Økonomi

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser

Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England har fått så mye i inntekter og subsidier at eierne – inkludert Equinor – i 2018 kunne ta ut utbytte på tilsammen 7 milliarder kroner, mer enn verdien av selskapet.

Regnskapene for Equinors tre vindanlegg på britisk sokkel viser at alle i 2018 gikk med solide overskudd. Dudgeon-eierne tok ut 7 milliarder i utbytte i 2018.

  • NTB

Stavanger Aftenblad har tatt en gjennomgang av resultatene for de tre havvindanleggene fra 2018, det siste året med levert regnskap, og første året med full produksjon fra alle: Sheringham Shoal (startet opp i 2012), Dudgeon (oppstart i oktober 2017) og Hywind (også 2017).

Resultatet viser at Sheringham Shoal omsatte for 1,8 milliarder kroner, med en driftsmargin på 59 prosent og resultat etter skatt på 673 millioner kroner. Dudgeon omsatte for 2,7 milliarder kroner, med en driftsmargin på 63 prosent og overskudd på hele 1 milliard kroner.

Hywind omsatte for 315 millioner kroner, noterte driftsmargin på 32 prosent og et overskudd etter skatt på 106 millioner kroner.

Les også

Equinor får mulighet til å bygge verdens største havvindpark i Nordsjøen

God butikk

Konklusjonen er at vindkraft til havs er god butikk. Subsidier utgjør en betydelig andel av inntektene. Eierne av Dudgeon kunne ta ut samlet utbytte på hele 7 milliarder kroner.

Talsperson Eskil Eriksen i Equinor vil ikke kommentere tall i forkant av fremleggelsen av resultatene for 2019 i London torsdag, men selskapet bekrefter at de tre vindanleggene er selvstendige og individuelle aksjeselskap, som leverer fullstendige regnskap. Til Nationen sier Eriksen at Equinor vil gjøre betydelige investeringer i havvindprosjekter i årene fremover.

– Empire Wind og Dogger Bank er begge store, industrielle prosjekter som vil kunne forsyne tilsammen fem millioner husstander med fornybar energi. Vår brutto andel av investeringene i disse prosjektene vil være opp mot 80 milliarder kroner i perioden frem mot 2026, sier Eriksen.

Torsdag skal Equinor legge frem planer fremover, inkludert fornybardirektør Pål Eitrheims mål for havvind.

Les også

Tina Bru om olje og klima: Ja til Lofoten og nei til Kirken

Subsidiert

Redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima stiller spørsmål ved om regnskapene Aftenbladet har gjennomgått, avslører at de britiske skattebetalerne er i overkant rause med subsidier for å bygge opp havvindsatsingen til Equinor og andre selskap.

Analytiker Tom Harries i Bloomberg mener tallene er gode også fordi de gjenspeiler at det er lite vedlikehold de første årene av driften. Han påpeker at Equinor satset på havvind før det ble populært – og dyrt.

– Så de tok en risiko, har bygget med suksess og får nå betalt, sier Harries.

Les også

  1. Aftenposten mener: Utslippskutt fra norsk sokkel bør applauderes

  2. Equinor presenterer nullutslippsplan

Les mer om

  1. Equinor
  2. Havvind
  3. Fornybar energi
  4. Storbritannia