Million-krangel mellom Den katolske kirke og staten

Kulturdepartementet krever at Oslo katolske bispedømme umiddelbart starter tilbakebetaling av 40,5 millioner kroner, etter å ha masseregistrert intetanende, antatte katolikker. Kirken nekter å føye seg.

Oslo katolske bispedømme har gjentatte ganger bedt om utsettelse på millionregningen som må gjøres opp etter det Fylkesmannen og Kulturdepartementet er medlemsjuks. Nå har departementet endelig avslått ønsket om utsettelse, men kirken vil fortsatt ikke betale og viser til at de nå tar staten til retten. Her er biskop Bernt Eidsvig, som er siktet av politiet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner, ved en tidligere anledning.
  • Bjørn S. Kristiansen

Bakteppet er saken om påstått medlemsjuks i Den katolske kirken i Norge, i regi av Oslo katolske bispedømme (OKB).

Biskop Bernt Eidsvig er selv siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner – påtalespørsmålet vil bli avgjort av statsadvokaten, mest sannsynlig i løpet av de kommende månedene.

Samtidig har Kulturdepartemenet, etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus vinteren 2015 iverksatte en granskingssak, vedtatt at kirken må betale tilbake 40,5 millioner kroner.

I flere omganger har OKB varslet at de ikke er villige til å starte tilbakebetalingen fordi de er uenige i vedtaket, og har bedt om utsettelse. 5. februar varslet kirken så sivilt søksmål mot Kulturdepartementet, og ba derfor nok en gang om å få utsette betalingen.Nå har Kulturdepartementet endelig avslått katolikkenes bønn.

— Å medlemsføre mennesker uten å kontakte dem og be om godkjennelse i et register som utløser direkte statlig støtte, det kan ikke være riktig. Både fordi det direkte påvirker støttebeløpet, og fordi man kan komme i skade for å føre opp medlemmer av andre trossamfunn, eller personer som ikke er religiøse. Det er kjernen i denne saken, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen (H).

TIDSLINJE OVER HENDELSENE I MEDLEMSJUKS-SAKEN:

— Klokt å gjøre opp for seg

- OKB er grunnleggende uenig i departementets avgjørelse, og denne saken vil mest sannsynlig få en rettslig prøving i en eller annen form. Hvorfor er det da nødvendig å kreve inn pengene nå?

— Det er viktig å si at klagesaken som departementet har håndtert skjer uavhengig av politiets etterforskning. Departementet mener det er klart at det beløpet staten krever tilbakebetalt er utbetalt på feil grunnlag, og vi har gjort en selvstendig vurdering om at det er riktig å få pengene tilbake, sier Fredriksen.

  • Biskop Bernt Eidsvig har beklaget at kirken ikke fulgte opp eget vedtak fra 2013 om å avslutte omstridt medlemspraksis. Men året etter var det Eidsvig selv som ga grønt lys til å fortsette.
    Statssekretæren understreker at å avvente en domstolsbehandling av straffesaken kan bety at tilbakebetalingen blir forsinket i flere år, og mener mange vil oppfatte det som urimelig.

— Her tenker jeg det er klokt å gjøre opp for seg så fort som mulig, sier han.

Den tanken deler ikke toppledelsen i bispedømmet:

— Oslo katolske bispedømme har den siste tiden arbeidet med en stevning til Oslo tingrett. Vi har derfor ikke landet beslutningen om hvordan vi skal reagere på vedtaket, skriver administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, i en e-post til Aftenposten.

Les også

«Saken mot Den katolske kirke må prøves for retten»

— Vi er enige med statssekretær Bård Folke Fredriksen i at de to sakene må sees på separat. Men i og med at vi har varslet at vi vil gå til søksmål mot staten, synes vi det ikke vil være urimelig om tilbakebetalingen blir utsatt til rettssaken er avgjort, understreker Wade.

Kirken går likevel i pluss

Den katolske kirke og Kulturdepartementet ser svært ulikt på saken.

I pressemeldingen som ble sendt ut da kirken varslet sivilt søksmål, presenterte Wade saken på denne måten: «En del medlemmer ble registrert med en metode som ikke var god nok».

Opprydningen i medlemslistene har imidlertid avdekket at så mange som 56.500 personer ble registrert uten at de var klar over det. Lovverket, slik departementet ser det, krever at enhver aktivt må melde seg inn.

Den foreslåtte nedbetalingsplanen tilsier at kirken likevel går i pluss.

Tilbakebetalingen skal nemlig gjennomføres ved motregning. Det vil at drøyt åtte millioner kroner holdes tilbake i OKBs statlige støtte de neste fem årene.

Men fordi kirken brukte opprydningen i medlemslistene til å registrere flere medlemmer – etter lovens bokstav – fører medlemsveksten til at katolikkene i 2016 vil få økt statsstøtte sammenlignet med 2015, selv om åtte millioner holdes tilbake.

Bakgrunn: