Økonomi

Telenor inngikk feilaktige leiekontrakter i Thailand

Telenor har inngått feilaktige leiekontrakter for sine basestasjoner i Thailand. Sigve Brekke vil ikke si om kontraktene ble inngått da han ledet eller satt i styret for datterselskapet DTAC.

Sigve Brekke vil ikke svare på om leiekontraktene for basestasjonene ble inngått da han hadde ansvaret.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Det var i april Telenor offentliggjorde at det var satt i gang undersøkelse i forbindelse med leieavtaler for basestasjoner i Thailand.

Konsulentselskapet PWC ble engasjert for å gjennomføre en ekstern gjennomgang.

Telenor er største eier og eier direkte 42 prosent i DTAC.

Ifølge en mail fra kommunikasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor viste gjennomgangen «at lokal avtalepart på enkelte basestasjoner ikke kunne fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på eierskapet til tomten der basestasjonen var plassert.»

Ifølge Mandelid fulgte Leieavtalene industripraksis i Thailand, men var ikke i henhold til Telenors interne retningslinjer.

«DTAC har derfor endret rutinene for inngåelse av slike leieavtaler og igangsatt flere tiltak for å sikre at eierforholdene er tydelig dokumentert i alle avtaler. Dette arbeidet vil pågå inn i 2017,» skriver han.

Brekkes ansvar?

Sigve Brekke var sjef for Telenors aktiviteter i Asia da han ble ansatt som konsernsjef i fjor.

I perioden 2002–08 var han toppsjef i DTAC og frem til han ble konsernsjef var han nestleder i styret i DTAC i kraft av sin jobb som ansvarlig for virksomheten i Asia.

  • Styret i Telenor vurderte å sparke Brekke: Her får du vite hvorfor de snudde.

Taus Brekke

Søndag kveld møtte Aftenposten Telenors konsernsjef like før årets Nobel-konsert, hvor selskapet er sponsor. Uregelmessighetene rundt kontraktene i Thailand har vært tema i Telenor-styret i de striden som har vært mellom selskapets styreleder Gunn Wærsted og Brekke. Dette skal ha vært en av de sakene som Wærsted mente var så alvorlig at det burde koste Brekke jobben, men det fikk hun ikke med seg resten av styret på.

– Ble disse kontraktene inngått på et tidspunkt da du var ansvarlig?

– Jeg går ikke inn på flere detaljer om den saken. Du har fått en e-mail fra oss, og det er det vi kan si om det, sier Brekke.

– Men det står ikke noe i den e-mailen om hvorvidt disse feilaktige kontraktene ble inngått da du hadde ansvaret?

– Jeg går ikke inn på detaljer i det, sier en ordknapp Brekke.

Konsernsjef Sigve Brekke bruke søndag ettermiddag sammen med 26 ungdommer fra 13 land i Telenors ungdomsforum.

Eierforhold

Telenor har ikke villet utlevere rapporten fra PWC., men Aftenposten sitter på opplysninger om at det har vært ulike urene forhold knyttet til disse leiekontraktene.

Ifølge kilder er en problemstilling at det kan vise seg at folk ansatt i DTAC eller deres familier har vært de egentlige eierne av disse tomtene.

Ifølge kilder er dette en form for «butikk i butikken» som ikke er uvanlig.

Et spørsmål er om Asia-sjef Brekke hadde rutiner på plass for å fange opp dette. Men hvilke detaljer som finnes i rapporten, eller tidsrommet som er gransket, vil ikke Telenors ledelse ut med.

Styremøte mandag

Mandag morgen samles Telenors styre til møte og der vil høstens strid mellom konsernsjef og styreleder bli tema. Det er en rekke uavklarte spørsmål i striden rundt Brekke og Wærsted, blant annet om hvilket mandat styrelederen hadde fra styret da hun ga uttrykk for at Brekke burde gå av.

– Regner du med at Telenor har samme styreleder og samme konsernsjef etter styremøte?

– Vil ikke kommentere disse sakene, vi fokuserer på at det nå skal holdes en flott konsert.

– Er det du som har sagt til Dagens Næringsliv at styreleder Wærsted er vanskelig?

– Jeg fokuserer på å holde fart på forretningsdriften av Telenor. Det gjorde vi i går, i dag og i morgen, sier Brekke.

Les mer om

  1. Sigve Brekke
  2. Telenor
  3. Økonomi