Økonomi

Oslos byrådsleder vil hjelpe mindre kommuner: – Når en privat leverandør kastes ut av en kommune, må det gå alarm over hele landet

Aftenpostens avsløringer viser at Kommune-Norge trenger bedre verktøy til å følge opp kontrakten med sine private leverandører, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener det er urealistisk å tro at små kommuner skal kunne føre god kontroll med private leverandører med komplekse strukturer. Nå vil Oslo kommune hjepe mindre kommuner.
  • Nina Selbo Torset
    Journalist

Norske kommuner bruker milliarder av kroner hvert år på å kjøpe tjenester fra private leverandører.

Det er kommunene selv som har ansvar for å sikre at leverandørene utfører tjenestene i henhold til avtalen, men for mange kommuner er det svært utfordrende å følge opp de private aktørene.

Det kom også frem i Aftenpostens avsløring om at 51 norske kommuner ikke har ført tilsyn med et helsevikarbyrå som har hatt en stor del av virksomheten i lavskattland.

– Aftenpostens avsløringer viser at Kommune-Norge trenger bedre verktøy til å følge opp kontrakten med sine private leverandører, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Utfordrer KS til å hjelpe

Byrådslederen mener de største kommunene må rekke ut hånden til de små kommunene, som ikke har samme mulighet til å føre tilsyn.

Han viser til at Oslo har tatt grep for å følge opp sine private leverandører, og at kommunen bruker store ressurser på dette.

– Vi ønsker å dele av våre erfaringer til andre kommuner slik at de kan dra nytte av den jobben vi har gjort. Vi vil gjerne stille vår kunnskap om dette til disposisjon, sier Johansen.

– Vi må bruke den enorme innkjøpsmakten det offentlige har til å påvirke markedet, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Han vil også utfordre KS, kommunesektorens organisasjon, til å ta initiativ til å hjelpe kommuner med å velge de rette leverandørene og følge opp kontraktene.

– KS må ta en mer aktiv rolle og et større ansvar i møte med storkapitalen og private tilbydere. Oslo kommune vil gjerne hjelpe til med dette, sier han.

Mener kommunene må få hjelp

Johansen viser til at Oslo har vedtatt nye standard kontraktsvilkår for anskaffelser innen bygg og anlegg (Oslo-modellen), og at denne modellen kan innføres over hele Norge.

– Kommunene må få hjelp av KS til hvordan de skal følge opp kontrakter. Det kan for eksempel være interkommunale kontrollordninger for å hjelpe de små kommunene som ikke har ressurser til å føre kontroll på egen hånd, sier Johansen og legger til:

– Vi må bruke den enorme innkjøpsmakten det offentlige har til å påvirke markedet. Når en privat leverandør mister en kontrakt eller kastes ut av en kommune, må det gå alarm over hele landet om den leverandøren.

  • Aftenposten fulgte pengestrømmen: Norske kommuner har betalt nær 1 milliard til et av landets største helsevikarbyråer

Ber Johansen ta det videre i eget parti

Da Aftenposten skrev om kommunenes manglende tilsyn av private leverandører, uttalte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at kommunene må sørge for at de har nødvendig kompetanse til å følge opp kontraktene de inngår. Det blir for lettvint, mener Raymond Johansen (Ap).

– Det er ikke realistisk å tro at mindre kommuner skal være i stand til å føre den omfattende type tilsyn, sier han.

– Det er vi som har løftet frem at sterkere fagmiljøer og større kommuner er viktig for å kunne levere gode tjenester, sier arbeidsminister Anikken Hauglie (H).

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier departementet samarbeider med KS, Arbeidstilsynet og Difi om veiledning om regelverket for å gjøre det lettere for kommunene å vite hvordan de kan gå frem i slike saker.

– Det er vi som har løftet frem at sterkere fagmiljøer og større kommuner er viktig for å kunne levere gode tjenester. Derfor har vi også tenkt å fortsette med kommunereformen, sier Hauglie.

– Ikke defensivt

Erlend Wiborg (Frp) mener også at kommunene må skjerpe seg. Han er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det er ikke defensivt å forvente at landets kommuner følger loven, sier han og legger til:

– Det at enkelte mindre kommuner føler de ikke besitter nok kompetanse til at deres innkjøp foregår på korrekt måte må de selv ta ansvar for og heller sørge for at de enten samarbeider om innkjøp av varer og tjenester med andre kommuner eller styrker egen innkjøpskompetanse, mener Wiborg.

KS: Ikke i vårt mandat

KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle landets kommuner. Tor Allstrin, leder av KS advokatene, sier det ikke er i deres mandat å gjennomføre anskaffelser eller kontroller på vegne av kommunene.

Han sier at en eventuell nasjonal oversikt over useriøse leverandører dessuten reiser flere juridiske spørsmål.

– Hva skal til for at man kommer inn eller ut av en slik liste? Og hvem skal holde den oppdatert? Det er ikke en naturlig oppgave for KS, sier han.

Han påpeker at det er den enkelte kommune som må sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å følge opp kravene som stilles i lovverk, forskrifter og kontrakter.

Raymond Johansen mener det ikke er noe i veien for at KS kan ta initiativ til at kommuner kan dele erfaringer med andre kommuner, selv om det er kommunenes eget ansvar å gjennomføre anskaffelser.

– Noe man bør begynne å se på er hvordan KS kan bidra til å for eksempel styrke interkommunale kontrollordninger, slik at kommuner kan trekke på hverandres erfaringer, sier han.

Les mer om

  1. Paradise Papers
  2. Raymond Johansen
  3. KS
  4. Oslo kommune