Økonomi

Turistnæringen i nord sier nei til olje

Bare én av ti turistbedrifter i Lofoten er positivt innstilt til oljeboring.

Over 90 prosent av reiselivsbedriftene i Lofoten er skeptisk til den planlagte oljevirksomheten. - Ren natur og kulturlandskap er vår hovedattraksjon, sier reiselivssjefen.
  • Ole Magnus Rapp

Les også:

Over 90 prosent av de ca. 150 medlemsbedriftene i Destination Lofoten svarer at de er negative eller skeptiske til planene om oljeboring utenfor Lofoten. Det regionale reiselivsselskapet har spurt bedriftsledere og eiere, og de aller fleste var ikke i tvil.

Denne helgen presenterte Lofotens største næring sin holdning på landsmøtet til Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten.

Frykter ulykke

— Det reiselivet frykter mest, er en ulykke med boreplattform eller oljetanker og påfølgende tilgrising av strendene. Dette vil slå svært negativt ut for turistnæringen, sier reiselivssjef Jan Rune Yanni Vikan.

— Vårt fortrinn, som trekker opptil en million reisende i året, er ren og vakker natur, fjell, hav og kystkultur, sier reiselivssjefen. Sist år la turister igjen drøyt 1,2 milliarder kroner i Lofoten, i tillegg kommer penger de brukte underveis for å komme seg dit. Rundt 90 prosent av alle som kommer til Lofoten gjør det på grunn av ferie og fritid. Yrkes- og konferansemarkedet er lavere her enn i andre norske regioner.

Daglig leder Gaute Wahl i Folkeaksjonen nei til oljeboring i Lofoten påpeker at holdningen i reiselivet er gledelig og et utrolig viktig argument for å si nei til oljevirksomhet.

— Konsulentselskapet Asplan Viak har vurdert oljeindustriens effekt på reiselivet og kommet frem til at oljen ikke har noen positive ringvirkninger. De konkluderte med at økt yrkestrafikk ville føre til 4-5 millioner i økt omsetning og rundt 10 nye arbeidsplasser, sier Gaute Wahl.

- Fortrenger turistene

— Dette forutsetter oljevirksomhet til havs, uten ilandføring. Industri på land vil etter vår mening fortrenge turistene og føre til omfattende omsetningssvikt, sier han.

Wahl påpeker at den visuelle forurensingen også er skadelig, og at turister ønsker å se unik og ren natur. Reiselivet støtter Miljøverndepartementets arbeid med å få Lofoten på Unescos liste over verdensarv. Ifølge Wahl vil verdensarvstatusen gi 50 prosent flere besøkende og rundt 500 nye arbeidsplasser i reiselivet.

— Turistene som kommer hit er velinformerte og engasjerte. De er opptatte av bærekraft, og vet at turismen kan vare i mange generasjoner, mens oljen tar slutte etter noen tiår, sier Gaute Wahl.

- Torsken svikter

Professor i reiseliv Arvid Viken ved Høgskolen i Finnmark tror Lofotens utfordring er større enn bare oljeindustrien.

— Mye tyder på at torsken svikter Lofoten og heller gyter andre steder. I Vestfjorden er den nesten ikke lofotsesong lenger. En ren turistregion, uten småskalafiskeri, vil ikke ha samme tiltrekningskraft på turister, sier han.

Viken viser til at kulturlandskapet i Lofoten, med idylliske små bygder og rødmalte rorbuer, først og fremst er utviklet for og tilpasset fiskerinæringen. Uten et levende lokalt næringsliv vil Lofoten miste mye av sin magnetisme.

Natur og kulturarv

— Lofotens absolutte fortrinn er natur og kulturarv. Oljesøl vil få alvorlige konsekvenser, selv om en plattform til havs, uten ulykker, i seg selv kanskje ikke er skadelig, sier professoren og forstår godt at turistnæringen er imot. Oljekatastrofen i Mexico-golfen viser hvordan det kan gå.

— Det romantiske bildet av Lofoten vil uansett endres når storindustrien kommer. Omfattende industri og kulturbasert turisme går sjelden godt sammen. Hele regionen kommer til å få endret sin internasjonale image, om Lofoten blir arena for oljevirksomhet, sier han.