Økonomi

Øystein Olsen i februar: "Vinteren kommer". Olsen nå: Vinteren ble mildere enn fryktet

I februar spådde sentralbanksjef Øystein Olsen vinter i norsk økonomi. Når tror han den blir mildere enn varslet.

I spissen for sine direktører marrsjerte sentralbanksjef Øystein Olsen inn for å fortelle om uendret styringsrente. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Vinteren kommer, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale i midten av februar i år.

Han brukte det dystre utsagnet om den årelange vinteren fra den populære TV-serien Game of Thrones som et bilde på utsiktene for norsk økonomi.

Nå tar han ikke like hardt i.

– Det er kanskje grunnlag for å si at vinteren ble litt mildere enn det vi da kunne frykte, svarte han på Aftenpostens spørsmål på pressekonferansen etter rentemøtet torsdag.

Da fortalte Olsen at hovedstyret hadde bestemt seg for å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Les også

 1. Rører likevel ikke renten

 2. Høyeste ledighet på 20 år, men økonomer tror renten blir uendret

Gode tall i sommer

I løpet av sommeren har det kommet tall som viser at veksten i økonomien har tatt seg opp.

– Det ser litt lysere ut. Går det slik vi nå beskriver det i våre prognoser, så er ikke det noe dystert bilde for norsk økonomi. Men usikkerheten består. Det er helt åpenbart at norsk økonomi ikke er ferdig med omstillingene.

– Er vi over det verste?

– Det er lov å håpe det og kanskje tro litt mer på det i denne runden enn forrige gang i juni.

– Bunnen er med andre ord nådd?

– Bunnen i økonomien ble nådd i slutten av fjoråret ifølge Statistisk sentralbyrås anslag og hvis vi ser på våre anslag fremover, sier Olsen.

Les også

Olsen gir gass i boligmarkedet. Finanstilsynet henger i bremsene.

Drar i samme retning

Både utsiktene til høyere prisvekst og bedre fart i økonomien bidrar til at Norges Bank går lagt i å avlyse det varslede rentekuttet.

Bankens prognose for egen rentesetting er nesten flat de neste par årene, før det kan bli én eller to renteøkninger i 2019.

Banken skriver at prisveksten «har vært uventet høy de siste månedene». Sterkt svekket krone har hjulpet næringslivet til å konkurrere bedre og styrket lønnsomheten, men prisen for dette er dyrere import og høyere prisvekst i Norge. Press oppover på styringsrenten følger med på kjøpet.

Olsen holder fremdeles døren bitte litt på gløtt for rentekutt. Han skriver i pressemeldingen at «det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året».

Men like fullt er sannsynligheten liten og hovedstyret varsler en styringsrente «som holder seg nær 1/2 prosent de neste par årene».

Det meste stiger raskere

I sine pengepolitiske rapporter har Norges Bank en tabell som viser endringene i prognosene fra forrige gang.

Tabellen har flere budskap, men det viktigste er at Norges Bank er lysere på den økonomiske vinteren enn før:

 • Priser og lønninger vil stige raskere til 2019 enn banken antok i juni, særlig i år og neste år.
 • Den økonomiske veksten på fastlandet vil bli litt høyere de nærmeste årene enn antatt i juni.
 • Den registeret ledigheten vil blir markert lavere enn banken spådde før sommeren.
Les også

SSB spår lavere ledighet og fortsatt gratis lån

Ledigheten faller mot 2019

Men prognosen for ledigheten er komplisert. Norges Bank oppjusterer ledigheten til 2019, målt ved Statistisk sentralbyrås metode. Den inkluderer også dem som ikke melder seg hos Nav.

Ledigheten målt av SSB ligger mye høyere enn ledigheten registrert ved Nav-kontorene.

Spriket mellom ledige målt etter SSB-metoden og registrerte ledige har økt de siste månedene. Norges Bank justerer seg etter dette og øker spriket også i sine prognoser

Men felles for begge målemetodene er at ledigheten når toppen i år og faller mot 2019.

Les mer om

 1. Øystein Olsen
 2. Økonomi
 3. Norges Bank
 4. Rente