NHO-vitnets utbytte var fire ganger så høyt som formuesskatten

I fjor betalte Brian Sjøen en halv million i formuesskatt mens han fikk 3 millioner kroner i lønn og utbytte fra bedriften sin. Tirsdag talte han NHOs sak i kampen mot formuesskatten.

Bedriftseier Brian Sjøen (t.h.) stilte tirsdag sammen med NHO-sjefen Kristin Skogen Lund for å fortelle om den negative virkningen formuesskatten har på arbeidsplassene.
  • Sigurd Bjørnestad

– Det er det jeg tar ut mitt utbytte for, å betale skatt, sa Brian Sjøen til nettavisen E24 tirsdag.

Da holdt han innlegg på NHOs pressekonferanse om bedriftseiernes syn på formuesskatten.

Men tallene viser at han i fjor tok et utbytte til langt mer enn å betale skatt. Han tok 2 millioner kroner i utbytte for å dekke en formuesskatt på 500.000 kroner.

Sjøen eier nesten 98 prosent av konsernet Stillasgruppen AS med hovedkvarter på Karmøy i Rogaland. Hovedvirksomheten er produksjon, montering og utleie av stillaser. Konsernet hadde i fjor 120 ansatte og eiendeler for 119 millioner kroner.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var arrangør av pressekonferansen der Sjøen var med.

– Skatten må han betale enten det går bra eller dårlig, og det er med på å øke risikoen i driften hans ganske betydelig. Den risikoen bør han ikke bli belastet med, sa Lund til E24.

Aftenposten har sett på ligningstallene for Sjøen personlig og for konsernet hans for å sette tall på NHO-sjefens utsagn om «ganske betydelig» økt risiko.

Svingende formuesskatt

Ligningen for årene 2007–2015 viser at Sjøen gjennomgående har betalt mellom 300.000 og 500.000 kroner i formuesskatt. 2016-ligningen er ikke klar ennå.

Det er to klare unntak: I 2014 og 2015 var ligningsformuen og skatten mye lavere enn i årene før.

– Det store fallet i ligningsformuen i disse to årene skyldes at konsernet ble delt i to, men med uendret eierskap. Skattereglene ga dette utslaget i min ligningsformue, sier Sjøen til Aftenposten.

I fjor var disse utslagene borte.

– Da var min ligningsformue oppe i 62 millioner kroner og jeg betalte litt over 500.000 kroner i formuesskatt, sier Sjøen.

Millioner i inntekt

I årene 2007–2015 svingte hans nettoinntekt ifølge ligningen mellom 1,6 og 4,7 millioner kroner.

Dette er nettoinntekten som inneholder alle Sjøens inntekter etter alle typer fradrag, der fradraget for personlige gjeldsrenter er særlig viktig.

Hans bruttoinntekt er dermed høyere enn dette, men slik bruttoinntekt er ikke tilgjengelig i den offentlige ligningen.

Tallene for konsernet Stillasgruppen viser at Sjøen

  • i fjor tok ut 2 millioner kroner i utbytte og 1 million kroner i lønn som daglig leder
  • i 2015 tok ut omtrent samme lønn og 1 million kroner i utbytte
  • I 2014 tok ut lønn på 905.000 kroner og 2 millioner kroner i utbytte

Eventuelle andre inntekter kommer i tillegg til lønn og utbytte fra Stillasgruppen AS.

Tre millioner i 2016

De tre millionene i lønn og utbytte i fjor, i tillegg til eventuelle andre inntekter, bidro til å betale fjorårets formuesskatt på rundt 500.000 kroner.

– Du har en høy inntekt etter norske forhold. Har du problemer med å betale formuesskatten?

– Det er i og for seg ikke noe problem å betale skatten, men formuesskatten innebærer at utbyttet i fjor ble 500.000 kroner høyere enn det ellers ville ha vært. Dette trekker vi av konsernets kassekreditt, slik at det svekker likviditeten, altså tilgangen på penger, sier han.

– Men hvorfor tok du utbytte som var 1,5 millioner kroner høyere enn formuesskatten hvis det er et problem at utbyttet tapper bedriften?

– Etter utbytteskatt er det disponible utbyttet betydelig mindre. Dette er penger som blant annet går med til å betale på familiens lån på bolig og hytte. Jeg betaler gjerne enda mer skatt på penger jeg tar ut til privat bruk. Men skatten på formuen i bedriften mener jeg er skadelig for næringslivet, sier han

Svekket resultat i fjor

Regnskapet for konsernet Stillasgruppen viser et resultat etter skatt på rundt 1,3 millioner kroner i fjor.

Året før hadde konsernet et resultat etter skatt som var negativ i samme størrelse. I årene før for 2015 svingte årsresultatet mellom 2,5 og 14 millioner kroner.

– Oljenedturen har svekket konsernets lønnsomhet, sier Sjøen.

Formuesskatten er dermed helt uavhengig av årsresultatet.

Vil skape nye arbeidsplasser

Så er spørsmålet hva det i praksis medfører at formuesskatten ifølge Sjøen bidrar til å øke utbyttet?

– Hvis politikerne mener alvor om at de vil skape nye arbeidsplasser, bør formuesskatten fjernes, sa Sjøen til E24.

Han sier til Aftenposten at en eventuelt spart formuesskatt ikke ville gått til å ansette «den og den».

– Dette dreier seg om å ha kapital til å utvide virksomheten hvis vi ser prosjekter med den lønnsomheten vi trenger. Uten formuesskatt og dermed lavere utbytte ville vi hatt mer egne penger til nye prosjekter.

– Men konsernet hadde i fjor en egenkapitalandel på 54 prosent. Har du problemer med å skaffe nye lån når gjelden i utgangspunktet er så lav?

– Nei, jeg klarer ganske greit å få tak i kapital til nye prosjekter.

Hvordan kan da formuesskatten bremse investeringene dine i nye arbeidsplasser?

– Jo mindre egne penger bedriften har, desto mer må vi låne. Økt lån betyr økt risiko for konsernet, sier Sjøen.

NHO vi ikke kommentere Sjøens tilfelle særskilt:

– Uansett om eierne tar høye eller lave utbytter, fører formuesskatten til at utbyttet blir høyere enn det ellers ville blitt. Dermed blir bedriftene tappet for egenkapital. Dette mener vi er skadelig for mulighetene til å investere i nye arbeidsplasser, sier adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Sjøen inn i valgkampen

I valgkampen kretser debatten om formuesskatten rundt «dem som har mest fra før». Arbeiderpartiet hevder Erna Solbergs regjering kutter skatten for denne gruppen.

Sjøen sier han har det «helt greit» økonomisk.

– Det er mulig Arbeiderpartiet sikter til slike som meg, sier han.

– Etter norske forhold har du vel en ganske høy inntekt?

– Jeg tror ikke jeg lever mer luksuriøst enn andre. Jeg har gjeld, hytte på fjellet og en billig leilighet i Spania.