Økonomi

Formuesskatten gjør stor forskjell på folk

For Norges rikeste er det ekstreme avvik mellom faktisk formue og grunnlaget for formuesskatt. Investor Petter Stordalen hadde en formue på over 9 milliarder kroner i 2011. I formuesskatten ble den redusert til 85 millioner.

Olav Thon (født 1923) Kapital liste 2011: 23,9 mrd. kr.Ligningen 2011: 9,7 mrd. kr.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent
Odd Reitan (født 1951)Kapital liste 2011: 23,4 mrd. krLigningen 2011: 1,4 mrd. kr.
Johan Johannson (født 1967) Kapital liste 2011: 23 mrd. kr.Ligningen 2011: 1,5 mrd. kr.
Johan Henrik Andresen (født 1961) Kapital liste 2011: 16,6 mrd. krLigningen 2011: 11,1 mrd. kr.
Stein Erik Hagen (født 1956) Kapital liste 2011: 10,9 mrd. kr.Ligningen 2011: 1,4 mrd. kr.
Kjell Inge Røkke (født 1958) Kapital liste 2011: 9,8 mrd. kr.Ligningen 2011: 7,9 mrd. kr.
Trond Mohn (født 1943) Kapital liste 2011: 9,4 mrd. kr.Ligningen 2011: 4,2 mrd. kr.
Petter A. Stordalen (født 1962) Kapital liste 2011: 9,2 mrd. krLigningen 2011: 0,1 mrd. kr.

Det er anslått at over 300 personer hadde en faktisk formue på over 500 millioner kroner i fjor. I ligningstallene finnes det bare 78 av dem.

Formuesskatten bommer kraftig på landets rikeste. Reglene for verdsetting gjør at ligningsformuene deres helt lovlig blir langt lavere enn faktisk formue. Samtidig fremstår forskjellsbehandlingen som ekstrem.

Magasinet Kapital anslår hvert år formuen til Norges rikeste. Gitt Kapitals anslag, peker investorene Kjell Inge Røkke og Petter A. Stordalen seg ut som ytterpunktene i formuesskatten for de aller rikeste:

Røkkes faktiske formue ble av Kapital anslått til knapt 10 milliarder kroner i 2011. Ligningsformuen hans var 7,8 milliarder kroner. Avviket på en fjerdedel er det desidert lavest blant de rikeste.

Stordalens formue ble anslått til drøyt 9 milliarder kroner i fjor. I ligningen er han ført opp med en ligningsformue på bare 85 millioner kroner. Altså omtrent 1 prosent av anslått faktisk formue.

Også for investor Stein Erik Hagen og colonialmajor Odd Reitan er avvikene svært store. Reitan hadde en anslått formue i Kapital på over 20 milliarder kroner, mens han ble formuesbeskattet for 1,4 milliarder kroner.

Les også

Lektor er Norges rikeste kvinne

- For meg er begge disse tallene bare tall på papiret. Det er noen som tror at formuen vår er stappet i madrassen, men det er den jo ikke. Det jeg er opptatt av, er å bygge selskapet med evighetens perspektiv; å skape verdier utover de økonomiske verdiene, og så må myndighetene ta hånd om formuesberegning og beskatning, sier Reitan til Aftenposten.

Stein Erik Hagen sier han bare eier ca. 10 prosent av Kapitals anslag på hans 2011-formue på 10,9 milliarder kroner. Resten eier hans tre eldste barn. Han mener derfor at hans ligningsformue på 1,4 milliarder kroner for 2011 er høyere enn hans andel av Kapitals anslag på det som egentlig er familiens formue.

- Sammenligner man tallene for eiere som eier selskaper som ikke er børsnoterte, som for eksempel Stordalen, Reitan og Johannson, beviser det hvor tilfeldig og urimelig formuesskatten virker. For egen del burde vi selge våre Orkla-aksjer og andre børsnoterte aksjer, og heller investere i eiendom i inn— og utland, sier han.

Børs gir verdi

Både Røkke og Thon har mye av formuen sin i børsnoterte selskaper. Aksjer på Børsen blir verdsatt i et marked og ligningsverdien baserer seg på dette. Det gir mindre avvik mellom reell formue og ligningsformue.

Etter Kapitals anslag var det 71 personer som hadde en formue på over 2 milliarder kroner i 2011. I ligningslistene er der bare 11 personer med så høy ligningsformue. 325 personer hadde i Kapitals liste formuer over 500 millioner kroner i fjor. I ligningen var det bare 78 personer som ble skattlagt for en formue over dette.

Forklaringen

- De lave ligningsformuene skyldes svært ofte eierskap i selskaper som ikke er notert på Børsen. Verdsettelsen i ligningen av slike selskaper er meget lav, sier professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI.

Som et eksempel nevner han et IT-selskap som er bygd opp fra bunnen av. Det kan være meget verdifullt, men får likevel lav ligningsverdi så lenge det ikke noteres på børs og får en markedsverdi. Fast eiendom er lavt verdsatt i ligningen, og kan brukes til å få ned ligningsformuen.

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole peker på det samme.

- I den grad de rikeste eier fast eiendom, er det tilpasningsmuligheter. Ligningsverdiene ligger langt under markedsverdien, mens gjeld til fratrekk blir verdsatt full ut. Hvis ligningsverdien på en eiendom er 40 prosent av faktisk verdi, og belåningen av eiendommen er 40 prosent, så vil den inngå med null i eierens ligningsformue. Ligningsverdi og gjeld blir like, sier han.

Tetter hull

Finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen (Ap) viser til året statsbudsjett.

- Hvis noen etter disse ligningstallene er imot å heve verdsettelsen av næringseiendom fra 40 til 50 prosent av antatt markedsverdi, så vil jeg gjerne ha en prat. Vi har gradvis tettet store hull i formuesskatten, men det er fortsatt rabatter for fast eiendom, sier han. Micaelsen mener formuesskatten er treffsikker i omfordelingspolitikken.

- 2,5 prosent av de rikeste skattyterne betaler 50 prosent av formuesskatten, sier han.

Petter Stordalen er landets rikeste som tar telefonen på direkten, men han hadde i går ingen kommentar til sin 2011-ligning.

Les også

  1. Her er Norges rikeste tenåring

  2. Sjekk hvor rike de egentlig er

Kilde: Magasinet kapital og ligningen 2011