Sjeføkonom: - En svakere krone vil over tid bety prisvekst og mindre å rutte med

Men kronesvekkelsen kan også resultere i flere arbeidsplasser.

Den norske kronen er på sitt laveste nivå på 30 år, målt mot store valutaer som euro og dollar. Det gir dårligere råd om du skal på shopping i utlandet.
  • Vilde Bratland Hansen

Mandag ettermiddag skrev Aftenposten om at den norske kronen er på sitt laveste nivå på 30 år.

Dette skjer etter at den norske kronen i løpet av de siste årene er blitt betydelig svekket. Noteringen kommer også i etterkant av et voldsomt oljeprisfall i starten av 2020.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier til Aftenposten at det er vanskelig å si nøyaktig hva som kan være årsaken til den negative utviklingen, men trekker frem to potensielle forklaringer som kan være utslagsgivende.

– Den første grunnen kan være at det er usikre, urolige tider. I slike tider vil investorer selge seg ut av mer perifere valutaer som den norske kronen, sier han.

EU-landene, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge. Før jul handlet usikkerheten ifølge Dørum om Brexit og om handelskonflikten mellom Kina og USA. Nå virker det å være coronaviruset som påvirker den globale økonomien.

Dørums andre forklaring er at stadig flere land og investorer får øynene opp for omstillingsutfordringene Norge står overfor i møte med klimaendringene.

– Norge er en stor produsent av olje og vil i fremtiden stå overfor utfordringer som andre land ikke har, sier han.

Sjeføkonomen tror omstillingene kan bli enda tøffere dersom klimautfordringene medfører strammere klimapolitikk. En rask overgang til fornybare energikilder kan slik Dørum ser det, svekke kronekursen ytterligere.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

Vanskelig å si hvordan norske forbrukere blir berørt

I Norge står importerte varer for rundt 30 prosent av konsumprisindeksen. Når kronekursen svekkes, kan det øke prisene på disse varene.

Hvorvidt prisene øker, avhenger ifølge Dørum av konkurransesituasjonen i hver enkelt næring.

– Hvis næringen er preget av sterk konkurranse, kan det være vanskelig å velte de økte importkostnadene over på kundene. Da kan det føre til at bedriftene må ta de økte kostnadene selv, forklarer han.

I mindre konkurranseutsatte næringer, kan det bli forbrukerne som «får regningen».

– Er det mulig å si noe om hvilken type varer som vil bli dyrere som følge av kronesvekkelsen?

– Nei, det er det vanskelig å gi noen klare estimater på foreløpig, svarer Dørum.

Sjeføkonomen er likevel klar i talen: Svakere krone vil over tid bety prisvekst og mindre å rutte med for den jevne forbruker.

– Den svake kronen gjør i hvert fall ikke at prisene senkes. Det kan vi trygt si.

Positivt for bedrifter som produserer varer i Norge

Ikke overraskende mener Dørum at den lave kronekursen vil gå hardest ut over bedrifter som importerer utenlandske varer. På motsatt side, kan den lave kronekursen være positiv for bedrifter som produserer varer i Norge.

En lav kronepris kan nemlig gjøre at norske varer som selges til utlandet, blir billigere for kjøperne der. Og dersom salget av norskproduserte varer øker, kan det på sikt bidra til flere arbeidsplasser i Norge.

Også reiselivsbransjen kan ifølge Dørum komme til å oppleve vekst dersom kronesvekkelsen vedvarer.

– Reiselivsnæringen fikk en oppsving da kronen ble svekket etter oljeprisfallet for noen år siden. Man så at det ble billigere å legge ferien til Norge enn til utlandet, forklarer han.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1

Oljefondet mer verdt i norske kroner

Tirsdag skrev E24 at svekkelsen i den norske kronen bidrar til å løfte sparepengene i det norske Oljefondet til enda høyere verdi enn det ellers ville ha hatt. Dette fordi utenlandske verdipapirer i euro og dollar kan veksles om til flere kroner enn tidligere.

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen påpeker at det bare er «en ren pengeillusjon». Oljefondet blir mer verdt i norske kroner fordi kronekursen faller. Men oljefondet er investert i utenlandske finansmarkeder og kan reelt sett bare brukes til betale for vår import fra utlandet.

– Målt i valuta er ikke fondet mer verdt enn før. Vi kan ikke kjøpe mer i utlandet. Landet blir altså ikke rikere, selv om Oljefondet er større, målt i kroner, sier han.

Andreassen påpeker imidlertid at kronesvekkelsen og et større Oljefond målt i kroner, kan føre til at kronebeløpet som overføres fra oljefondet til statsbudsjettet øker noe. I alle fall om handlingsregelen, som sier at vi over tid kan overføre 3 prosent av fondsverdien til å finansiere statsbudsjettet, følges slavisk.

Det er neppe smart, slik han ser det.

– En dag kan kronekursen styrkes igjen og kroneverdien av fondet blir redusert. Da er det ikke sikkert at det passer å bremse overføringene fra fondet.

Tror ikke at kronesvekkelsen vil vedvare

Før jul spådde flere forskerne i SSB at «en rekordsvak krone kan bli den nye normalen».

Hverken Dørum eller Andreassen tror at den siste kronesvekkelsen vil vedvare i lang tid fremover.

– Hvis spredningen av coronaviruset ikke eksploderer og skaper en omfattende global pandemi, er det svært sannsynlig at den norske kronekursen vil gå opp igjen, sier Andreassen.

Dørum tror også at coronaviruset, i likhet med SARS-viruset i 2003, er forbigående, og at det neppe vil skade den norske kronen på lang sikt. Han er likevel åpen på at han ikke hadde forutsett at den norske kronen skulle bli så svak som nå.

Nå er han spent på hvordan det grønne skiftet vil påvirke den norske kronekursen videre.

– Ambisjonene knyttet til nullutslipssamfunnet blir bare høyere og høyere. Dersom det grønne skiftet skjer raskt, kan kronen svekkes ytterligere. Sånn sett er det ikke sikkert at vi har sett den norske kronen på sitt svakeste ennå.

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen sa tirsdag til DN at han tror at kronen på kort sikt kan svekke seg enda mer.