Økonomi

Økonomiprofessor forsvarer deltid og shopping

Deltid er kjøp av fritid. Noen kjøper lite, mens andre kjøper mye. Økonomiprofessor Kalle Moene mener muligheten til frivillig deltid er et gode.

Merete Bergström (t.v.) og Barbro Jonassen studerer vareutvalget på CC Vest i Oslo. Bergström jobbet deltid da barna var små, men ikke for å få shoppingtid.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

– Det er ikke noe mål i seg selv at alle jobber fulltid. Det må være akseptabelt å velge shopping på CC Vest i stedet for å jobbe, sier økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Direktør Anne-Kari Bratten i den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sa til Dagens Næringsliv tirsdag at det ikke var «bærekraftig» at mange kvinner «vil ha tid for seg selv».

– De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe, sa Bratten.

Døgnet har de samme 24 timene for alle. Timene kan deles mellom arbeid og fritid.

– I økonomisk forstand kan vi se på fritid på samme måten som vanlige varer og tjenester vi bruker i det daglige. De som har muligheten velger fritid på grunnlag av inntekten de har, prisene på det de kan kjøpe og prisen på fritiden, sier Moene.

  • Aftenposten dro på CC Vest for å møte kvinner som shopper. De kjente seg ikke igjen i Brattens beskrivelse: – Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe

Fritiden koster

Tapt inntekt er prisen på fritiden.

– Når mange velger frivillig deltid, kan det være uttrykk for at de prioriterer fritid høyere enn de som jobber fulltid, sier Moene.

Professor Kalle Moene, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

De ekstra fritimene som følger av deltiden kan brukes til mye. Mer tid til lek og alvor med ungene, oftere vasking av huset, tidligere middag, shopping eller opphold på spa er alle aktiviteter som kan fylle de ekstra timene.

– Folk har forskjellige prioriteringer og ulik økonomi. Derfor må vi respektere at noen vil jobbe mer enn fulltid, mens andre frivillig velger å jobbe deltid. I økonomisk forstand kan disse valgene være like gode, sier han.

Saken stiller seg annerledes hvis deltiden er ufrivillig.

– Hvis noen ikke får jobbet antallet timer de ønsker, er dette et eksempel på et stengsel vi bør prøve å kvitte oss med, sier Moene.

Forskjell på kvinner og menn

I 2016 jobbet 37 prosent av de sysselsatte kvinnene deltid. For sysselsatte menn var andelen 15 prosent.

– Vi kan føre en lang og viktig diskusjon om kjønnsroller i arbeidsliv og familieliv. En rekke mekanismer gjør at flere kvinner enn menn velger deltid. Mye gjenstår til det er likestilling her, sier han.

Men samtidig minner Moene om at folk og familier er forskjellige og at full jobb for alle ikke trenger å være idealet.

– Med forbehold om at alt ikke er like bra med kjønnsrollemønsteret her, så vil jeg si at mulighetene til å jobbe deltid er et gode for både kvinner og menn, sier Moene.

– Men bør ikke kvinner jobbe mer for å redde velferdsstaten når eldrebølgen kommer?

– Det er mulig. I så fall bør dette skje ved å legge til rette for barnepass og andre ordninger som gjør at kvinner velger mindre deltid. Dessuten kan det hende at lønnsdannelsen tar seg av dette ved at lønningene innen pleie, omsorg og helse kan stige mer enn i andre sektorer, sier Moene

Fattige må jobbe mye

Mye av Moenes forskning handler om verdens fattigdom. Uten sammenligning for øvrig kan livet for verdens fattige kaste lys over debatten om deltid i et av verdens rikeste land.

– De som er fattige jobber veldig hardt. De tjener veldig lite pr. time, og de må derfor jobbe mange timer for å tjene nok til å forsørge en familie. Det trenger ikke vi i den rike delen av verden, sier han.

Dermed kan vi gjøre valg de fattige ikke har mulighet til.

– Vi kan velge å avstå fra inntekt for å bruke tiden på noe annet enn arbeid, sier Moene.

Les mer om

  1. Anne-Kari Bratten
  2. Økonomi
  3. Arbeidsliv