Økonomi

Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten der de tjener pengene

Paradise Papers: Nike betaler bare halvparten så mye skatt som Stormberg i Norge, selv om de selger for dobbelt så mye. Slikt vil Oljefondet ha en slutt på.

Både Apple og Nike har etablert selskapsstrukturer som hjelper dem med å krympe skatten.
 • Stine Barstad
  Journalist

Oljefondet har i høst sendt brev til de 500 største selskapene det er investert i, med klar beskjed om hva fondet forventer av selskapene når det gjelder skatt og åpenhet.

– Det er viktig at selskapene betaler skatt i landene der de økonomiske verdiene skapes, sier sjef i eierskapsavdelingen i Oljefondet, Carine Smith Ihenacho.

Aftenposten har i forbindelse med dokumentlekkasjen Paradise Papers skrevet om hvordan store internasjonale krymper skatteregningen ved å flytte overskudd fra høyskattland til selskaper i skatteparadiser.

Carine Smith Ihenacho er ny leder for eierskapsavdelingen i Oljefondet.

Tre klare prinsipper

Nike og Apple er blant selskapene som betaler svært liten skatt i Europa, til tross for at de har høye inntekter her.

Nike har de siste årene hatt om lag dobbelt så høy omsetning som konkurrenten Stormberg i Norge, men har betalt bare halvparten så mye i skatt.

 • Bakgrunn: Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner
 • Apple ble tatt for skatteflukt. Da startet jakten for å finne en ny frihavn

Oljefondet la i april frem et dokument som beskriver forventningene til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.

Forventningene bygger på tre hovedprinsipper:

 • Skatten bør betales i det landet der verdiskapingen skjer. Det er ikke bra å flytte penger innad i et flernasjonalt selskap slik at overskuddet blir bokført i et land som tilfeldigvis har lav skatt.
 • Skatteordningene er styrets ansvar. Dermed kan de ikke slippe unna med at de ikke visste.
 • Økt åpenhet gjennom offentlig land-for-land-rapportering. Selskapene bør rapportere offentlig om samlet skatt og ulike typer skatt som er betalt i de ulike landene der de har virksomhet.

– Tydelig signal

Dette dokumentet har fondet i løpet av høsten sendt ut til de 500 største selskapene som fondet er investert i.

– Vi mener det er et svært tydelig signal når vi sender disse forventningene i brev til 500 av selskapene, sier Ihenacho.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Nike og Apples skattepraksis er i tråd med disse forventningene.

– Selskapene maksimerer fortjenesten ved å minimere skatten. Er ikke det positivt for Oljefondet som investor, da?

– Skatt og åpenhet rundt dette er viktig for oss som investor. I brevet påpeker vi blant annet at selskapsstrukturer som er satt opp kun med tanke på skatteplanlegging, kan være mer sårbare for endringer i reguleringer og lover. Aggressiv skatteplanlegging kan føre til ytterligere investeringsrisiko, noe som er vanskelig for investorer å følge med på, sier Ihenacho.

Skatt er ikke eksklusjonsgrunn

Så langt har fondet fått svar fra 45 selskaper. Skatt og skatteplanlegging vil bli et sentralt tema i dialogen Oljefondet har med selskapene fremover. Ihenacho understreker at dette er et langsiktig arbeid.

– Kan selskaper i ytterste konsekvens bli kastet ut av fondet hvis de ikke oppfyller skattekravene?

– Utelukkelser baseres på råd fra Etikkrådet. Per i dag er ikke skatt en del av retningslinjene som de baserer sine råd på. Vårt foretrukne virkemiddel er å uttrykke klare forventninger og ha dialog med selskapene om hvordan de håndterer skatt, sier Ihenacho.

Les mer om

 1. Paradise Papers
 2. Skatteparadis
 3. Apple
 4. Nike