Økonomi

Studie: Så mye bryr vi oss om etiske investeringer

Menn er langt mer kritiske enn kvinner til etiske investeringer på bekostning av egen pensjon, viser norsk studie.

Denne nøttefabrikken utenfor Nairobi er deleid av den etiske fondsforvalteren ResponsAbility. Kvinnene får blant annet barnepass og bistand til helsekontroll, og fabrikken jobber for å ivareta småskalajordbruket i området.
  • Nina Selbo Torset
    Nina Selbo Torset
    Journalist

Aftenpostens saker om norske bankers etikk- og bærekraftsarbeid skaper stort engasjement. Det er imidlertid stor forskjell blant folk på om vi selv er villige til å ofre noe for å sikre etiske investeringer, viser en norsk studie.

Studien har tatt for seg nordmenns holdninger til etisk forvaltning og sett på om vi er villige til å få redusert pensjon ved at pensjonsforvaltere tenker etisk når de investerer. 40 prosent svarer ja, mens 32 prosent svarer nei.

– Dette er en ganske positiv holdning. Men vi har mindre tiltro til at andre mennesker ville valgt etisk dersom det innebar redusert avkastning for dem, sier førsteamanuensis Caroline D. Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI. Hun har gjort studien sammen med professor emeritus Fred Wenstøp.

Høyrevelgere i mot etisk forvaltning

Studien viser også at det er ulike holdninger til etisk forvaltning blant velgere på høyre- og venstresiden i norsk politikk.

– Høyrevelgere er påfallende imot etisk forvaltning, mens til venstre på den politiske skalaen er i større grad pro etisk forvaltning, sier Ditlev-Simonsen.

– Det er kanskje ikke så overraskende at idealister til venstre på den politiske skala sier de er mer villig til etisk forvaltning av sin pensjon, og her blir dette enda sterkere dersom de har høy utdannelse og lav inntekt, sier Ditlev-Simonsen.

  • Flere norske banker får stryk i etikkundersøkelse: Sjekk hvordan din bank scorer
Førsteamanuensis Caroline D. Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI har forsket på nordmenns holdninger til etisk forvaltning.

Det generelle engasjementet for etisk forvaltning er imidlertid lavt uavhengig av hva man stemte ved forrige stortingsvalg. Sammenlagt er det rundt 50 prosent som støtter etisk forvaltning på bekostning av egen pensjon.

Kvinner er mer positive til etisk forvaltning

Uavhengig av parti er kvinner mye mer positive til etisk forvaltning. Bare 17 prosent av dem svarte nei, mens 45 prosent av mennene svarte nei.

– Det at kvinner er mer positive til etisk forvaltning – selv om denne reduserer pensjonen – kan være et argument for at kvinner har mer omtanke for andre og er villige til å bidra for at andre skal få det bedre, sier Ditlev-Simonsen.

Hun trekker også frem de ulike holdningene blant nordmenn med høy og lav utdannelse. De med høyere utdannelse har mindre tiltro til andre og ser på seg selv som mer villig til å tenke etikk, selv om det reduserer egen pensjon.

– Det kan tolkes som at disse vet mer om hva som er fakta, men det kan også tolkes som at de med mer utdannelse har mindre tiltro til andre, sier hun.

Les mer om

  1. BI
  2. Pensjon
  3. Bærekraft