Økonomi

Andelen fattige er redusert med to tredjedeler

Verdens fattigdom er dramatisk redusert på 25 år, er budskapet fra mannen bak FNs tusenårsmål. Fremgang i Kina forklarer mye.

Professor Jeffrey Sachs har tilgang til politikere verden rundt, også utenriksminister Børge Brende. KRISTOFFER RØNNEBERG

 • Sigurd Bjørnestad

— Vi kan være ganske fornøyd med resultatene av FNs tusenårsmål, i den forstand at andelen som lever i ekstrem fattigdom i utviklingslandene har sunket.

Slik oppsummerer den amerikanske professoren Jeffrey D. Sachs FN-arbeidet han har vært en viktig arkitekt for. I tiden rundt tusenårsskiftet vedtok FN sine Millennium Development Goals (tusenårsmål for utvikling).

Utrydding av ekstrem fattigdom er det første av i alt åtte konkrete tusenårsmål.

2015 er sluttåret for arbeidet med å nå tusenårsmålene. Sachs var onsdag på fondsselskapet Skagens nyttårskonferanse syv dager inn i sluttåret.

Lavere andel fattige

Sachs belegger sin lille tilfredshet med tall fra Verdensbanken:

 • I 1990 levde 43 prosent av befolkningen i u-landene i ekstrem fattigdom.
 • I 2011 var andelen sunket til 17 prosent.
 • Han venter at andelen er kommet under 15 prosent når tallene for 2015 er klare.
  - Denne reduksjonen i fattigdom er historisk, og tusenårsmålene har spilt en rolle, sier han.

Kina beveger verden

Sachs mener at den veldige økonomiske utviklingen i Kina er den mest "dramatiske" delen av historien om fattigdomsreduksjonen.

— I tillegg har teknologiske nyvinninger og teknisk fremgang utvilsomt vært en viktig drivkraft i reduksjonen i fattigdommen, sier han.

Han konkluderer med at det store bildet gir grunnlag for å være fornøyd.

Blandet land for land

Derimot: Hvis en ser på enkeltland er bildet mye mer blandet.

— Mange land har ikke nådd målene for fattigdomsreduksjon. Afrika har ligget bak, men har likevel hatt en mye bedre periode etter 2000 enn før 2000. Fattigdommen i Afrika har kommet ned fra 58 prosent av befolkningen i 2000 til anslagsvis 40 prosent nå. Det har vært god fremgang, men ikke nok, sier Sachs.

Hans budskap er at krig, konflikter og miljøproblemer har hindret fremgang i mange av de fattigste landene. I tillegg varierer landenes egne krefter og evner til å gjennomføre reformer.

Den internasjonale innsatsen og samarbeidet har også variert og påvirket resultatene mye.

— Det har for eksempel vært høy innsats og fremgang innenfor offentlig helse, mens det har skjedd mye mindre innenfor utdanning, sier Sachs.

Afrika ligger etter

— Afrika vært verdens fattigste region i hundrevis av år, og det har vært det mest utnyttede kontinentet i århundrer. Det har det vanskeligste fysiske miljøet i verden med sykdommer og et komplisert tropisk naturmiljø, sier Sachs.

Han mener likevel det er gode nyheter at veksten har tatt seg opp og at den økonomiske politikken er forbedret .

— Men fattigdommen er høy, befolkningsveksten er høy og sårbarheten for klimaendringer er stor. Så hvis du setter sammen disse bitene, så er situasjonen fortsatt komplisert, sier han.

Stikkordene for å utvikle Afrika er ifølge Sachs: Massiv satsing på helse og utdanning, frivillig og rask nedgang i fødselstallene og store investeringer i infrastruktur.

Alt dette er mulig. Hvis vi får dette på plass, vil Afrikas utviklingsmuligheter fortsette å bedre seg, konkluderer han.

Forskjell på folk

I hans hjemland USA har forskjellene på fattig og rik økt voldsomt de siste årene. Globalt er bildet mer nyansert

— Ulikhetene mellom land er redusert, mens ulikheter innad i land har økt. Fattige land har i gjennomsnitt redusert gapet til rike land. Samtidig har ulikhetene i USA nådd et historisk høydepunkt, målt for eksempel ved utviklingen i inntektsandelen til den 1 prosenten som har de høyeste inntektene, sier Sachs.

Han nevner Kina som et annet eksempel der forskjellene har økt veldig i takt med den økonomiske fremgangen.

— En vekst som bare kommer toppinntektene til gode er ikke bærekraftig. Det er ikke denne typen vekst vi er ute etter!

Les også:

 1. Les også

  Er du litt stinn etter julen? 842 millioner mennesker sulter i verden i dag

 2. Les også

  Verdens AIDS-dag: Positiv utvikling, men langt fram

 3. Les også

  Statlig selskap sender norske bistandspenger til skatteparadis

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Bistand er ikke nok, næringslivet må med

 2. VERDEN

  Advarer mot «fattigdomstsunami» som følge av pandemien

 3. VERDEN

  FNs fattigdomsutsending dro til USA for å undersøke forholdene. Han ble sjokkert av hva han oppdaget.

 4. VERDEN

  Verden skulle kvitte seg med fattigdom. Koronaen kan ha forlenget arbeidet med over 20 år.

 5. ØKONOMI

  Amerikansk stjerneøkonom: Barns fremtidsutsikter avhenger av hvor de vokser opp

 6. ØKONOMI

  Dystre tall fra IMF: 20 prosent av barna i verdens største økonomi lever i fattigdom