Økonomi

Tre av fire oljerigger uten kontrakt sommeren 2017

LONDON (Aftenposten): Den ene riggen etter den andre slepes inn til opplagsbøyene. Neste år kan rigger for ufattelige 75 milliarder dollar ligge i opplag – uten å tjene en eneste dollar.

Gjennom det siste året har flere rigger ligget i opplag ved en service- og forsyningsbase på Ågotnes utenfor Bergen.
  • Hilde Øvrebekk Lewis
  • Arnfinn Mauren

– Jeg har aldri tidligere opplevd noe lignende som det vi står oppe i nå, sier administrerende direktør Simen Lieungh i Odfjell Drilling.

Bergen-selskapet er foreløpig bedre stilt enn mange av sine konkurrenter, men i bransjen er det krise og et historisk bunnivå.

Per 1. januar 2017 er det 27 rigger av totalt 44 på norsk sokkel som står uten kontrakt, ifølge tall fra Rederiforbundet. 1. januar i år lå det 10 rigger i opplag. Og innen 1. august 2017 er det 32 rigger som vil være uten kontrakt.

Det betyr at kun et titalls flyttbare rigger vil være på kontrakt på norsk sokkel.

11.000 jobber borte

For å drifte en flyterigg er det normalt mellom 350 og 380 direkte ansatte - rundt 180 fra boreentreprenøren, 100 fra tredjeparter, 15-20 fra operatøren og mellom 50 og 80 som er knyttet til øvrige selskaper, som kurs, service, verft og opplæring.

Det betyr at når 32 rigger på nyåret står uten oppdrag, er det mellom 10.500 og 11.400 jobber som er borte.

I tillegg til alle de leverandørene som er indirekte berørt.

Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges rederiforbund.

– Vi er bekymret for at store deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges rederiforbund.

Lavere rater på verdensbasis

Av verdens 187 dypvannsrigger anslås at kanskje så få som 50 vil være under kontrakt neste år. Men det er ikke bare mangel på oppdrag som er utfordringene. Ratene er nede i en tredjedel av hva de var for to år siden.

Adm. dir. Simen Lieungh i Odfjell Drilling.

– De er så lave at det er umulig å tjene penger, mener administrerende direktør Ivar Brandvold i et annet riggselskap, Fred. Olsen Energy.

Det er ingen tegn til at situasjonen skal bli bedre med det første. Under et investorseminar som Nordea Bank arrangerte i London i forrige uke, tegnet oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy et ganske pessimistisk bilde. Det blir enda verre før det blir bedre.

– Det er stor overkapasitet, og nå handler det om å overleve de neste to-tre årene, er hans beskrivelse.

Dystre fremtidsutsikter fra Norsk olje og gass

Mandag formiddag la Norsk olje og gass frem sin konjunkturrapport. De pessimistiske spådommene fra i fjor ble ikke pyntet på i årets rapport, skriver E24.no.

I fjor trodde organisasjonen at oljeinvesteringene ville bli på 149 milliarder kroner i år og nå en bunn 132 milliarder kroner neste år.

Nå regner de med at bunnen ikke nås for i 2018 og at investeringene flater ut på et langt lavere nivå enn de siste årene. Oljeinvesteringene vil trolig falle til 131 milliarder kroner i 2018.

Mellom 2018 og 2021 venter Norsk olje og gass at norske oljeinvesteringer vil ligge på rundt 130 milliarder kroner, gitt en oljepris på 50 dollar fatet.

Les også

Ta oljeplattformene ut av ørene og lytt til Afrika!

Ingen vil hugge opp riggene

Fra mange kanter er det blitt ropt om at gamle rigger må bort. Noen er blitt hugget opp, men riggselskapene har vist liten vilje til å kvitte seg med rigger på denne måten, spesielt aktørene i Nordsjøen. Bare én en av knapt 70 rigger som er hugget opp på verdensbasis er kommet fra Nordsjøen.

– Ingen vil ta ansvar fordi det alltid er de andre som vil tjene på det, sier oljeanalytiker Jarand Rystad.

Adm. dir. Ivar Brandvold i Fred. Olsen Energy.

Ett av selskapene som har fått spørsmål om de ikke bør hugge opp plattformer, er Fred. Olsen Energy. De har stort sett rigger bygget på 1970-tallet.

– Selv om rigger er blitt bygget på 70-tallet, så er de blitt oppgradert. Det ligger ikke noen god forretning i å hugge dem opp bare fordi de er gamle. Det vi gjør, er å vedlikeholde dem og sørge for at de er klare når det er behov for dem, sier administrerende direktør Ivar Brandvold

Riggselskapene er for store til å gå under

Ett av riggselskapenes «fortrinn» i krisen er at de er «too big to fail». Likevel antas det at det vil komme sammenslåinger og oppkjøp i bransjen. Foreløpig har vi imidlertid ikke sett dette i samme grad som hos offshorerederiene.

– Jeg tror ikke det blir så voldsomt som i offshore, men det vil komme konsolideringer i 2018 og 2019, sier Simen Lieungh. Heller ikke Ivar Brandvold i Fred. Olsen Energy ser for seg at riggselskapene skal gjennom det samme som rederiene.

– Jeg tror mer på individuelle løsninger, der hvert enkelt selskap blir sett på separat. Det betyr ikke nødvendigvis at noen vil gå konkurs og andre overlever.

Les også

Det er ingen oljekrise for eierne av disse skipene

Riggen «Deepsea Atlantic» – eid av Odfjell Drilling – lå tidligere i år i opplag utenfor Bergen. Men i motsetning til andre rigger, ble oppholdet kortvarig. Fra 1. mars var den på plass på Johan Sverdrup-feltet - 140 kilometer vest for Stavanger.

Strategien: Komme seg gjennom stormen alene

Riggselskapene ser ut til å ha en hovedstrategi: Det er å komme seg gjennom stormen alene. Først etter en gjeldsstrukturering er det ventet at fusjonene kan komme.

– Selskaper vil ikke stupe inn i enda mer gjeld. Derfor ser vi ikke flere forsøk på fusjoner, mener Jarand Rystad. Under investorseminaret i London spådde han en lysning først i 2019.

– Det vil ta litt tid før dette markedet tar seg opp igjen. Vi tror oljeprisene vil øke, men spørsmålet er når oljeselskapene bestemmer seg for å utvikle nye felt. Først da vil ting begynne og skje, sier Simen Lieungh.

Les mer om

  1. Nordsjøen
  2. Oljepris
  3. Rigg