Bygg og anleggsbransjen om fremveksten av bemanningsbyråer: «Helt katastrofe» og ødeleggende».

Fagforeninger mener fremveksten av bemanningselskaper er «ødeleggende for utviklingen» i byggebransjen. Bransjeforeningen sier det er «helt katastrofe» på noen områder i Oslo.

Betongarbeider Torgeir Aakre har jobbet på norske byggeplasser i over tyve år. Han er kritisk til fremveksten av bemanningsbyråene.

– Da jeg begynte i byggebransjen i 1996 hadde Skanska 440 faste ansatte i Osloavdelingen. I dag er vi bare 140, sier betongarbeider Torgeir Aakre.

Han mener nedgangen i faste ansatte skyldes større bruk av bemanningsbyråer. Tall fra NHO Service sine medlemsbedrifter viser at 32 prosent av 42 millioner utfakturerte timer gikk til bygge- og anleggsindustrien, og det er her veksten er størst.

– Det er lettere for kontraktører å ha folk som går inn og ut ved behov uten å måtte ta noe særlig ansvar for dem. Dette skaper grobunn for useriøse firmaer som ikke følger loven, sier Aakre og understreker at Skanska ikke er et useriøst firma.

I 2016 vokste bemanningsbransjens totale omsetning med åtte prosent, viser tall fra medlemsbedriftene til NHO Service. De anslår at medlemsbedriftene står for 80 prosent av omsetningen i det norske bemanningsmarkedet.

Bransjens vekst skyldes hovedsakelig at bemanningsbyråenes omsetning innen bygg- og anleggsindustrien økte med 28,7 prosent i fjor. Og veksten fortsetter:

I første kvartal 2017 var den sesongjusterte omsetningen 19,2 prosent høyere enn fjoråret.

Behov for å rydde opp

Administrerende direktør Sandnes Byggenæringens Landsforening (BNL) mener bygge- og anleggsindustrien først og fremst trenger bedrifter som satser på fast ansatte fagfolk og tar inn lærlinger, men:

– Noen områder i Oslo er det nærmest katastrofe. Her er det stort press på byggenæringen med mange byggeprosjekter og flere useriøse bemanningsbyrå som opererer i gråsonen eller ulovlig. Det er virkelig behov for å rydde opp.

Forskningsstiftelsen FAFO estimerer at innleide fra bemanningsforetak står for 14–18 prosent av alle årsverk som utføres av håndverkere innen bygg og anlegg i Oslo og Akershus.

AP-lederen: Liker midlertidig ansatte i kommunen, men ikke i privat sektor.

Sandnes tror bemanningsbransjens fremvekst er et resultat av at byggenæringen er en prosjektorientert og konjunkturutsatt næring. Dette leder til behov for fleksibilitet, og det er nettopp dette behovet bemanningsbransjen skal dekke.

Men det er ikke bemanningsselskapene i seg selv som er problemet.

– Problemet er at de kan ansette på andre vilkår enn bedrifter selv kan ansette på. Vi kan ikke ha et regime hvor arbeidsgivere sitter med to forskjellige regelverk.

Hinder for produktivitet

Leder for Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen, er også kritisk til utviklingen.

– Bemanningsbransjen er på mange måter ødeleggende for utviklingen i bygge- og anleggsindustrien. Det er et hinder for produktivitet, fagopplæring og innovasjon, sier han.

Leder for Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen. Her på Fellesforbundets landsmøte i 2015.

Fagsjef i NHO Service, Even Hagelien, mener størrelsen på bemanningsbransjen ofte blir overdrevet.

– Vi legger til grunn at 5 til 7 prosent av årsverkene i bygge- og anleggsindustrien kommer fra bemanningsbransjen nasjonalt. Dersom man tar alle bransjer over hele landet ser man at kun 1 prosent av årsverk kommer fra bemanningsbransjen. Denne vokser i takt med arbeidsmarkedet, så det er ikke slik at bemanningsbransjen gjør at arbeidsmarkedet viker fra hovedregelen som er fast ansettelse.

Even Hagelien, fagsjef i NHO Service.

Ikke nok personell i Norge

Fagforeningene Aftenposten har snakket med trekker alle frem et økende antall østeuropeere på norske byggeplasser.

I en Fafo-rapport nylig omtalt i Klassekampen, kommer det frem at andelen Øst-Europeere innleid i bemanningsbransjen enn doblet seg fra 2010 til 2016. På samme tid er arbeidstagere med nordisk bakgrunn halvert. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene da SSB endret i sin innsamling av statistikk etter 2014.

Hagelien trekker frem mangel på norsk arbeidskraft som en av grunnene til bransjens fremvekst.

– Når det er en del fra utlandet som jobber i byggebransjen er det stort sett fordi vi ikke har nok personell i Norge, sier han.

Manpower: – Nødvendig supplement til fast ansatte

Med en omsetning på 3,3 milliarder kroner er Manpower det største bemanningsbyrået i Norge. De leverer til bygge- og anleggsbransjen via selskapet Workshop Bemanning. Årsregnskapet viser en omsetningsvekst på 17,8 prosent.

– Det som er på det rene er at mange prosjekter ikke kunne vært gjennomført uten tilførsel av arbeidskraft fra bemanningsbransjen. Vi er et nødvendig supplement til de fagansatte medarbeiderne, sier informasjonssjef Sven Fossum.