Økonomi

Siv Jensen vil slå hull i sparegrisen, og blir dermed historisk

Siv Jensen blir den første finansministeren som tar gamle oljepenger ut av Oljefondet.

Finansminister Siv Jensen henter inn gamle oljepenger for å få statsbudsjettet 2016 til å gå opp. Foto: Ruud, Vidar

 • Sigurd Bjørnestad

Som den første finansministeren etter at Oljefondet ble etablert i 1996 vil Siv Jensen neste år bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn hun får strømmende inn fra borehullene.

Hun må ta 3,7 milliarder kroner ut av Oljefondet. Så sent om i fjor sendte hun 155 milliarder friske oljekroner til fondet.

Aftenposten skrev om dette allerede mandag:

Les også

Siv Jensen kan bli den første finansministeren som ikke setter friske penger inn i Oljefondet

Men med en oljepris som er mer enn halvert siden i fjor sommer, og som holder seg omtrent uendret neste år, blir det for lite friske oljepenger til å fylle opp på statsbudsjettet.

Det er to tall som brukes for å beskrive bruken av oljepenger: beregnet bruk i forhold til handlingsregelen og faktisk bruk i statsbudsjettet.

Beregnet bruk av oljepenger

Finansminister Siv Jensen øker den beregnede bruken av oljepenger fra 167 milliarder kroner i år til 194 milliarder kroner neste år.

Denne økningen er en beregnet størrelse. Svekkelsen av statsbudsjettet på grunn av dårligere tider er holdt utenfor i beregningen.

Det er denne beregnede bruken av oljepenger som ligger til grunn for å anslå om man bruker mer eller mindre enn handlingsregelen tilsier.

De største budsjettsakene:

Les også

Skatt på alt som er moro øker

Faktisk bruk av oljepenger

Men det blir dårligere tider enn normalt neste år. Ledigheten blir høyere og skatteinntektene lavere enn det historiske gjennomsnittet. Dette slår selvfølgelig inn i statsbudsjettets faktiske inntekter og utgifter.

Budsjettunderskuddet regnet før oljepenger blir derfor større enn i en normalsituasjon. Det trengs flere oljepenger enn normalt for å få budsjettet i balanse.

Når en tar hensyn til høyere utgifter til ledighetstrygd og lavere skatteinntekter, fremkommer den faktiske bruken av oljepenger . Det er denne pengebruken som føres som inn i statsbudsjettet sammen med alle postene for inntekter og utgifter.

Her blir Jensen historisk.

Slår hull i sparegrisen

Målt på denne måten foreslår Regjeringen å bruke knapt 208 milliarder kroner av oljepengene neste år.

Dette er mindre enn strømmen av friske oljepenger opp av borehullene neste år. Strømmen av friske penger fra borehullene blir nemlig anslått til 204 milliarder kroner i 2016.

Jensen må derfor som den første finansministeren ta gamle oljepenger ut av Oljefondet neste år. Hun tar 3,7 milliarder kroner fra fondet for å få budsjettet sitt til å gå opp.

I motsetning til alle finansministere før henne har hun ikke penger til overs til å sende fra Finansdepartementet til fondet. I stedet slår hun hull i sparegrisen og tar penger ut av fondet.

Men Jensens forslag blir ikke vedtatt uten kamp:

Les også

Skattekuttene får blandet mottakelse hos V og KrF

Fondet krymper ikke likevel

At Jensen tar penger ut av Oljefondet betyr ikke at det krymper neste år. Fondet har samtidig sine egne inntekter fra aksjer, rentepapirer og eiendommer det eier i utlandet.

Ved å legge til grunn at disse inntektene blir som den langsiktige forventede avkastningen for Oljefondet neste år, spår Regjeringen at fondet ved utgangen av neste år er 7449 milliarder kroner.

Fondet blir anslått til 7025 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

 1. Les også

  Dette betyr statsbudsjettet for småbarnsfamilier

 2. Les også

  Flybilletten blir dyrere og ruter kan forsvinne

 3. Les også

  Dette er de største budsjettsakene

 4. Les også

  Her vil Regjeringen få budsjettmotstand fra KrF og Venstre

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  I årevis har Oljefondet blitt større og større. I år skrumper det med 40 milliarder kroner.

 2. ØKONOMI

  Oljefondet har passert 8000 milliarder – det utgjør 1,5 millioner for hver av oss

 3. ØKONOMI

  Siv Jensen har 2000 milliarder til overs i Oljefondet

 4. ØKONOMI

  Krisepakker, kriselån og kontantstøtte: Slik dekkes gapet på 201 milliarder kroner

 5. ØKONOMI

  Med sekken full av oljepenger har det vært fire fete år for finansminister Siv Jensen: Nå venter fire magre år.

 6. ØKONOMI

  Regjeringen starter forhandlingene om budsjettmilliardene: Hun har fjernet 75 mrd. kroner fra budsjettet. Det tilsvarer tilnærmet alt det Norge bruker på vei, jernbane, politi og påtalemyndighet til sammen.