Økonomi

Statlige lederlønninger fortsetter å vokse mer enn vanlige folks lønninger

Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent. Utviklingen er i strid med det regjeringen har lovet.

Daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sa i 2015 at statlige ledere ikke skulle ha høyere lønnsutvikling enn vanlige arbeidstakere. Det motsatte har skjedd. Her er Sanner, som nå er finansminister, sammen med justisminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
  • NTB

- I retningslinjene er det presisert at ledernes lønnsutvikling skal være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig, sa daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i 2015.

Tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB viser at det motsatte har skjedd: Godt betalte ledere i staten får stadig høyere prosentvis lønnsvekst.

Tallene gjelder om lag 900 toppledere og administrerende direktører i staten, som departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene, toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestre.

For de siste fem årene har deres lønninger økt med 3,9 prosent i snitt per år, mens gjennomsnittet for alle arbeidstakere har ligget på 2,7 prosent. Lønnsveksten for de statlige lederne er langt over gjennomsnittet for ledere i næringslivet, skriver avisen.

Gjennomsnittlig årslønn for toppledere i staten var i 2019 på 1.345.920 kroner, en økning på 61.000 kroner fra året før.

For en person med en gjennomsnittslønn på 567.000 kroner i året utgjorde lønnsveksten i fjor rundt 20.000 kroner, viser SSBs statistikk.

Som Aftenposten skrev 17.februar, hadde også offentlige ansatte generelt sett høyere lønnsvekst i fjor enn ansatte i industri og varehandel.

Les også

  1. Offentlig sektor leder an i lønnsveksten: Statsansatte fikk mye mer enn industriarbeidere i fjor

  2. LO gikk ut mot lønnsfest blant statlige ledere – godkjente 16 prosents lønnsøkning for Agenda-sjefen

  3. Statlige sjefer har dobbel så høy lønnsvekst som vanlige folk

Les mer om

  1. Lønn
  2. Ledere
  3. SSB