Alle er bekymret for høy gjeldsvekst i befolkningen. Det gjelder ikke oljefylkene.

I Rogaland var gjeldsveksten null fra 2014 til 2018. Halveringen av oljeprisen har dratt boligprisene og dermed veksten i gjeld til bunns i oljefylket.

Finansminister Siv Jensen (Frp) trenger ikke bekymre seg for gjeldsveksten i oljefylkene.
  • Sigurd Bjørnestad

– Boligprisene i Stavanger er nå halvparten av i Oslo. Det er all grunn til å flytte til Stavanger!

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank1 SR-Bank, Rogalands storbank, velger å være lokalpatriot til fordel for oljefylke nr. 1.

De siste pristallene fra bransjeforeningen Eiendom Norge viser at kvadratmeterprisen på solgte boliger i mai var 34.400 kroner i Stavanger med omegn. I Oslo var den 72.800 kroner.

Sterk vekst i boligprisene går sammen med sterk gjeldsvekst. Gjeldsveksten har i mange år bekymret alle som styrer norsk økonomi.

Den mye omtalte boliglånsforskriften til finansminister Siv Jensen (Frp) er hard mot alle som vil inn i boligmarkedet. Det gode formålet er å dempe gjeldsveksten og hindre at folk låner mer enn de kan bære.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen, SpareBank1 SR-Bank.

Stort sprik i gjeldsveksten

Men bekymringen trenger ikke omfatte de fire oljefylkene Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal.

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for gjeld i 2018 fordelt på fylke. For husholdningenes banklån viser tallene:

  • Rogaland og Vest-Agder ligger på bunn med henholdsvis null vekst og knapt 10 prosent gjeldsvekst over årene 2014–2018.
  • Også oljefylket Hordaland ligger godt under landsgjennomsnittet i gjeldsvekst. Oljefylket Møre og Romsdal ligger også litt under.
  • Oslo og Akershus er de motsatte ytterpunktene med en gjeldsvekst på over 40 prosent over de fire årene.


En vekkerklokke for Rogaland

– Oljeprisfallet førte til økt ledighet og usikkerhet om fremtiden. Det ble lavere omsetning i boligmarkedet og fallende priser, sier Knudsen.

Dermed ble det også mindre behov for å låne penger.

Han sier omsetningen i boligmarkedet i Stavanger nå har tatt seg opp. Prisfallet har flatet ut og det er vekst i utlånene igjen.

– Men mange tenker nok annerledes enn i 2013. De siste årene har vært som en vekkerklokke for mange. Den forteller at ingen trær vokser inn i himmelen, sier han.

Et stort sprik på bare fire år

Statistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Stavanger i mai i år var 7,4 prosent lavere enn i mai 2014. I Oslo har de steget knapt 47 prosent i den samme perioden.

Slikt gir store forskjeller i gjeldsveksten.

Veksten i gjelden vil også være påvirket av befolkningsveksten. Tilflyttingen til Oslo har vært stor i mange år, og befolkningsveksten var døyt 6 prosent over årene 2014–2018. I Stavanger var den noe under 2 i disse årene.

– Oljeprisfallet førte til økt ledighet og usikkerhet om fremtiden. Det ble lavere omsetning i boligmarkedet og fallende priser, sier Kyrre Knudsen om Stavanger.

Hordaland står sterkere

Også Vest-Agder med Kristiansand ble hardt rammet av oljeprisfallet. Det rammet boligmarkedet og gjeldsveksten i fylket har vært meget lav de siste fire årene.

Hordaland klarte seg bedre gjennom oljenedturen. Lånelysten holdt seg oppe, og gjeldsveksten 2014–2018 ble den dobbelte av Vest-Agders.

Knudsen sier Hordaland har et mer variert næringsliv enn Rogaland og dermed flere bein å stå på.

– Fisk og turisme har gått veldig bra de siste årene. Hordaland stiller sterkt i begge disse næringene. I tillegg har Hordaland en god del arbeidsplasser innen offentlig sektor, sier Knudsen.

Et nytt pusterom

Utbyggingen av feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg har gitt en ny kraftig opptur i oljeinvesteringene. Dermed følger oljefylkene med på ferden.

– Mange bedrifter i Rogaland planlegger for vekst i år og så venter de å holde seg på et godt nivå i noen år. Fra 2023 er det nok en viss usikkerhet i oljebedriftene. Årene etterpå kan bli ruglete, sier Knudsen.Oljefylkene med minst vekst i innskudd

SSB har også la også frem tall for bankinnskuddene for husholdningene. Bildet er omtrent det samme som for gjeldsveksten.

Sammen med Aust-Agder har de fire oljefylkene Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal hatt den laveste innskuddsveksten 2014–2018.

– Også dette uttrykker nok den svekkende økonomien i disse fylkene. Ledigheten steg og det ble nødvendig å tære på oppsparte midler, sier Knudsen.

Også på innskuddssiden er Oslo det motsatte ytterpunktet med en innskuddsvekst på knapt 30 prosent på fire år. Spareglade trøndere ligger like bak.

– Rogaland er Norge på sitt mest utsatte. Men skal man velge seg en krise, er «norsk oljesjokk» å foretrekke. Oljefondet, flytende valutakurs og justerbar rente er gode buffere både for Rogaland og Norge, sier Knudsen.