Økonomi

Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten der de tjener pengene

Paradise Papers: Nike betaler bare halvparten så mye skatt som Stormberg i Norge, selv om de selger for dobbelt så mye. Slikt vil Oljefondet ha en slutt på.

Både Apple og Nike har etablert selskapsstrukturer som hjelper dem med å krympe skatten.

 • Stine Barstad

Oljefondet har i høst sendt brev til de 500 største selskapene det er investert i, med klar beskjed om hva fondet forventer av selskapene når det gjelder skatt og åpenhet.

– Det er viktig at selskapene betaler skatt i landene der de økonomiske verdiene skapes, sier sjef i eierskapsavdelingen i Oljefondet, Carine Smith Ihenacho.

Aftenposten har i forbindelse med dokumentlekkasjen Paradise Papers skrevet om hvordan store internasjonale krymper skatteregningen ved å flytte overskudd fra høyskattland til selskaper i skatteparadiser.

Carine Smith Ihenacho er ny leder for eierskapsavdelingen i Oljefondet. Foto: Norges Bank

Tre klare prinsipper

Nike og Apple er blant selskapene som betaler svært liten skatt i Europa, til tross for at de har høye inntekter her.

Nike har de siste årene hatt om lag dobbelt så høy omsetning som konkurrenten Stormberg i Norge, men har betalt bare halvparten så mye i skatt.

 • Bakgrunn: Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner
 • Apple ble tatt for skatteflukt. Da startet jakten for å finne en ny frihavn

Oljefondet la i april frem et dokument som beskriver forventningene til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.

Forventningene bygger på tre hovedprinsipper:

 • Skatten bør betales i det landet der verdiskapingen skjer. Det er ikke bra å flytte penger innad i et flernasjonalt selskap slik at overskuddet blir bokført i et land som tilfeldigvis har lav skatt.
 • Skatteordningene er styrets ansvar. Dermed kan de ikke slippe unna med at de ikke visste.
 • Økt åpenhet gjennom offentlig land-for-land-rapportering. Selskapene bør rapportere offentlig om samlet skatt og ulike typer skatt som er betalt i de ulike landene der de har virksomhet.

– Tydelig signal

Dette dokumentet har fondet i løpet av høsten sendt ut til de 500 største selskapene som fondet er investert i.

– Vi mener det er et svært tydelig signal når vi sender disse forventningene i brev til 500 av selskapene, sier Ihenacho.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Nike og Apples skattepraksis er i tråd med disse forventningene.

– Selskapene maksimerer fortjenesten ved å minimere skatten. Er ikke det positivt for Oljefondet som investor, da?

– Skatt og åpenhet rundt dette er viktig for oss som investor. I brevet påpeker vi blant annet at selskapsstrukturer som er satt opp kun med tanke på skatteplanlegging, kan være mer sårbare for endringer i reguleringer og lover. Aggressiv skatteplanlegging kan føre til ytterligere investeringsrisiko, noe som er vanskelig for investorer å følge med på, sier Ihenacho.

Skatt er ikke eksklusjonsgrunn

Så langt har fondet fått svar fra 45 selskaper. Skatt og skatteplanlegging vil bli et sentralt tema i dialogen Oljefondet har med selskapene fremover. Ihenacho understreker at dette er et langsiktig arbeid.

– Kan selskaper i ytterste konsekvens bli kastet ut av fondet hvis de ikke oppfyller skattekravene?

– Utelukkelser baseres på råd fra Etikkrådet. Per i dag er ikke skatt en del av retningslinjene som de baserer sine råd på. Vårt foretrukne virkemiddel er å uttrykke klare forventninger og ha dialog med selskapene om hvordan de håndterer skatt, sier Ihenacho.

Les mer om

 1. Paradise Papers
 2. Skatteparadis
 3. Apple
 4. Nike

Paradise Papers

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Google dropper omstridt skattefinte

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  EU skal granske Nikes skattefinte

 3. VERDEN
  Publisert:

  Shakira siktet for skatteunndragelse

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Hvis lille Lardal ble et skatteparadis

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Slipper navn på 110.000 personer som knyttes til skatteparadis

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  EU vedtok nye regler etter Aftenposten-avsløring: