Økonomi

Anita Krohn Traaseth om Norge: - Vi kan ikke bli best i alt

Hvordan ruster vi Norge for fremtiden? Drømmeløftet prøver å gi svar.

Anita Krohn Traaseth holdt Innovasjon Norges årstale torsdag ettermiddag og la frem rapporten Drømmeløftet - en rapport som viser vei for hvordan Norge kan klare seg i fremtiden. Larsen, Håkon Mosvold

 • Are Møster Ottesen
  Journalist

Etter å ha speed-datet, lyttet og samlet inn fakta, var det torsdag ettermiddag klart for Anita Krohn Traaseths innovasjonstale. Som direktør for Innovasjon Norge la hun frem deres Drømmeløft-rapport, et mobiliseringsarbeid som peker på hvilke utfordringer landet står overfor og hva som skal til for å lykkes.

— Mulighetene er store, men skal vi klare å ruste Norge for fremtiden må vi legge inn et nytt gir - nå!, presiserte hun foran en stor forsamling av næringslivstopper, gründere og politikere med næringsminister Monica Mæland i spissen.

– Og det er ingen hvilepute at vi ikke er i akutt krise, fortsatte Krohn Traaseth og påpekte at hvis vi tar grep nå, så har vi en fantastisk mulighet for å posisjonere landet vårt for et nytt skifte vi vet kommer, på verdensbasis.

Hundrevis av innspill

Drømmeløftet er resultatet av det Anita Krohn Traaseth kaller en massemobilisering av norsk næringsliv. Da hun ble direktør i Innovasjon Norge i fjor høst, kom hun fra jobben som sjef for Hewlett-Packard Norge. Hun satte straks i gang arbeidet med Drømmeløftet, organisasjonens store satsing for å involvere næringene selv til å mene noe konkret om hvordan innovasjon kan rigge oss best mulig for morgendagens oppgaver. Hundrevis av næringer og bedrifter fra Sametinget i nord til norske selskaper etablert i fjerne strøk, har kommet med innspill.

— Vi har spurt dem om hva de trenger, hva de vil og hva de kan bidra med for at vi skal lykkes med omstillingen og styrke norsk økonomi, sier Traaseth.

- Så hva er det viktigste som er kommet frem?

— At det ikke mangler på skapervilje, evner eller forslag til hvordan vi kan få det til. Og at det norske folk er opptatt av miljø og bærekraft.

Må tørre å prioritere

Men til tross for at det er stor omstillingsvilje står vi foran mange krevende utfordringer, påpeker Traaseth, og sier at den største utfordringen er å tørre å prioritere og ta de grepene som må til.

— Vi må innrette økonomien og kapitalen vår slik at det trigger en fremtid som gir oss de arbeidsplassene og inntektene vi trenger. Vi må vite retningen vi skal styre mot, slik vi gjorde på 70-tallet da oljen kom. Da samlet vi kreftene og lagde de 10 oljebud.

Som Anita Krohn Traaseth pekte på i årstalen krever det at vi må endre det vi gjør og måten vi gjør ting på. Det vanskeligste er ikke å komme på nye ideer, men å tørre å legge gamle ideer bak oss. Samtidig må noen tørre å gå foran og ta modige og vanskelige valg på kort sikt, men som vi vil se tilbake på og være stolte av at noen tok.

— Vi må la våre politikere få prioritere for oss. Og de må ha mot til å utfordre oss. Mot til å utfordre forestillingen om at vi kan være best i alt til enhver tid.

Seks anbefalinger for hva som skal til for et drømmeløft for Norge:

1. Prioritere

Ikke være best i alt, men satse på å utvikle noen utvalgte områder der vi allerede har stor kompetanse. Ta utgangspunkt i vårt internasjonale omdømme som vektlegger av bærekraftige og miljømessige forhold.

2. Oppstart av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende industrier og næringer.

Utvikle de store og etablere flere små, samtidig få flere av de små til å vokse. Opprette nye klynger på tvers av bransjer. Samarbeid vil være den nye konkurransekraften.

3. Innovere og omstille mer i det offentlige.

Behov for stort løft av digital kompetanse. Offentlig sektor kan med sin innkjøpskraft på 400 milliarder, bli en viktig pådriver i omstillingen vi skal inn i.

4. Synliggjøre, tilgjengeliggjøre og forenkle alt vi allerede har av offentlige tilbud til dem som vil skape og endre.

Bli mer markedsorienterte - ikke utvikle produkter og løsninger som viser seg ikke å ha livets rett.

5. Nyttiggjøre oss all arbeidskraft i landet.

Få flere av dem som faller utenfor inn i arbeidslivet. Økt forståelse og satsing på sosialt entreprenørskap. Vi trenger flere av slike entreprenører i møtet med de samfunns- og miljøproblemene vi står overfor.

6. Modig lederskap.

Gjelder alt fra politikere til bedriftsledere. Hele folket må med – vi må tåle at det tas upopulære valg for fellesskapets beste - og at våre politikere må kompromisse mer enn vi er vant til.

Mange ben å stå på

Selv om det er mange år siden vi stod overfor en så stor omstilling som den vi må gjennom nå, er Innovasjon Norge optimistiske. Ikke minst fordi vi har stor kompetanse på flere viktige felt. Det gjelder blant annet den maritime næringen, der vi er verdensledende i dag. Fra landbruk og marin sektor har vi de beste forutsetningene for å lykkes med å posisjonere oss inn i den nye bioøkonomien og som energi-nasjon ligger vi langt fremme i å videreutvikle fornybar energi.

— Vi er i det hele tatt godt skodd til å være en viktig leverandør til løsninger på de syv samfunnsutfordringene EU har definert, blant annet helse, bærekraftig matproduksjon, rene energi og effektiv ressursbruk, sa Traaseth.

- Tror du politikerne vil ta det som kommer frem av drømmeløftrapporten til etterretning?

— Rapporten er overlevert næringsministeren, og vi håper og tror den vil bli lest, skape debatt og være en overordnet kilde for å hente frem ulike forslag som kan jobbes med. Den er et godt utgangspunkt for å gå i dybden på tiltak og forslag som kommer fra næringene og gründerne selv. Vi i Innovasjon Norge skal selv bruke rapporten som fundament for en ny strategi for vårt selskap. Dette er bare starten, nå begynner det reelle arbeidet.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

Les også:

 1. Les også

  Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Det gjør meg bekymret

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  – Vi må tørre å ta en tydeligere posisjon i verden

 2. DEBATT

  Innovasjon Norges veivalg er for fremtiden | Anita Krohn Traaseth

 3. DEBATT

  Tidvis absurd bilde av norsk økonomisk utvikling | Einar Lie

 4. KRONIKK

  Problemet med Innovasjon Norge-saken? At ingen tar tak i det reelle problemet

 5. KOMMENTAR

  Hvem er redd for Anita Krohn Traaseth?

 6. POLITIKK

  Eksdirektør beskylder Traaseth for en splitt- og hersk-ledelse. Men Kina-sjefen sier «hun er en dynamisk leder som nyter stor tillit internt »