Økonomi

Norwegian får kritikk av Luftfartstilsynet etter sikkerhetsfeil

Norwegian får kritikk fra Luftfartstilsynet for manglende sikkerhetsrutiner og manglende rapportering av driftsmessige avvik.

Luftfartstilsynet kritiserer Norwegian etter avsløring av sikkerhetsfeil.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Dette kommer frem i en rapport Luftfartstilsynet har laget etter en virksomhetsinspeksjon i Norwegian i dagene 11. — 13. november.

Den ble ledet av flyoperativ inspektør Frode Lenning. Også luftfartsdirektøren selv, Stein-Erik Nodeland, var til stede som observatør.

Tilsynet har flere kritiske anførsler etter inspeksjonen - blant annet at selskapet ved flere anledninger ikke følger sikkerhetsrutinene mellom de som sitter i cockpit og kabinbesetningen.

Inspeksjonen grundig varslet

Dette avsløres etter fem ruteinspeksjoner hos selskapet. I tre av disse er sikkerhetsinstruksen brutt - til tross for at inspeksjonen var varslet på forhånd. Det innebærer at både kabinbesetningen og pilotene på forhånd var grundig kjent med at alle rutiner rundt de aktuelle flyvningene ville bli overvåket av inspektører fra Luftfartstilsynet.

Etter terrorangrepet mot New York 11. september 2001 kom det bestemmelser om stengt og forsterket cockpitdør for å hindre at uvedkommende skal klare å kapre flyet. Det er også klare regler for hvordan rutinene skal være når døren skal åpnes. Det er en av bestemmelsene Norwegian har brutt.

Luftfartstilsynet vil ikke gå inn i detaljer rundt hvordan sikkerhetsbestemmelsene er brutt: - Dette er et viktig punkt som vi følger opp med selskapet, sier Lenning til Aftenposten.

Vil hindre straffbare handlinger

— Informasjon om dette er unntatt innsyn, da vi ikke kan gå ut med informasjon som kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger, sier han. Tilsynet har bedt Norwegian iverksette tiltak for å hindre at sikkerhetsbruddene skjer igjen.

Informasjonssjefen i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, har derimot ikke noe mot å fortelle om hvordan bruddene skjer:

— Kabinbesetningen har eksempelvis glemt å trekke for gardinen foran når piloten har gått ut av cockpit og inn på toalettet. Dermed kan passasjerene som sitter lengst foran se vedkommende, sier han til Aftenposten.

Strenge rutiner for de ansatte

Lederen i Norsk Flygerforbund, Petter Førde, sier at det er klare årsaker til de strenge rutiner som skal følges når pilotene forlater cockpit.

— Et viktig forebyggende tiltak er å hindre at noen vet når døren til cockpit er åpen, de som sitter nærmest er jo bare noen meter unna i slike situasjoner. Det er viktig at alle regler følges slik at sikkerheten alltid er maksimal, sier Førde.

Luftfartstilsynet, som sier at det generelt er fornøyd med sikkerhetsnivået i Norwegian, retter også kritikk fordi selskapet unnlater å rapportere når flyvinger skjer med redusert mannskap eller når arbeidstiden må overskrides på grunn av uforutsette hendelser.

Myndighetene får ikke informasjon

— Det at selskapet ikke rapporterer til Luftfartstilsynet på dette området gjør at vi ikke får den informasjonen myndigheten har rettmessig krav på, for å ha oversikt over hvor stor grad av lovlige tjenestetidsoverskridelser som finner sted i selskapet, samt årsaken til disse. Vi forventer at selskapet endrer sine arbeidsrutiner slik at Luftfartstilsynet får de rapporter som er selskapet forplikter seg å sende, sier flyoperativ inspektør Frode Lenning.

— Luftfartstilsynet har pekt på tilfeller som vi er helt enige i at må korrigeres. Vi har god sikkerhets- og rapporteringskultur i Norwegian og mindre avvik vil selvfølgelig også bli rettet opp, sier Lasse Sandaker-Nielsen.

Twitter: @KEMikalsen

Les også

  1. Sikkerhetskontrollen: Falsk trygghet for de flyreisende

  2. Afrikas største flyselskap åpner direkterute til Oslo

  3. SAS' nye «luksusrute» mellom Stavanger og Houston med overskudd på rekordtid