Norske tannleger i avansert skatteakrobatikk

Skreddersydde eierselskaper i Luxembourg åpner muligheter for å flytte inntekter fra høy skatt i Norge til meget lav skatt i Luxembourg. - Resultatet kan vise seg å være null skatt både i Norge og Luxembourg, mener Tax Justice Network–Norway.

  • Sigurd Bjørnestad

Sommeren 2010 går det ut pressemeldinger om at to norske selskaper var kjøpt av svenske oppkjøpsfond. Kjøpere og selgere roser hverandre og selskapene.

Det som ikke kommer frem, er at eierskapene baseres på avansert skatteplanlegging i Luxembourg.

IK Investment Partners kjøpte det norske tannhelseselskapet Colosseum for rundt 500 millioner kroner. Fondet Nordic Capital kjøpte hjelpemiddelselskapet Handicare for knapt 2 milliarder kroner. Handicare er blant annet storleverandør av rullestoler og utstyr til norske sykehus.

Planlegger skatten i Luxembourg

Bak lukkede dører i lille Luxembourg var også oppkjøpene et tema. Hemmelige dokumenter sirkulerer mellom revisjons— og rådgivningsselskapet Pricewaterhouse Coopers(PwC) og skattemyndighetene.

Lekkede dokumenter fra PwC (se faktaboks) viser at oppkjøpene skjedde via en lang omvei av avansert skatteplanlegging i Luxembourg. På omveien deltar norske advokatfirmaer, nystiftede selskaper i Norge og Luxembourg og detaljerte skatteråd fra PwC.

Onsdag ettermiddag var lekkasjene, som omfatter en rekke internasjonale selskaper, tema i en opphetet diskusjon da EU-kommisjonenes nyvalgte president Jean-Claude Juncker møtte i EU-parlamentet. Han var statsminister i Luxembourg da skatteplanleggingen ble forhåndsgodkjent av myndighetene.

På en pressekonferanse i Brussel svarte Juncker på beskyldningene om hemmelige skatteavtaler.

Aftenposten har fått tilgang til dokumentene gjennom nettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

De lekkede dokumentene gir ikke grunnlag for å hevde at skatteregler er brutt i Norge eller Luxembourg. Men lekkasjen vakte stor oppsikt i en rekke land da den ble kjent torsdag i forrige uke, og omtales internasjonalt som LuxLeaks.

Sentralt i planleggingen står nye, skreddersydde eierselskaper i Luxembourg. Det åpner muligheter for å flytte inntekter fra høy overskuddsskatt i Norge til meget lav skatt i Luxembourg.

Les også:

Les også

Gigantisk lekkasje viser hvordan de rikeste unngår milliarder i skatt

Prosjekt Delta

"Name of project: Delta" står det på forsiden av dokumentet på 78 sider, som PwC sendte skattemyndighetene i Luxembourg i juli 2010. De lekkede

Colosseum tannklinikker er eid av et svensk oppkjøpsfond via et eierselskap i Luxembourg. Det er for å unngå dobbel skatt for fondets eiere, svarer det svenske fondet IK.

dokumentene viser til minste detalj det omfattende forarbeidet PwC gjorde i Luxembourg på vegne av det svenske fondet. Oppkjøpet av Colosseum tannklinikker blir finansiert og organisert for å få nær null skatt i Luxembourg (se grafikk).

Gjeldsopptak, egenkapital, finanspapirer i grenselandet mellom gjeld og egenkapital, ti aksjeklasser, innløsning av aksjeklasser og mye annen finansakrobatikk inngår. Pengene til oppkjøpet blir sluset fra IK Partners via Luxembourg og inn i det nye, norske selskapet, som så kjøper tannklinikkene.

PwC ber skattemyndighetene om å forhåndsgodkjenne skattekonklusjonene i dokumentet.

Klikk for å forstørre grafikken.

Betalte 6 mill. for skatteråd

Siste punkt før PwC-rådgivernes signaturer omtaler skattebehandlingen av det skreddersydde selskapet i Luxembourg.

PwC konkluderer beskrivelsen av oppkjøpet og finansieringen med at Luxembourg-selskapet bør kvalifisere til å komme inn under lilleputtlandets fritaksregler for selskapsskatt, lokal selskapsskatt og formuesskatt.

I 2011-regnskapet for Colosseumklinikkens norske eierselskap står det at PwC fikk knapt 6 millioner kroner for å bistå "med å utrede ulike modeller i forbindelse med konsernets strukturering og finansiering" i forbindelse med oppkjøpet.

Nav-sponsede rullestoler

Handicare er det andre norske selskapet omtalt i de lekkede PwC-dokumentene. Det leverer rullestoler og en lang rekke andre hjelpemidler og utstyr til eldre, funksjonshemmede og sykehus. Produktene blir i stor grad betalt gjennom offentlige støtteordninger administrert av Nav.

Handicare ble i juni 2010 solgt fra det norske oppkjøpsfondet Herkules til det svenske oppkjøpsfondet Nordic Capital for knapt 2 milliarder kroner. PwC sender også her inn et dokument med detaljert beskrivelse av en kjede av selskaper og avanserte finansieringsmetoder. "Project Mobilis" er navnet denne gangen.

Her danner Nordic Capital et selskap på Jersey som så danner et selskap i Luxembourg som så kjøper et nystiftet norsk selskap som så kjøper Handicare. På norsk side av grensen er det advokatfirmaet Haavind i Bygdøy allé som i første omgang er adressen for det nystiftede selskapet. Navn: "Agardh 113 AS"

Skreddersydd selskap

Som med Colosseum er det en detaljert beskrivelse av lån mellom selskapene, egenkapital som flytter seg og beskrivelser av en lang rekke aksjeklasser. I sentrum står det skreddersydde selskapet i Luxembourg. Igjen konkluderer PwC-rådgiverne med at dette vil komme inn under Luxembourgs fritaksregler for utbytte, kapitalgevinster og formuesskatt.

I dette tilfellet inneholder de lekkede dokumentene også svaret fra skattemyndighetene ti dager senere om " ... de transaksjonene Nordic Capital ønsker å gjennomføre". Det positive svaret er at dette er "i overensstemmelse med gjeldende skattelovgivning og administrativ praksis."

Fremme i 2014

Over fire år er gått siden oppkjøpene. Colosseumklinikkenes norske eierselskap har skiftet navn til Caesar International Holding AS. Dette er igjen eid av Caesar International S.à r.l. i Luxembourg med 82,6 prosent. Grunnlegger og tannlege Gard Lauvsnes eier 16,4 prosent og en tidligere daglig leder eier 1 prosent.

Handicare Group AS er nesten 100 prosent eid av Cidron Liberty Systems S.à r.l i Luxembourg.

Her kan du selv søke i de lekkede dokumentene .

— Skal hindre dobbel skatt

Det svenske oppkjøpsfondet IK Investment Partners skriver i en e-post til Aftenposten: "IK har holdingselskap i Luxembourg for å sikre at fondsinvestorene ikke betaler skatt på samme inntekt to ganger (bare én gang i de respektive investorenes hjemland). Vi kunne gjerne ha hatt våre holdingselskaper i Holland, Sverige eller Storbritannia, men har valgt Luxemburg da det lenge har vært et veletablert finansielt sentrum".

IK skriver at selskapene de eier selvsagt betaler skatt i landene de driver i.

Oppkjøpsfondene består av en rekke enkeltfond der investorer kan kjøpe andeler og håpe på god avkastning. Partnerne som eier og driver fondene får andeler av avkastningen, i tillegg til at de som regel investerer egne penger i fondene.

Tannlege Gard Lauvsnes, som grunnla og senere solgte Colosseumklinikkene, ønsker ikke å kommentere saken.

Oppkjøpsfondet Nordic Capital skriver i en e-post til Aftenposten at "det primære formålet med holdingselskapet i Luxembourg er å unngå dobbeltbeskatning for internasjonale investorer i Nordic Capitals fond. (...). Fondenes investorer er skattepliktige i sine respektive hjemland, først og fremst USA. "

Nordic Capital skriver også at "vi synes (det) er positivt" med bindende forhåndsbeskjed fra skattemyndighetene i Luxembourg. "Det er bra å få klare beskjeder om hva som gjelder, slik at vi vet at strukturen ikke leder til dobbeltbeskatning for internasjonale investorer".

Seniorpartner Morten Blix i det norske fondet Herkules, som solgte Handicare til Nordic Capital, sier: - Vi hadde ikke innsyn i den selskapsstrukturen Nordic Capital brukte for å kjøpe Handicare.

PwC skriver i en uttalelse til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) at de avslørende dokumentene Aftenposten har fått tilgang til "ble tatt ulovlig av en tidligere ansatt i Luxembourg". PwC skriver videre: "Vi er forhindret fra å kommentere kundeforhold, men benekter enhver påstand om at det er noe upassende ved selskapets virksomhet".

Kan bli null skatt begge steder

— Luxembourg regnes for å være et av de verste skatteparadisene i verden, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen Tax Justice Network–Norway (TJN).

Hun sier det er to grunner til dette.

— For det første hemmeligholder de informasjon. For det andre motarbeider de aggressivt internasjonalt arbeid for å komme hemmeligholdet til livs, sier hun. TJN i Norge er en del av et globalt nettverk med medlemmer i de ulike landene. I Norge er 18 frivillige organisasjoner og fagforbund medlemmer.

TJN jobber for " ... global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattlegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis."

De svenske oppkjøpsfondene sier de sluser eierskap og inntekter gjennom Luxembourg for å hindre dobbeltbeskatning.

— Dette er det vanlige argumentet. Men resultatet kan vise seg å være null skatt både i Norge og Luxembourg, sier Jacobsen.

Hun sier de lekkede dokumentene fra Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Luxembourg viser klart og tydelig hva som foregår.

— Nå vet vi hvilke metoder som blir brukt. Dette er første gang vi ser skattedokumenter fra Luxembourg i slikt omfang. Det er betegnende at denne informasjonen bare kunne komme frem gjennom lekkasjer, sier Jacobsen.