Økonomi

Norsk tømmer blir til batterier, neglelakk - og millionoverskudd

I august legges cellulosefabrikken til Södra Cell på Tofte i Hurum ned, og 295 ansatte mister jobben. På andre siden av Oslofjorden makter Borregaard å gjøre tømmer om til millioner.

- Da byggeaktiviteten gikk ned under finanskrisen, vred vi produksjonen mot blant annet jordbruk og bilbatterier, sier Dag Arthur Aasbø i Borregaard.Bedriften er et lyspunkt i en bransje preget av nedleggelser.Bla videre for å se flere bilder. Morten Uglum

 • Øystein Aldridge

Et tonn gran gir blant annet 400 kg av bindemiddelet lignin. Morten Uglum

Lukten av granskog levner liten tvil om hvilken råvare Borregaard arbeider med, men mye har endret seg siden oppstarten for 124 år siden. Over deler av området kjennes en intens vaniljeduft.

— Vi har vært lønnsomme de siste tiårene. Grunnen er at vi har store markedsandeler i mange små nisjer over hele verden, sier Dag Arthur Aasbø, som er direktør for organisasjon og samfunnskontakt.

Borregaard tjente 223 millioner kroner før skatt i første halvår, og 420 millioner i hele fjor.

Hel ved

Han møter oss på et sommerstille anleggsområde i Sarpsborg, der Borregaards produksjonsanlegg og forskningssenter holder til. Vaniljeduften?

— Vi er de eneste i verden som utvikler vanillin fra tømmer, forteller Aasbø, og viser til stoffet som brukes i blant annet iskrem, parfyme og medisiner.

Bedriften har utviklet seg til å bli et av verdens mest avanserte bioraffineri. I tillegg til vanillin, bruker Borregaard tømmer til å produsere spesialcellulose, lignin og bioetanol.

I dag kommer 18 prosent av selskapets inntekter fra produkter som selskapet ikke hadde for fem år siden.

Ikke gull og grønne skoger

Det kan være godt nytt for en bransje som sliter med dårlig lønnsomhet. Siden 2006 har Norske Skogs fabrikker i Skien og på Follum blitt nedlagt, og Petersons papirfabrikk i Moss led samme skjebne i fjor. Når Södra Cell-fabrikken på Tofte om et par uker innstiller driften mister 295 ansatte jobben. Fabrikken har tatt imot nesten én fjerdedel av alt tømmer som hugges til industrielt formål i Norge.

Les også

Södra Cell på Tofte legges ned

— At Tofte legges ned er del av en trend. Det er stadig fabrikker som går overende, dels på grunn av høye kostnader, dels på grunn av et sviktende marked, sier historiker og konservator Bjørn Bekkelund ved Norsk skogsmuseum. Likevel nekter bransjen å miste fremtidstroen. Daglig leder i Treforedlingsindustriens bransjeforening, Marit Holtermann Foss, mener det er mulig å tjene penger på trær i Norge.

— Dagens situasjon er utfordrende, men samtidig har bransjen et potensial for vekst hvis vi satser stort på fornybare råstoffer, sier Foss.

Nye anvendelsesområder

Hun får støtte av blant annet Ragnhild Borchgrevink, direktør i Viken Skog, samvirket for rundt 11 400 skogeiere.

- Skogindustrien er i en stor omstillingsfase. Det finnes utrolig mange anvendelsesområder for tre og trefiber som vi ikke tenker på til daglig, sier Borchgrevink.

Viken Skog etablerer for tiden en ny industriklynge på fabrikkområdet på Follum.

— Vi opplever større fremdrift og interesse fra industrielle aktører enn vi trodde. En bærekraftig norsk bioøkonomi er ikke bare ønsketenkning, men det er ikke gjort i en håndvending, sier Borchgrevink.

Fra olje til bio

Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) oppdaget en forskergruppe i 2010 et enzym som effektivt kan bidra til å omdanne tømmer til sukker. En av forskerne, Gustav Vaaje-Kolstad, mener kjemien gir store muligheter for industrien. Han tror mange av produktene som i dag baseres på olje i fremtiden kan komme fra blant annet tømmer. Den muligheten mener han at industrien, forskningen og politikerne burde tenkt på for 20 år siden.

Les også

LO-lederen advarer: Må regne med nedleggelser

— Treforedlingsindustrien ser knapt ut til å ha sett til fremtiden, og det synes jeg er helt håpløst. Instituttene burde servert bedre ideer, og politikerne kunne satset på forskning på treteknologi og nanofiberteknologi, sier forskeren. Han tror bioraffineriene vil ta over for oljeraffineriene.

— Om femti år er kanskje tømmer blitt ekstremt verdifullt.

Ikke pessimist

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog tror også på en fremtid for treforedlingsindustrien.

— Men da må norske rammebetingelser harmoniseres med våre konkurrenters hjemland. I dag er oljenæringen politisk prioritert, sier Dybevig.

Professor i skogøkonomi ved UMB, Birger Solberg, mener høye lønns- og energikostnader, markedssituasjonen og ulike rammebetingelser enn for eksempel i Sverige er årsakene til at industrien går dårlig i dag. Men en dommedagsprofeti for industrien vil han ikke komme med.

— Bransjen har to alternativer nå, å få ned kostnadene i produksjonen eller være aktiv med produktutvikling. Man må ikke bli for pessimistisk. Det er nedgangstider for treforedlingsindustrien, men det gir også nye muligheter. Vi har en ressurs som er et fornybart produkt, og som kan brukes til det samme som olje og gass, sier Solberg.


— Må være innovative

Da nedleggelsen av Södra Cell Tofte ble kjent i juni, var næringsminister Trond Giske uenig i at det betydde begynnelsen på slutten for norsk treforedlingsindustri.

- Jeg er tvert imot veldig trygg på at vi skal leve av skogen i mange år fremover, men vi må være innovative og finne nye produkter og produksjonsmetoder, sa Giske den gang.

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) Birgitte Iversen

I revidert statsbudsjett for 2012 la regjeringen frem en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner til treforedlingsindustrien, med hensikt å øke forsknings— og utviklingsaktiviteten og bedre industriens råstofftilgang. - Havner ikke bioøkonomien i skyggen av oljeøkonomien?

— Det er ikke noen tvil om at lønnsomheten i olje- og gassektoren har gjort at veldig tunge investeringer har gått dit, og det skal vi være glade for, fordi det er vesentlig bidrag til vår levestandard og sysselsetting.

- Er du enig i at Norge er for oljeavhengige?

— Vi skal være oppmerksomme på faren for å bli det. Det er veldig bra med en lønnsom og sterk olje- og gassnæring, men vi må ta vare på omstillingsevnen og sørge for å ha mange ben å stå på, sa Giske.

 1. Les også

  Nok et underskudd for Norske Skog

 2. Les også

  Giske blar opp 750 millioner kroner

 3. Les også

  - Biodrivstoff fører til matkrise

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag.

 2. VITEN

  Norsk gran kan bli til iskrem og ost

 3. ØKONOMI

  Hvordan ser hjernen til en verdensmester i sjakk ut?

 4. ØKONOMI

  2016: I Panama Papers. Nå: Inn i DNBs konsernledelse.

 5. ØKONOMI

  Etisk handel er mer enn bare lønn

 6. ØKONOMI

  SAS-topp: - Kjos er en gratispassasjer i luftfartens miljøsatsing