Finanspolitikere om DNB-avsløringen:«En skandale» og «en skam»

– DNB har vært en motspiller i kampen mot bruken av skatteparadis, sier leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

Medlemmene av finanskomiteen reagerer kraftig på at DNB har sendt rike kunder inn i skatteparadis. Her KrFs Hans Olav Syversen.

Søndag kveld kunne Aftenposten avsløre at den statseide storbanken DNB har lagt til rette for at kunder kunne skjule pengene sine i skatteparadiset Seychellene og unngå skatt – dersom de ønsket dette.

Etter det Aftenposten erfarer, har DNB startet brannslukningsarbeidet – og ringte allerede søndag kveld rundt til sentrale politikere for å gi sin versjon.

LYDFIL: DNB sendte rike nordmenn til skatteparadis. Lytt til saken her:

– Vi har en statseid bank som motspiller

Leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), reagerer kraftig på Aftenpostens avsløringer:

– Det er en skam å se at DNB, av alle, har brukt så mye krefter på å få kunder til aktivt å bruke skatteparadiser. Formålet med slike etableringer er hemmelighold og å unndra skatt fra alle land der virksomheten egentlig drives.

Syversen understreker at skatteparadis er en trussel mot velfungerende samfunn, og han sier at han forventer at regjeringen umiddelbart ber om en forklaring fra styret i DNB.

– Norge som land arbeider aktivt, blant annet i OECD, for å komme dette til livs, men vi har åpenbart en delvis statseid bank som motspiller. Det er dypt beklagelig.

– De har lagt til rette for skatteunndragelse, helt bevisst

– Dette er veldig alvorlige avsløringer som jeg reagerer kraftig på. Selv om DNB ikke har gjort noe direkte ulovlig, så må jeg si at jeg er skuffet. De har lagt til rette for skatteunndragelse, helt bevisst, sier Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og første nestleder i finanskomiteen.

Marianne Marthinsen (Ap).

Hun mener skatteunndragelse gjennom aggressiv skatteplanlegging er et underkommunisert problem, og viser til at Økokrim har pekt på det som en av de største truslene mot velferdsstaten. Det øker skattebyrden for vanlige mennesker som betaler skatt, påpeker hun.

– Så er det bra at de beklager, og bra at de skal granske internt. Samtidig må jeg si: Det er symptomatisk at de legger seg flate først når avsløringen er et faktum. Noen i DNB tok en beslutning om å starte med dette, og noen tok en beslutning om å avslutte. Hvordan denne typen avgjørelser har kunnet passere, vet vi ingenting om. Og så vidt vi vet, har de ikke gransket dette selv tidligere.

– Bør dette få konsekvenser for de ansvarlige i DNB?

– Ja. Men på hvilket nivå, er det for tidlig å si noe om, sier Marthinsen.

– Skandaløst

Finanspolitisk talsperson i Venstre, Terje Breivik, mener den statseide bankens bedrifter er skandaløse.

– At DNB har drevet bevisst og vært en aktør i dette – en bank som har staten som største eier – er egentlig skandaløst. Så kan man si at dette er historie og et tilbakelagt kapittel, men det er ingen unnskyldning.

– Hvilke konsekvenser mener du dette bør få?

Terje Breivik (V).

– Jeg tar det for gitt at DNB bidrar til full åpenhet, slik at vi får full innsikt i hva de har bedrevet, og hva som har vært beveggrunnene. Staten er største eier, men tilsammen over 40 prosent. Det er klart at når den største eieren bruker det vi har av ressurser på å bekjempe disse tingene, mens DNB er en aktør i det.., sier Breivik, og lar avslutningen henge i luften.

– Bør Stortinget ta tak i dette?

– Det gjenstår å se om det er nødvendig å gjøre, eksempelvis for kontrollkomiteen.

– Det er fullstendig uakseptabelt

Snorre Valen (SV) i finanskomiteen reagerer også sterkt på at DNB har bidratt til å sende kunder til skatteparadis:

– I samme periode som staten stilte opp med «gullkortet» for å hjelpe banker som DNB gjennom finanskrisen, satte banken opp kundeforhold i skatteparadis slik at penger kunne skippes ut av landet. Det er fullstendig uakseptabelt.

Snorre Valen (SV).

Valen er også raskt ute med å understreke at skatteparadis er den største trusselen mot demokratiet. Han påpeker at SV har foreslått en rekke tiltak for å stoppe skatteflukten fra Norge, og nå krever han at Stortingsflertallet følger opp.

– Dette viser bare hvor viktige SVs krav om et krafttak mot skatteparadisene er. Nå får det bli slutt på sommelet på Stortinget. Stortinget må trekke oljefondet ut av skatteparadis, og stramme inn reglene for skatteunndragelse.

Hevder mye kan gjøres allerede denne uken

Valen hevder at mye kan gjøres i forhandlingene om skattereform allerede denne uken, og han forteller at SV har en utfyllende liste med tiltak.

Dette er noen av tiltakene SV krever gjennomført for å bekjempe skatteparadis:

  • At alle statseide selskaper og fond trekkes ut av skatteparadis, herunder oljefondet, Norfund, Statoil og Telenor
  • At selskapsadvokaters taushetsplikt begrenses i spørsmål om bevisst skatteunndragelse
  • Åpenhetskrav om skatteopplysninger i aksjonærregisteret
    Aps Marianne Marthinsen er klar på at det norske regelverket er på etterskudd, og ikke står seg mot utviklingen der skatteplanleggingen blir stadig mer utspekulert – og ugjennomtrengelig for skattemyndigheter.

Under forhandlingene om skattereformen i Stortinget, har Ap tatt til orde for en offentlig utredning nettopp av hvordan regelverket står seg mot aggressiv skatteplanlegging.

Marthinsen har også foreslått at det bør innføres en opplysningsplikt overfor skattemyndighetene om hva målsettingen for selskapers skatteplanlegging er.

– Det blir stadig mer komplekse selskapsstrukturer. Alle som har sett et kart over et helt normalt multinasjonalt selskap, forstår at det for skatteetaten er helt ugjennomtrengelig. Kombinert med stadig mer kompliserte finansielle instrumenter, så er det nær umulig for skattemyndighetene å ettergå og fastslå hva som utløser skatteplikt, sier hun, og legger til:

– Det er bare én medisin mot den sykdommen som denne typen arrangementer er, og det er mer åpenhet.