Økonomi

Bruker god inntekt på mer fritid

Denne uken har mange vinterferie. Ferie er som regel bedre enn jobb.

Professor Kalle Moene ser torsdagskø til hytta som et tegn på mange har PC og fleksible jobber.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

— Hvis det er sant at nordmenn jobber korte dager og drar tidlig på hytta, kan det bety at de nyter det gode livet, sier økonomiprofessor kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Han ser ikke noe galt i dette.

— Vi ønsker jo det gode liv, og fritid vil for de aller fleste være en del av dette. Det er ikke noe mål i seg selv å jobbe hardt og lenge. Det er like viktig å jobbe smart så vi får mye ut av de timene vi er på jobben. Tallene viser at der er nordmenn ganske gode, sier han.

Trond-Morten Lindberg i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO langer i torsdagens utgave av Dagens Næringsliv ut mot tilstanden i arbeidslivet.

Si din mening:

Les også

Hva er du villig til å ofre for at velferdstaten skal bestå?

– Det er en sedathet man ser mer i Norge enn andre steder. Når enkelte virksomheter flytter «fredagskaken» til torsdag for at flest mulig skal være til stede, sier det jo sitt. Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag, sierhan til Dagens Næringsliv.

Moene slår fast at inntektsnivået i Norge er høyt.

— Det blir litt mystisk hvis vi samtidig er slappe på jobben og jobber korte uker, sier han.

Les også:

Les også

- Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag

Kjøper fritid

Moene sier fritid i utgangspunktet kan betraktes som andre varer og tjenester vi kjøper oss. Prisen vi betaler for en ekstra time fritid er tapt lønn.

Norske lønnstagere har de siste årene hatt svært god lønnsvekst. Det kan også påvirke hvor mye fritid vi ønsker oss. For den som har muligheten til å påvirke eller velge egen arbeidstid er det to motstridende effekter som gjelder:

  • Høyere inntekt gjør at vi ønsker oss mer av nesten alle varer og tjenester, også mer fritid. Det betyr færre timer på jobben.
  • Når lønnen stiger, betyr det at fritid blir dyrere sammenlignet med andre ting vi kjøper oss. Det drar i retning av å kjøpe mindre fritid, altså jobbe mer.
    — Det er godt mulig at den første effekten dominerer, og i så fall er korte uker bare et uttrykk for at vi velger å kjøpe oss mer fritid, sier Moene.
Økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Liker å jobbe

Professor Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole viser til beregninger som forteller at rundt én tredjedel av den potensielle inntektsveksten etter 1970 er tatt ut i økt fritid. Det betyr at to tredjedeler et tatt ut i realisert økt inntekt og dermed i materiell velferd.

— Det tyder jo på at vi jevnt over er ganske glade i å jobbe, sier han.

Deretter reiser han spørsmålet om hva som forgår mens vi er på jobb.

— En viss latskap på jobben kan være helt naturlig i gode tider. Spørsmålet er om vi klarer å skjerpe oss når tidene snur. Mye tyder på at vi med vårt velorganiserte arbeidsliv er i stand til det, sier han.

Fleksibelt arbeidsliv

Moene tror de fleste har fast arbeidstid i det velregulerte norske arbeidsmarkedet. Arbeidstiden for hver enkelt er stort sett den samme, også når lønnsnivået stiger over tid.

— Da kan køen til fjellet på torsdag heller være uttrykk for at mange har en fleksibel jobb. Noen kan jobbe mer ellers i uken for å kunne dra tidlig på hytta. Eller køen til fjellet på torsdag kan også være et tegn på at folk har PC, sier han.

— Slike valgmuligheter er bra. Folk kan da jobbe etter sine egne prioriteringer og valg i stedet for at alle jobber helt likt, sier Moene.

Fattige jobber mye

Mye av Moenes forskning handler om verdens fattigdom. Uten sammenligning forøvrig kan livet for verdens fattig kaste lys over debatten om latskap blant verdens rikeste.

— De som er fattige jobber veldig hardt. De tjener veldig lite pr. time, og de må derfor jobbe mange timer for å tjene nok til å forsørge en familie. Det trenger ikke vi i den rike delen av verden, sier han.

Les også:

Les også

Vi jobber mindre enn snittet - og bare halvparten jobber på fredager

Se debatt mellom Lindberg i BDO og professor Karine Nyborg på Ap.tv her.