Norges Bank holder renten uendret

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter ikke opp renten nå.
  • Sigurd Bjørnestad

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret, skriver banken i en pressemelding torsdag formiddag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjentar i hovedsak budskapet han hadde i juni. Da ble Pengepolitisk rapport 2/19 lagt frem, og Olsen skrev at renten trolig ville bli satt ytterligere opp «i løpet av året».

–Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier han i pressemeldingen torsdag.

Torsdag tar han med andre ord et forbehold om den internasjonale utviklingen.

  • LES OGSÅ: Norges Banks hovedstyre gjennomgår de økonomiske utsiktene i et bakgrunnsnotet for rentemøtet.

To nyheter: Økt usikkerhet og svak krone

I en kort oppdatering av utsiktene henviser Norges Bank i pressemeldingen til den mer omfattende vurderingen som ble gjort i rapporten i juni: «Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått.»

Deretter kommer Norges Bank med de to eneste små, nye vurderingene. Først:

  • «Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme», skriver banken.
  • Det betyr at brexit og Donald Trumps handelskriger kan gi lavere økonomisk vekst og dermed bidra til lavere prisvekst i Norge.

Deretter ny vurdering nummer to:

  • «På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover», skriver banken.
  • Siden juni har kronen svekket seg. Det er bra for bedrifter som konkurrerer med utlendinger, men gjør importen til Norge dyrere og bidrar til økt prisvekst.

Altså to forhold som drar i hver sin retning for norsk prisvekst.

Har satt opp renten tre ganger

Styringsrenten ble satt opp både i mars og juni i år. Den ble også satt opp i september i fjor, etter å ha ligget uendret på rekordlave 0,5 prosent helt siden mars 2016.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding etter rentemøtet i juni.

Denne spådommen ligger fast etter torsdagens rentebeslutning.

Uenige økonomer

Økonomer som følger med på Norges Bank spår litt ulikt om når Olsen omsetter ord til handling.

Sjeføkonom Kari Due- Andresen I Handelsbanken spår at det ikke blir handling fra Olsen i det hele tatt. I en kommentar torsdag skriver hun at Norges Bank kommer til å avlyse ytterligere renteøkninger. Hun tror nåværende 1,25 prosent blir toppen for styringsrenten

Årsaken er svakere internasjonale utsikter og den negative effekten det har på den åpne norsk økonomien.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea skriver i en kommentar at Norges Bank «indikerer at den fremdeles ser september som det mest sannsynlige» tidspunktet for neste renteøkning. Men Bruce tolker forbeholdet om svak internasjonal økonomi som et signal om at Norges Bank er mindre sikker enn før på at renten blir satt opp i september.

Meglerhuset DNB Markets spår at Norges Bank vil utsette neste renetøkning fra tidligere planlagte september til desember. Men september er ikke utelukket, garderer DNB seg.

Les også

Dette fenomenet har varslet om økonomiske kriser de siste 40 årene. Onsdag skjedde det igjen.

Les også

En av ti vurderer å binde renten

Rekordlav rente lenge

Norges Bank holdt renten rekordlav i to og et halvt år frem til september i fjor for at norsk økonomi skulle få opp farten igjen etter det store fallet i oljeprisen fra sommeren 2014.

Stigende rente er på mange måter en friskmelding av norsk økonomi. Det betyr at utsiktene har bedret seg og at det går bedre. Renten må opp for å holde prisveksten rundt målet på 2 prosent i året over tid.