legger til grunn en boligprisvekst på 4,4 prosent i sine prognoser i år, og en høyere vekst de neste årene på henholdsvis 5,9 prosent, 5,8 prosent og 4,7 prosent for 2017, 2018 og 2019.

Nordea: Boligprisene i Oslo normaliseres

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets er ikke overrasket over boligprisveksten, og synes det virker mulig at også Nordea vil måtte oppjustere sine boligprisprognoser i år.

– De høye prisene vi ser i hovedstaden i dag er på mange måter baksiden av medaljen. Norsk økonomi klarer seg godt ellers, og oljeprisfallet har ikke slått voldsomt ut på ledigheten i østlandsområdet, sier han.

Sjeføkonomen tror boligmarkedet i Oslo på mange måter reflekterer en normalisering, og ser til Sverige for eksempler.

– Mens det generelle inntektsnivået er høyere i Norge enn i Sverige, ligger boligprisene i Stockholm høyere enn i Oslo. Den siste tiden har vi sett en utflating av boligprisveksten i Stockholm. Vi vil nok nå en ny likevektspris i Oslo også, men jeg tror ikke vi vil få en utflating som i Stockholm på ei god stund ennå.

LES OGSÅ:

IMF-sjefen i Norge: Lav oljepris gir ikke økt fartSentralbanksjefen: - Vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinteren«Mange legger mer arbeid i å kjøpe en bruktbil enn en bolig til 3 millioner»Slik forvandlet de grandtantens gamle bolig

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Rente
  3. IMF