Økonomi

Oljeanalytiker: Paris-avtalen stopper ikke nye norske oljefelt

Oljeproduksjonen må kuttes med 30 prosent fra dagens nivå, men det er ikke i Norge kuttene vil komme, mener oljeanalytiker. Men alle er ikke enige med ham.

Ifølge Jarand Rystad i Rystad Energy vil flere planlagte utbygginger i Barentshavet, som Johan Castberg på bildet, være konkurransedyktige både på klimagassutslipp og pris også om verden gjør alvor av Paris-målene.
  • Stine Barstad
    Journalist

Etterspørselen etter olje må reduseres med rundt en tredel fra dagens nivå dersom verden gjør alvor av Paris-målet om å holde den globale oppvarmingen «godt under» to grader, ifølge IEA- Det internasjonale energibyrået.

Aftenposten skrev onsdag at oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener det vil gi alvorlige konsekvenser for norsk oljevirksomhet.

Men leder Jarand Rystad i analysefirmaet Rystad Energy er ikke enig.

– Norge kan fortsette utbyggingen omtrent som planlagt, sier han.

Han viser til at verdens oljeproduksjon faller av seg selv med rundt 2 millioner fat i året dersom man ikke investerer i nye utbygginger. Det vil si at en viss utbygging av nye felt må til uansett, selv om oljeproduksjonen skal reduseres fra dagens 95 millioner fat til 63 millioner fat i 2040.

Rystad tror norske planlagte feltutbygginger vil være konkurransedyktige både når det gjelder pris og utslipp i et slikt scenario.

– Hvor skal det da kuttes?

– En stor del av de store, uutbyggede funnene ligger i Midtøsten og Canada, Russland og Kazakhstan. Dette er store felt med lavt trykk og tung olje, som er veldig lite økonomiske, sier Rystad.

  • – Vi må velge mellom klimamål og oljeleting, skriver Bjørn Stærk i kronikken «Slutt på den norske klimakosen»
Jarand Rystad i Rystad Energy mener norsk oljeproduksjon kan fortsette omtrent som planlagt, selv om oljeetterspørselen reduseres kraftig.

Mer tro på Opec og skiferolje

Oljeanalytiker Thorbjørn Kjus i DnB er ikke helt enig. Han mener det er mest sannsynlig at påfyllet som trengs vil komme fra Opec-landene, og fra amerikansk skiferolje.

– Norske planlagte felt vil ikke være blant de billigste, og i et slikt scenario vil det bare være de billigste og de som er raskest i stand til å oppskalere som vil produsere mer.

– Det vil være få som tør å investere i gigantiske, irreversible offshoreutbygginger med 40–50 års perspektiv når man ikke vet hvordan produksjonen av skiferolje vil responere, legger han til.

Denne oversikten fra Rystad Energy viser hvor verdens uutbyggede oljeressurser ligger, og hvor lønnsomme de antas å være. Lysegrønne forekomster er antatt lønnsomme med oljepris under 80 dollar, mens de mørkegrønne krever en oljepris over 100 dollar fatet.

Statoil: Må bygge med lave utslipp

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier selskapet i planleggingen av nye utbygginger hele tiden forholder seg til at det er stor usikkerhet rundt oljeetterspørselen i årene fremover.

– Vi vil uansett trenge nye felt fordi produksjonen faller, men da blir det enda viktigere at det er feltene som kan produseres med lavest utslipp som bygges ut, sier han.

– Og det er deres planlagte felt?

– Vi vet at vi produserer med lavere utslipp enn det globale snittet på norsk sokkel, og vi har ambisjoner om å gjøre det enda bedre, sier Pedersen. Han legger til at Statoil legger inn en fremtidig pris på CO2 på 50 dolar per tonn for alle prosjektene selskapet planlegger.

Spår prisvekst og oljemangel om få år

Samtidig som IEA har beregnet hvor mye oljeproduksjonen må ned under Paris-avtalen, advarer byrået mot produksjonsfall og prisstigning på olje i årene fremover.

Oljeprisfallet de siste to årene har gjort at oljeselskapenes investeringer i nye prosjekter er kuttet kraftig, og byrået ser ingen tegn til bedring i 2017. Også norske oljeselskaper har kuttet investeringene kraftig de siste årene.

Selv om markedet de siste årene har vært preget av overproduksjon, vil situasjonen raskt snu til oljemangel dersom ikke investeringene tar seg kraftig opp i 2018. Det vil gi en oljepris i 2020 på rundt 80 dollar fatet, mener IEA.

Faren er imidlertid stor for at prisen faller raskt igjen med en slik utvikling.

– Risikoen er stor for at vi igjen får en ny sprekk, fordi etterspørselen nå er mer sensitiv til prisutviklingen, samtidig som USA kommer til å øke produksjonen av skiferolje når prisen kommer opp på et slikt nivå, sier Kjus.

Slik ser IEA for seg at oljeprisen utvikler seg under ulike scenarier. Den rød grafen gjelder under dagens politikk. Den blå viser hva som vil skje med oljeprisen hvis landene følger opp løftene og signalene som er gitt om utslippskutt under Paris-avtalen. Den grønne viser hva som vil skje hvis man setter inn nok klimatiltak til at temperaturøkningen holdes til maks to grader. Målet om å holde temperaturen «godt under» dette kan senke prisen ytterligere.

Les mer om

  1. CO2
  2. Global oppvarming
  3. Oljeproduksjon
  4. Norsk sokkel