Ny rapport avkrefter «mastersyke» i Norge

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Norge bør heller være bekymret for at for få tar høyere utdanning enn for mange, viser en ny OECD-rapport.

En ny OECD-rapport avkrefter at Norge har for mange høyt utdannede.

Flere har de siste årene tatt til orde for at Norge er rammet av en «mastersyke», der altfor mange unge tar høyere utdanning sammenlignet med arbeidslivets behov.

OECDs årlige rapport om utdanningssektoren «Education at a Glance» gir imidlertid et annet bilde. Den viser at Norge både ligger under OECD-snittet når det gjelder andelen voksne med utdanning på mastergradsnivå, og at vi også ligger under andelen i våre naboland.

— Dette viser at vi ikke har noen «mastersyke» i Norge, slik enkelte har hevdet. Tvert imot ligger vi bak land vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder befolkningens utdanningsnivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les også:

Les også

- Det er på tide å avblåsedebatten om mastersyke

Mange med bachelor

I Norge har 16 prosent av befolkningen mellom 30 og 34 år utdanning på mastergradsnivå. I Sverige og Danmark er andelen med mastergrad i denne aldersgruppen 19 prosent, noe som tilsvarer gjennomsnittet for alle medlemslandene i EU. Totalt forventes 45 prosent av befolkningen i Norge å ta en høyere utdanning i løpet av livet, mens gjennomsnittet for OECD-landene er 50 prosent.

Det er første gang rapporten gir mulighet til å sammenligne omfanget av lavere og høyere grads utdanning fra høyskole og universitet. Norge scorer like fullt høyt på andel med høyere utdanning, men det skyldes at mange nordmenn har bachelorgrad eller lavere, viser tallene.

Gjermund Dahl tok en master. Det tar tid før han har tjent inn igjen investeringen:

Les også

Om 18 år har han tettet lønnsgapet

Få tar yrkesfag

Norge skiller seg også ut blant de europeiske landene ved at få elever tar en yrkesfaglig utdanning, og spesielt få jenter, viser rapporten.

I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning mot henholdsvis 36 og 48 prosent i Sverige og Danmark. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent.

Det er også større kjønnsforskjeller i Norge enn i de andre nordiske landene, når det gjelder andelen menn og kvinner som tar yrkesfag. 42 prosent av norske menn forventes å ta en yrkesfaglig utdanning, mens bare 27 prosent av kvinnene forventes å gjøre det samme. I Danmark forventes det at nesten halvparten av alle unge kvinner vil ta en yrkesfaglig utdanning i løpet av livet.

— Dette er urovekkende og viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier Isaksen.

Høyt frafall

Norge skiller seg også ut med noe lavere gjennomføring i videregående skole enn gjennomsnittet i OECD. 19 prosent i aldersgruppen 25-34 år i Norge har ikke fullført videregående opplæring (2014). I hele OECD er andelen 17 prosent.

— Til tross for mange tidligere satsinger er det for få elever som fullfører videregående opplæring. Vi trenger mer kunnskap om hva som faktisk motvirker frafall, og i 2016 setter vi derfor i gang et omfattende forskningsprosjekt på dette, sier kunnskapsministeren. (NTB)