Skifte jobb i 2015: Lønnshopp på 21.000 kr. Skifte jobb i 2016: 7000 kr i «lønnshopp».

Å skifte jobb nå gir i gjennomsnitt bare én tredjedel av lønnshoppet det ga for et år siden. – Jeg tjener ikke like mye i lønn, men arbeidsgleden er desto større, sier Bente Person Samuelsen, som sa opp jobben.

Bente Person Samuelsen sa opp jobben og startet for seg selv. Det har hun ikke angret på, selv om lønnen foreløpig er lavere enn det hun tjente før.
  • Frøydis Braathen
– Jeg tjener ikke like mye, men arbeidsgleden er desto større, sier Bente Person Samuelsen.

Følelsen av at hun ikke gjorde det rette hadde kommet snikende over flere år.

– Jeg hadde en lang og bred yrkeserfaring, men jeg følte ikke at jeg jobbet med det jeg virkelig ville, det som passet med verdiene mine, forteller Bente Person Samuelsen (51).

Etter å ha jobbet i over 20 år med administrasjon, lederstøtte og rekrutting, tok Person Samuelsen det tøffe valget: Hun sa opp jobben for å studere og starte et eget firma.

Forventer lønnsøkning

I dag jobber hun som konsulent for både toppledere og andre ansatte som trenger hjelp til omstilling i arbeidslivet.

Person Samuelsen visste hva hun gikk til, og at hun ikke kunne regne med en like høy lønn som før.

Mange forventer imidlertid et lønnshopp når de skifter jobb. Men det er ikke like mye å hente økonomisk på å bytte jobb nå, viser ManpowerGroups årlige jobbskifteundersøkelse for 2016.

De som skiftet jobb i 2015 fikk i gjennomsnitt 21.128 kroner høyere lønn. I 2016 har den gjennomsnittlige lønnsøkningen falt til 7482 kroner.

Høyere ledighet

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse (og påtroppende sjeføkonom i LO), forklarer nedgangen med tøffere tider i en del bransjer.

– Det er en del høylønnsbransjer og -yrker som har opplevd vanskelige tider. Et typisk tegn i usikre tider er at arbeidstagere søker tryggere jobber. Nå er det de høytlønnede som går ned i lønn. En del må nok bytte til en annen bransje, der lønnsnivået er lavere, sier Bjørnstad.

– Hvis årsaken til at du bytter jobb er trygghet, så er forventningene til lønn ikke de samme, legger han til.

Flere søker jobb

Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.

– Når det er flere kandidater på markedet, blir det ikke så stort press på arbeidsgiver til å betale folk ekstra for å flytte på seg. Hvis du er i en bransje med høyere ledighet, som oljebransjen, da er det ingen automatikk i å få høyere lønn ved jobbskifte, sier Larsen.

Går ned i lønn

Andelen som går ned i lønn ved jobbskifte har også økt, viser undersøkelsen. Nær tre av ti (27 prosent) svarer at de har gått ned i lønn etter at de byttet jobb. To av ti (21 prosent) svarte det samme i 2015.

Til tross for nedgangen viser undersøkelsen at én av to (50 prosent) arbeidstagere, samt studenter og arbeidsledige, svarer at lønn vil være det viktigste i en fremtidig jobb.

Blant dem som aktivt søker ny jobb, er det 56 prosent som oppgir høyere lønn som viktigst i ny jobb.

Mulighet til å lære

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, mener det er lurt å vektlegge flere faktorer enn lønn når man vurderer å bytte jobb.

– Jeg tror det er viktig å sørge for at man hele tiden får mulighet til å lære og utvikle seg. Enten det er hos nåværende eller fremtidig arbeidsgiver, sier Brath.

Guri Larsen råder deg som vurderer å skifte jobb til å tenke over hva du mister hos din nåværende arbeidsgiver og hva du får hos den nye.

– Hvis du jobber hos en økonomisk solid arbeidsgiver, bør du tenke deg om før du tar en jobb i en konjunkturutsatt bransje, sier Larsen.

Roger Bjørnstad er sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. I midten av mars overtar han som sjeføkonom i LO.

Lav lønnsutvikling i 2017

Roger Bjørnstad tror lønnsutviklingen i 2017 vil bli lav, fordi Norge fortsatt er i en omstillingsperiode.

– Det er fortsatt overkapasitet i leverandørbedriftene og kanskje i oljeselskapene. Den norske lønnsdannelsen er slik at alle blir påvirket, selv om det bare er noen bransjer som sliter.

– Derfor kommer lønnsveksten i år til å bli lav, kanskje til og med nær null dersom prisveksten spiser opp lønnsveksten, sier Bjørnstad.

Det skjedde i fjor, da gjennomsnittlig reallønnsvekst, altså lønninger fratrukket prisvekst, var den laveste på 35 år.

Vil bytte jobb innen fem år

Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av de spurte forventer å være i stillingen de har i mindre enn fem år.

Ser man kun på dem som har heltidsjobb, er det seks av ti (66 prosent) i den yngste gruppen (18-30 år) som forventer å være i jobben under 5 år, mens det totalt i alle aldre er fire av ti (41 prosent) som har dette tidsperspektivet.

Flere enn før har ambisjoner om å prøve seg på ulike arbeidsplasser i løpet av karrièren, tror Maalfrid Brath.

– Vi blir mer og mer individualister og er mindre lojale mot arbeidsgiverne. Det gjelder spesielt yngre arbeidstagere. Hvis vi ikke får nye utfordringer og læring hos arbeidsgiveren vår, bytter vi oftere jobb, sier Brath.