- Bør ikke lempe på reglene for Norwegian

Bjørn Kjos vil flagge ut Norwegians langdistanseflåte.
  • Jeg ser ingen grunn til at Norge skal gå i front og åpne for å fly med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dagens Næringsliv skriver torsdag at Norwegian vurderer å flagge ut sine Dreamlinere til Irland for å kunne fly med asiatisk mannskap på langdistanseflygningene.

Selskapet har søkt Luftfartstilsynet om dispensasjon for å kunne operere irskregistrerte fly fra Norge, etter at Regjeringen i vinter sa nei til å endre utlendingsforskriften for å åpne opp for asiatisk kabinpersonale.

Men Høyres Torbjørn Røe Isaksen ser ingen grunn til at Norge skal lempe på reglene for Norwegian.

Torbjørn Røe Isaksen

— Det Norwegian har etterspurt, er å få fly med asiatisk personale, med asiatiske lønns- og arbeidsvikår. Det er noen ingen andre europeiske flyselskap gjør, såvidt jeg vet. Jeg ser ingen grunn til at Norge skal gå i front å åpne opp for dette. Det ville være en radikal omlegging av luftfarten i hele Europa, sier han .

Vil irene godta forslaget

Han stiller også spørsmål ved om utflaggingen vil hjelpe Norwegian med dette:

— Vi vet ikke hvordan irske myndigheter vil behandle dette, og om de vil godta det. Men i utgangspunktet er det ikke noen større grunn til at de skal godta dette enn norske myndigheter, sier Isaksen.

- Så Norge bør ikke lempe på reglene?

— Det kan godt hende at det er en utvikling som presser seg frem uansett. Men jeg mener vi burde vente og så sant det er mulig, løse dette gjennom en felles-Europeisk regeltilpasning, sier han.

- Skjønner Norwegian

Robert Eriksson (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener det ville være OK om Luftfartstilsynet ga Norwegian dispensasjon fra reglene i denne saken.

— Jeg har ikke noe problem med at Norwegian får dispensasjon, og jeg skjønner at de vil organisere det på denne måten. Den store debatten er hvordan vi skal opprettholde konkurransekraften så norske selskaper slipper å gjøre dette, sier han.

Les også

Norwegian vil flagge ut Dreamlinerne til Irland

Han sier Frp kommer til å se nærmere på dette regelverket hvis partiet kommer i regjering etter valget, men at det er for tidlig å si hvilke endringer partiet eventuelt vil gå for.

Regjeringen har satt i gang en gjennomgang av reglene i luftfarten på bakgrunn av opplysningene som kom frem om forholdene til de ansatte ved Ryanairs base i Rygge.

— Avgjørende å hindre sosial dumping

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sa tidligere i vinter nei til å endre utlendingsforskriften slik at den åpner for at Norwegian kan bruke asiatisk besetning på norskregistrerte fly. Hun sier det er synd at Norwegian nå søker om Luftfartstilsynet om dispensasjon fra reglene.

— Da regjeringen sa nei til å endre utlendingsforskriften sa vi også nei til å bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Allerede da var det klart at Norwegian vurderte å registrere langdistanseflyene i et annet land. Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv, og det jobber vi med hver eneste dag. For oss er det imidlertid helt avgjørende å sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping, sier arbeidsministeren.

- Dette er å etterleve regelverket

Fagforeningen Parat liker ikke fremgangsmåten til Norwegian og vil ta kontakt med norske myndigheter, opplyser nestleder Vegard Einan til Dagens Næringsliv.

Norwegian benekter overfor DN at de forsøker å omgå regelverket.

— Dette er slett ikke en omgåelse av regelverket. Det er å etterleve regelverket, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.