Pareto-topp frifunnet for bedrageri – megler og konsulent dømt til fengsel

En tidligere Pareto-megler og en konsulent er i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengsel for grovt bedrageri og aksjemanipulasjon.

Dommen falt i Oslo tingrett fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De to er domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med aksjehandler i Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene, ifølge Økokrim.

Corporate-sjef Petter Dragesund (53) i meglerhuset Pareto er frifunnet etter tiltalen, framkommer det av dommen fra Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Tolv aksjonærer solgte sine Crew Gold-aksjer for 1 krone og 10 øre, med garanti om at kjøperne de kommende tre månedene ville kompensere eventuelle overskytende beløp ved senere handler i aksjen. Ifølge tiltalen ble de tolv selgerne aldri informert om ytterligere handler i garantiperioden, handler som skal ha blitt gjort til betydelig høyere beløp enn 1,10 kroner aksjen, hvilket medførte at de ikke fikk fremmet sine økonomiske krav.

– Svært samfunnsskadelig

– Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, heter det i dommen.

Tingretten fastslår at det av allmennpreventive grunner er «viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken».

I tillegg til fengselsstraff får konsulenten inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, cirka 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene.

Retten kom til at konsulenten var sentral i gjennomføringen av handlene, og «hadde en langt mer aktiv medvirker- og tilretteleggerrolle» enn hva den medtiltalte megleren hadde. Retten finner det skjerpende at han «mottok ikke ubetydelig personlig vinning» for sin rolle i opplegget.

Dømt for korrupsjon

Konsulenten ble i fjor vår dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon, hvitvasking og flere brudd på verdipapirhandelloven knyttet til et gruveselskap hvor han var styreleder. Det var under opprullingen av denne saken at mange av opplysningene Crew Gold-tiltalen bygger på, dukket opp, ifølge førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Dommen på halvannet års fengsel er en tilleggsdom til gruveselskap-dommen mot kosulenten. I utgangspunktet mener retten at riktig straff for hans del i Crew-saken isolert er tre års fengsel.

Blant investorene som ifølge tiltalen ble bedratt, er det Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse det har gått hardest utover. Pensjonskassen har gått glipp av en fortjeneste på 105 millioner kroner hvis Økokrims påstander medfører riktighet.