Førerløse elkjøretøyer kan dominere amerikanske byer i 2030 og utløse en oljekrise

Førerløse biler med lang rekkevidde ladet med solenergi vil skrote den tradisjonelle bilparken og sende oljeprisen ned. Amerikanske investorer og forskere mener dette skjer i det neste tiåret.

Førerløs elbuss på prøvetur i Oslo – den kan om få år være i drift og starte en revolusjon.
  • Alf Ole Ask

Med politifolk foran og pressen halsende etter, kjørte den elektriske førerløse bussen EZ10 tidligere i år gjennom Oslos gater.

I mars neste år skal 10 til 20 slike busser være en del av et prøveprosjekt i Oslo. Du skal kunne bestille et kjøretøy fra Ruter som henter deg hjemme og bringer deg dit du vil.

Verden over kommer nå slike ordninger.

– Dette er bare starten på en fremtid som på få år vil knuse den tradisjonelle bilindustrien og endre oljemarkedet totalt, sier Tony Seba til Aftenposten.

Forfatter, investor og gründer Tony Seba spår revolusjon i oljemarkedet og for bilindustrien. Han leder tankesmien RethinkX.

Silicon Valley-gründeren og forfatteren av boken Clean Disruption of Energy and Transportation var for kort tid siden på besøk i Norge.

Han mener at den teknologiske utviklingen om få år vil gjøre konvensjonelle biler overflødig. Det vil på kort sikt få store konsekvenser for bilindustrien og for oljeindustrien.

I mai laget han og kollega James Arbib rapporten Rethink Transportation 2020–2030, om hvordan førerløse biler med bedre batterier, kombinert med solenergi, vil endre samfunnet totalt.

Begge er storinvestorer i fornybar energi.

I rapporten skriver de at 90 prosent av alle transportkilometer i USA, vil foregå med selvstyrte, elektriske biler i 2030.

– Som da vi gikk fra hest til bil

Det betyr at du selv bestiller det førerløse kjøretøyet som henter deg og bringer deg dit du skal.

– Men hva er det som skal få folk til å gi opp noe så kjært som bilen?

– Økonomi, sier Seba og viser til at ifølge deres beregninger vil en gjennomsnittlig amerikansk familie spare 6500 dollar (54.000 kroner) i året.

– Det tilsvarer en inntektsvekst på 10 prosent, slår han fast.

Ifølge Seba står man nå overfor en revolusjon som minst kan sammenlignes med da verden gikk fra hest til bil.

– Verden utvikler seg ikke lineært, men gjennom brå endringer (disruptions). Dette skaper nye forretningsmuligheter, understreker han – som selv lever et billøst liv i California.

  • Du kan lese hele rapporten her.

Han innrømmer at denne utviklingen i første rekke vil komme i storbyene og de tett bebodde sentrene. I USA vil bilparken i 2030 bestå av 40 prosent tradisjonelle biler, etter hans beregninger. Men de vil bare stå for 5 prosent av persontransporten målt i kilometer.

– Det betyr at det å subsidiere elbiler, slik vi gjør i Norge, er helt unødvendig?

– Denne utviklingen kommer, fordi det vil lønne seg for folk flest, svarer han diplomatisk.

Seba sier at drivkraften ikke er ønsket om en grønnere tilværelse, men ny teknologi som folk vil velge, i hovedsak fordi det er billigere.

Færre kjøretøyer

At man kan bestille kjøretøy når man trenger det, betyr at det blir mindre dødtid pr. kjøretøy. Antallet passasjerkjøretøyer det vil være behov for i USA, har Seba beregnet til 44 millioner mot dagens 247 millioner.

Denne utviklingen vil ha en enorm betydning for oljemarkedet.

I rapporten beregner man at oljeetterspørselen vil nå et toppnivå på omkring 100 millioner fat pr. dag i 2020. Dette vil falle til rundt 70 millioner daglige fat olje i 2030. Det er omkring 40 millioner fat mindre enn hva Det internasjonale energibyrået (IEA) legger til grunn.

Oseberg er ett av feltene på norsk sokkel som i mange år har levert olje og gass.

Fallet blir enda større når hele transportsektoren kan elektrifiseres og etter hvert som olje og gass fases ut i energisektoren.

Oljeprisen vil rase

Beregninger som er gjort av det norske konsulentfirma Rystad Energy for folkene bak rapporten, viser at det vil føre til at oljeprisen faller til omkring 25 dollar fatet.

Da vil omkring 65 prosent av all skiferolje i USA være ulønnsom. Endel offshore oljefelt i land som Norge (blant annet fremtidig utbygginger i Barentshavet), Storbritannia, Nigeria og Venezuela samt oljesand i Canada vil være ulønnsomme.

– OPECs mangeårige sterke mann, Saudi-Arabias oljeminister fra 1962–1986, Ahmed Zaki Yamani sa at «like lite som steinalderen tok slutt på grunn av mangel på stein, vil oljealderen ta slutt som følge av mange på olje». Er det dette vi nå ser?

– Ja, fordi steinalderen tok slutt da bronsealderen begynte. Dagens oljealder tar slutt fordi det starter en ny tidsalder med solenergi og en revolusjonerende batteriteknologi, sier han.

Betyr store utfordringer

– Om Seba bare har rett i halvparten av sine antagelser, så er dette en betydelig usikkerhet for oljeindustrien, sier Bellona-leder Frederic Hauge om analysene.

Frederic Hauge mener oljeindustrien går en usikker fremtid i møte.

– Om man glemmer de selvkjørende bilene, som mange har problemer med, men bare legger til grunn det han viser til av bedre batteriteknologi og solenergi, så er det nok til å gi en voldsom effekt på oljeforbruket. På dette området underbygges hans analyse av hva en rekke fremtredende prognosemakere har levert den siste tiden, sier Hauge.

Oljeindustrien tror på sitt eget produkt

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som er direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, skremmes ikke av prognosene.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

– Vi ønsker at det skal bli flere elbiler, men persontransporten utgjør bare 40 prosent av oljeforbruket. Overgangen til elbiler vil gå raskere i den rike enn den fattige delen av verden. Vi kommer til å bli flere mennesker på jorden, og derfor vil energibehovet øke, sier han og mener at det vil ta tid å få til et omfattende skifte i bilparken.

– Selv om en får til de endringer som følger av Paris-avtalen og en betydelig satsing på fornybar energi, så vil en tredjedel av energien i 2050 være olje og gass, viser studier fra Det internasjonale energibyrået, sier Schjøtt-Pedersen, som medgir av oljebehovet, og dermed prisen, vil synke.

– Derfor er det viktig å ha en konkurransedyktig industri, sier han og viser til de kostnadskuttene som nå skjer i norsk oljeindustri.