Økonomi

Network Norway lagrer kundenes nettbruk

Mobiloperatøren Network Norway innrømmer at alle nettsider kundene besøker lagres. Datatilsynet er overrasket.

Network Norway lagrer informasjon som kan brukes til å kartlegge hvilke nettsider kundene har besøkt.
  • Henning Carr Ekroll
    Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Det er Dinside.nosom avslører at mobiloperatøren Network Norway, som har 540.000 kunder i Norge, lagrer informasjon om kundenes nettbruk i ti dager.

— Det er mulig å hente ut informasjon om hvor kundene våre har surfet fra driftovervåkningsverktøyene våre, bekrefter teknisk direktør Geir Løvnes i Network Norway overfor nettstedet.

Lagrer for å løse uenigheter

Årsaken til lagringen er for å kunne dokumentere internettbruk i klagesaker. Om en kunde får en stor regning som følge av 3G-bruk, kan Network Norway hente ut disse loggene for å vise hva kunden faktisk har brukt telefonen til. Loggene lagres i ti dager, og skal være tungvinte og tidkrevende å hente ut, ifølge Løvnes.

— Det vanlige er at kunden klager, og om beløpet er såpass stort at vi kan forsvare tidsbruken, spør vi om de ønsker at vi tar ut loggen. Vi prøver å gjøre kunden oppmerksom på hva dette innebærer. Om en ansatt har besøkt pornosider, antar vi at han ikke ønsker at arbeidsgiveren skal få vite om dette, sier Løvnes til Dinside.

Network Norway understreker at loggene ikke skal utleveres uten kundenes samtykke, med mindre det foreligger en rettslig kjennelse. De innrømmer at de «ikke aner» om kundene deres er klart over at de lagrer informasjon om deres nettvaner.

Datatilsynet overrasket

Datatilsynet sier at de ikke ble kjent med Network Norways lagringsrutiner før de ble kontaktet av journalisten i Dinside.

— Det var nye opplysninger for oss. Jeg ble overrasket og stusset over det vi fikk vite, sier direktør Bjørn Erik Thon til aftenposten.no, og utdyper:

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

— Vi har vært igjennom en stor debatt rundt datalagringsdirektivet. Det har det vært mye fokus på hva slags opplysninger som skal lagres, og det har vært en ganske unison oppfatning av at innholdsdata ikke skal bli lagret, fordi denne type data er veldig avslørende. Dette er noe vi kommer til å ta opp med selskapet, sier Thon.

- Kan det være ulovlig?

— Det reiser helt klart problemer med lovligheten, uten at jeg kan konkludere umiddelbart, sier Thon.

Telenor og Netcom understreker overfor Dinside at de ikke lagrer innholdsdata fra sine kunder.