Widerøe kutter 4000 avganger årlig i Norge

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flyvningene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4000 avganger i året.

Et De Havilland Canada Dash 8–100 (LN-WIN) fra Widerøe letter fra Oslo lufthavn.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier at selskapet er i en fortvilt situasjon, og at de med dette kutter helt nødvendig transport i Distrikts-Norge.

– Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg, sier han i en pressemelding.

Årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten, opplyser selskapet.

Endringene trer i kraft 4. mai. Det er spesielt Evenes som blir hardt rammet. Der legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes. I tillegg blir flere avganger fra Tromsø, Bodø, Florø lagt ned, og direkteruter fra Oslo blir lagt ned i deler av året.

– Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet, og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Nilsen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt.

Hareide: – Vil ramme mange

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier i en kommentar til NTB at han tar flyselskapets avgjørelse til etterretning, men at han er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt.

– Kuttene som i dag er blitt kjent, vil ramme mange innbyggere rundt om i landet som jeg er opptatt av skal ha et godt tilbud også i fremtiden. Vi vil følge dette tett fremover og vurdere hvordan negative konsekvenser best kan håndteres, sier han.

Han minner om at regjeringen den siste tiden har gjort avgiftsendringer som skal styrke grunnlaget for kommersielle distriktsruter, og at dette har slått positivt ut for Widerøe.

Situasjonen kan snus med relativt enkle midler, mener Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Sp: – En varslet katastrofe

– For kollektivtilbudet i distriktene er dette en liten katastrofe. Småflyene er selve tilbudet mange steder, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Vedum kaller rutenedleggingene en varslet katastrofe. Han skylder på regjeringens avgiftspolitikk, som han presiserer at også Frp har vært med på å føre.

– Dette har Widerøe varslet i lengre tid, og det skjer på grunn av flypassasjeravgiften, økt moms og andre av regjeringens grep, sier Sp-lederen.

Han mener imidlertid at situasjonen kan snus med relativt enkle midler, som blant annet redusert moms på all kollektivtrafikk og fritak fra flyseteavgift for fly under 20 tonn.