Bøndene lever ikke av gården

Norske bønder driver gården med underskudd eller har en hel rekke andre inntektskilder.

Sauebøndene hadde i 2017 det laveste overskuddet i gårdsdriften.
  • Sigurd Bjørnestad

For nesten 70 prosent av norske bønder var overskuddet fra gården null eller mindre enn halvpartene av samlet inntekt i 2017.

Lønn fra arbeid utenfor gården er den viktigste inntektskilden for bøndene.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at

  • 31 prosent av bøndene friver gården med underskudd. Utgiftene var større enn inntektene.
  • 41 prosent av bøndene hadde gårdsdrift med overskudd, men ikke mer enn at overskuddet var under halvparten av samlet inntekt for bonden
  • 28 prosent hadde et overskudd fra gårdsdriften som var mer enn halvparten av samlet bruttoinntekt

Alle Norges 38.000 gårdsbruk er omfattet av statistikken.

Les også

Det er positivt at noen bønder slutter med landbruk | Harald Borgebund

Les også

Sp kritiserer reklamer med syngende og pratende dyr

Lønn er det viktigste

Tallene viser videre at bøndene i stor grad har vanlig lønnsarbeid utenfor gården.

I gjennomsnitt var bøndenes brutto inntekt sammensatt slik i 2017:

  • Lønnsinntekten var brutto 276.000 kroner i 2017.
  • Overskudd fra gårdsdriften var 201.000 kroner.
  • Øvrige inntekter var i gjennomsnitt 185.000 kroner. Dette omfatter blant annet overskudd i skogsdrift og annen næringsvirksomhet, trygd og kapitalinntekter.
Les også

Meteorologene om tørkesommeren 2018: «Svært uvanlig og førte til store konsekvenser»

Stor variasjon

Bak gjennomsnittene er det stor variasjon, både mellom bønder i samme type virksomhet, men også mellom ulike driftsformer.

Sau er hobby og/eller attåtnæring. Sauebønder hadde det laveste gjennomsnittlige overskuddet fra gården med 84.000 kroner. Mer enn 40 prosent av sauebøndene gikk i minus i gårdsdriften.

Bare drøyt 4 prosent av sauebøndene tjente mer enn 400.000 kroner på gården i 2017. Det var den laveste andelen av alle driftsformene.

På gårder med produksjon av melk og kjøtt veier gårdsdriften mye tyngre i bondens samlede regnskap. Innen melkeproduksjon og svin/fjørfe var overskuddene i gjennomsnitt mer enn 400.000 kroner pr. bonde.

Blant melkebønder hadde tre av fire var overskuddet på gården den viktigste inntektskilden.

I kornproduksjon var gjennomsnittlig overskudd bare 117.000 kroner i 2017. Færre en én av ti av slike bønder hadde gården som viktigste inntektskilde.