Økonomi

Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank

Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet.

Utvalget har vært leder av tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank. Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.

Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.

Mener Norges Bank har for mange oppgaver

Gjedrems budskap er at sentralbanksjef Øystein Olsen har for mye å gape når han skal sette renten, passe på bankene og forvalte verdens største pensjonsfond samtidig.

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene. Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.

Gjedrem var sentralbanksjef 1999–2010. Før og etter dette var han finansråd, det vil si øverste embetsmann i Finansdepartementet.

Nå vil han strippe sin tidligere arbeidsgiver for en stor og prestisjetung oppgave. I dag jobber rundt 550 mennesker i Norges Bank-avdelingen som forvalter Oljefondets 8100 milliarder kroner.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er dagens vert for Oljefondet, men uttaler seg i fortid når kommenterer Gjedrems utredning.

– Jeg vil understreke det jeg tidligere har sagt, nemlig at Norges Bank har vært et godt hjem for fondet, sier Olsen

Regjeringen oppnevner styre for fondet

Forvalterselskapet foreslås etablert som et såkalt særlovsselskap etter en lignende modell som Folketrygdfondet.

Det nye selskapet skal ha et styre som oppnevnes av Regjeringen.

Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.

– Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte. Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, sier hun.

SPU betyr Statens pensjonsfond utland. Dette er det offisielle navnet på Oljefondet.

Utredningen blir nå sendt på høring.

Finansminister Siv Jensen (Frp) erkjenner at Norges Bank har mange ansvarsområder i dag.
Les også

Oljefondet har passert 8000 milliarder – det utgjør 1,5 millioner for hver av oss

Stortinget skal bestemme

Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.

Utvalget legger til grunn at praksisen med å forankre viktige endringer i mandatet i Stortinget, føres videre.

– Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.

Vil ikke dele oppå fondet

Utvalget advarer mot å dele opp forvaltningen i flere selskaper. Det vil være kostbart og mer krevende å styre. Det er ikke her grunnlag for konkurranse mellom statlige enheter, er budskapet fra utvalget.

Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.

Dette advarer utvalget mot. Fondets oppgave skal bare være å sikte mot «høyest mulig avkastning med en forsvarlig og vel avveid risiko», gitt at forvaltningen er «ansvarlig».

Utvalget vil ikke bruke fondet som virkemiddel i utenriks-, nærings-, regional- eller miljøpolitikken.

Utvalget vil heller ikke bruke fondet «som et budsjett nummer to for formål som ikke når opp i prioriteringen over statsbudsjettet».

To alternativer

Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.

 • I den ene modellen opprettes et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank og en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
 • Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.

Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige, men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.

Les også

 1. Oljefondet flytter eiendommene hjem

 2. Ingen kan gjenta den norske oljesuksessen. Ikke engang vi selv. | Einar Lie

 3. Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Statens pensjonsfond utland
 3. Øystein Olsen