Bjørn Kjos: Norwegian er fortsatt til salgs

FORNEBU (Aftenposten): Som varslet i forrige uke, gikk Norwegian på et gedigent milliardtap i fjor. Nå begynner kostnadskuttene, og Bjørn Kjos er fortsatt klar for å flørte med nye budgivere.

Bjørn Kjos skal i vinter hente 3 milliarder kroner etter to år med tilsammen 5 milliarder kroner i underskudd.
  • Carl Alfred Dahl

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt. Vi har optimalisert base- og rutestrukturen for å få en mer effektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly og ikke minst satt i gang et internt kostnadsreduksjonsprogram som vil bidra til at vi når målet om lønnsomhet, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en børsmelding i forbindelse med selskapets presentasjon av regnskapet for fjerde kvartal og hele 2018.

Han bekrefter også at selskapet fortsatt er til salgs, året etter at en rekke interessenter var i forhandlinger om å kjøpe Norwegian.

– Styret vil fortsatt være villig til å inngå konsolideringssamtaler for å skape økte verdier for aksjonærene, skriver selskapet.

3 milliarder kroner tapt på to år

Han skal nå trappe ned veksten i selskapet, med færre baser, færre nye fly og ruter, for heller å begynne å høste av de store investeringene selskapet har gjort de senere årene. Veksten vil stanse helt opp i årets tre siste måneder, spår Kjos.

– Vi har nå den strukturen vi ønsker, og skal begynne å høste av disse investeringene. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter til eksisterende og nye kunder, sier Kjos.

For en drøy uke siden varslet selskapet foreløpige tall for 2018, som er omtrent uendret til den endelige rapporten som kom torsdag morgen:

  • Inntekter på 40,3 milliarder kroner (30,9 milliarder i 2017)
  • Driftsresultat på −2,2 milliarder kroner (0,1 milliarder 2017)
  • Resultat før skatt på −2,5 milliarder kroner (-2,6 milliarder i 2017).
  • Egenkapital på 1,7 milliarder kroner ved årsskiftet.

– Vi er absolutt ikke fornøyd med tallene, men har tatt grep for å bedre dette i år og neste år, sier finansdirektør Geir Karlsen under presentasjonen.

Norwegian har blant annet vært tynget av å ha bommet på å inngå fastpris på drivstoff.

– Nå er vi i en langt mer komfortabel situasjon, sier Karlsen.

Kjos gjentar at han regner med å ende med overskudd i 2019.

Litt billigere i drift

Pengene Norwegian bruker pr. sete for hver kilometer de flyr (CASK), er allerede redusert med 14 prosent fra samme periode i 2017, før man regner inn drivstoffkostnadene. Inkludert valutasvingninger og høyere drivstoffkostnader, er enhetskostnadene redusert med 7 prosent.

– Det går riktig vei, men drivstoff er en litt annen historie, sier Karlsen.

Norwegian er dermed billigere i drift enn konkurrenter som SAS og EasyJet, men bruker fortsatt en del mer penger pr. setekilometer enn Ryanair og Wizz Air.

Men samtidig faller inntektene pr. setekilometer med 4,9 prosent, til 30 øre.

Norwegian øker inntektene fra ekstragebyrene, som bagasje, mat og setevalg, økte med 10 prosent til 169 kroner pr. passasjer.

Selger fly og utsetter leveranser

Det har vært en hendelsesrik uke for Europas tredje største lavprisselskap.

Tirsdag meldte selskapet at det selger to stykk A320Neo.

– Salg av fly er, i tillegg til utsettelse av flyleveranser, nevnt som et tiltak for å redusere kapitalutgiftene, skriver Norwegian i en børsmelding.

Onsdag morgen varslet selskapet om trafikktall for januar, som viste flere passasjerer, men også flere ledige seter.

Noen timer senere varslet selskapet at leveransen av 16 nye fly utsettes med ett til fire år, med samme begrunnelse som flysalget annonsert dagen i forveien.

Med en avtale om salg av ytterligere fire fly, vil Norwegian ha solgt totalt 19 fly siden slutten av august i fjor.

I sum regner finansdirektør Geir Karlsen med en effekt på likviditeten på 1 milliard kroner fra flysalg, 1,7 milliarder fra utsatte flyleveranser og 2 milliarder fra kostnadsspareprogram.

Tviler på Brexit-effekt

Norwegian merker foreløpig ingen Brexit-effekt på billettsalget, men har rigget seg til for at Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

– Ettersom vi bare har langdistanseflyvninger ut fra Storbritannia, regner vi ikke med særlig stor effekt. Så langt er billettsalget litt sterkere enn i fjor, sier Kjos.

Norwegians europeiske flyvninger til britiske flyplasser håndteres av baser i andre land.

– Vi håper på det beste, men forbereder oss på det verste, sier Kjos.

Tapt 5 milliarder på to år

Det har i vinter stormet mye rundt selskapet, men ikke primært på grunn av pilotmangel eller Kjos-faste passasjerer (med unntak av et fly som måtte foreta en sikkerhetslanding i Iran).

Både 2017 og 2018 var år med kraftig vekst, dårlige resultater og svekket egenkapital for flyselskapet Norwegian.

Årsakene var flere:

  • Kjos inngikk i fjor avtaler om fastpris på flydrivstoff som så langt har påført tap. Dette er litt som å binde lånerenten til feil tid.
  • Motorene på deres langdistansefly måtte skiftes ut, noe som kostet 1 milliard utover det de regner med å få i erstatning fra leverandøren.
  • Verdien av Bank Norwegian, hvor flyselskapet er største eier, har falt kraftig i høst.

Selskapet har tapt tilsammen 5 milliarder kroner de siste to årene, og konsekvensen har vært at Norwegians egenkapital tidvis har vært svært lav.

Omsetnings- og resultattallene for 2018 er foreløpige tall pr. 29. januar, ikke fra kvartalsrapporten.

Var nær å bli kjøpt opp

Et av kriteriene for Norwegians lån, er at de skal ha en egenkapital på minst 1,5 milliarder kroner til enhver tid. Kommer de under det, må vilkårene reforhandles.

Ved et par anledninger det siste året har selskapet vært svært nær denne grensen. Løsningen har vært å hente nye penger i aksjekapitalutvidelse og selge unna eiendeler.

Samtidig med egenkapitalmangelen i vinter, har Norwegian-ledelsen forhandlet om å selge flyselskapet. Det kom inn bud som var gode nok til at de to største eierne, styreleder Bjørn Kise og konsernsjef Bjørn Kjos, sa ja. Men budgiveren utsatte stadig prosessen, og den måtte til slutt avsluttes.

Egenkapitalmangelen ble løst tirsdag 29. januar ved at et knippe banker, John Fredriksen og radarparet Kjos og Kise garanterte for en fortrinnsrettet emisjon på 3 milliarder kroner. Det vil si at selskapet skriver ut flere aksjer for å få inn friske penger. De eksisterende aksjonærene vannes dermed ut, som betyr at deres prosentandel av selskapet blir redusert. For å unngå utvanning, har eierne mulighet til å tegne seg for nye aksjer ved å spytte mer penger inn i selskapet.

Selskapet skal også kutte kostnader tilsvarende 2 milliarder kroner i løpet av året, og har allerede varslet nedleggelse av baser.

Da Aftenposten i forrige uke spurte om Norwegian nå var en pyntet brud klar for giftermål, også kalt oppkjøp, etter varslede kostnadskutt, finanser i orden og et kraftig aksjekursfall, svarte Kjos:

– Man skal aldri tenke sånn. I og med at det er et børsnotert selskap, kan man aldri hindre noen i å gi bud.