Økonomi

Mye lavere tap styrker de store bankene

Oljenedturen er over. Reduserte tap bidro til å øke overskuddet i Norges største banker med 20 prosent i fjor.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke og konserndirektør Kjerstin Braathen kan glede seg over at tapene sank med to tredjedeler i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

Det verste i den norske oljenedturen ble unnagjort i 2016. Ansatte ble sagt opp, virksomhetene omstilt eller nedlagt, eierne tapte penger, og bankene tok tapene.

For 2017 ser bankregnskapene vesentlig bedre ut.

Onsdag la Handelsbanken og SpareBank1 SR-Bank frem regnskapene for siste kvartal i fjor. Dermed har alle de fem største bankene lagt frem tall for 2017.

Milliarder ekstra

Tallene for DNB, Danske Bank, Handelsbanken og SpareBank1 SR-Bank viser:

 • Tilsammen økte de resultatet før skatt med 5,7 milliarder kroner fra 2016 til i fjor. Økningene er knapt 20 prosent.
 • DNB står for 3,5 milliarder kroner av forbedringen i resultat før skatt.
 • Danske Bank har den største prosentvise bedringen av resultatet med over 75 prosent forbedring.
 • Handelsbanken er den mest lønnsomme banken med 14,2 prosent avkastning på egenkapitalen i 2017, fulgt av Danske Bank.

Foto: Svein Eide

DNB størst på alt

Reduserte tap er den desidert viktigste årsaken til bedrede resultater. Driftsinntektene og driftskostnadene økte også for de aller fleste, men med relativt beskjedne beløp.

DNB er Norges suverent største bank og tre-fire ganger så stor som nummer to, målt i forvaltningskapital ved utgangen av 2016.

DNB. Mrd. kr.20172016
Resultat før tap28,630,8
Tapsavsetninger2,47,4
Resultat etter tap, før skatt26,923,4
Også noen andre poster ligger mellom de to resultattallene.

DNB reduserte tapene kraftig fra 7,4 milliarder kroner i 2016 til 2,4 milliarder kroner i 2017. DNB er inne i alle næringer i Norge og ble derfor kraftig påvirket av nedturen i oljenæringene. Bedringen fra 2016 til 2017 blir tilsvarende stor.

Danskene halverte tapene

Danske Bank halverte tapene og økte resultatet før skatt suverent mest av de fire bankene, målt i prosentvis endring.

– Vi hadde relativt store avsetninger til tap i 2016. I fjor ble avsetningene halvert. Derfor hadde vi svært stor forbedring i resultatet i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen.

I 2016 var tapsavsetningen i Danske Banks norsk virksomhet så stor at det de barberte bort halvparten av resultatet før tapsavsetninger.

Danske Bank i Norge. Mrd. kr.20172016
Resultat før tap4,13,6
Tapsavsetninger0,91,8
Resultat etter tap, før skatt 3,21,8

DNB er et unntak

For DNB falt «andre netto driftsinntekter» med hele 2,3 milliarder kroner. Fallet er knapt 13 prosent.

Det gjorde at DNBs samlede inntekter falt med 1 milliard kroner i fjor. Sammen med økte driftskostnader og andre økte engangskostnader gjorde dette at driftsresultatet før tap sank.

Men 5 milliarder kroner i lavere tap gjør at DNB likevel øker sluttresultatet mye.

For de andre bankene var det forbedringer i driften, regnet før tap.

Lavt nivå på tapene

Svenska Handelsbanken har også redusert tapene mye relativt sett. Men banken skiller seg fra de andre med svært lave tapsnivåer både for 2016 og i fjor, regnet i forhold til størrelsen på banken.

Handelsbanken i Norge. Mrd. kr.20172016
Resultat før tap2,92,6
Tapsavsetninger0,150,34
Resultat etter tap, før skatt2,82,4
Også noen andre poster ligger mellom de to resultatene.

Adm. direktør Dag Tjernsmo sier banken er konservativ, forsiktig og nøye med nye kunder.

– Vi er nok også noe mindre eksponert mot oljerelaterte selskaper enn konkurrenter våre, sier han.

SpareBank1 SR-bank. Mrd. kr.20172016
Resultat før tap3,22,9
Tapsavsetninger0,50,8
Reultat etter tap, før skatt2,62,2
Avrundinger gjør at tallene ikke summerer seg helt.

Nordea har fra siste kvartal i fjor besluttet å ikke legge frem egne resultattall og tapstall for virksomheten i Norge.

De vil blir «noe misvisende» fordi mange av kundene er stor internasjonale virksomheter, skriver banken i en e-post.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. DNB
 3. Bank
 4. Handelsbanken
 5. Danske Bank

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Pengene strømmer inn til bankene

 2. ØKONOMI

  Bankene ruster seg for økte tap på forbrukslån

 3. ØKONOMI

  Sterke resultater for DNB tross milliardavsetning

 4. ØKONOMI

  Alle de viktigste pilene pekte oppover for norsk økonomi i 2017. Bortsett fra en.

 5. ØKONOMI

  Lave renter krymper DNB-overskuddet

 6. ØKONOMI

  DNB setter av nær seks milliarder til lånetap