De nye strømmålerne lar vente på seg

Farten må kraftig opp hvis tidsplanen for å installere nye, smarte strømmålere i alle boliger skal holde.

Slik ser den nye strømmåleren ut.
  • Sigurd Bjørnestad

Innen 1. januar 2019 skal det installeres 2,9 millioner nye strømmålere i landets mange sikringsskap.

Av disse er rundt 2,5 millioner i boliger og hytter. Den samlede prislappen er solide 10 milliarder kroner.

De nye målerne vil gjøre slutt på at strømkundene selv må lese av måleren og melde inn forbruket til nettselskapet.

Nå viser det seg at nettselskapene og kraftbransjen er havnet bakpå i installeringen av disse såkalte «smarte» målerne.

Ved utgangen av juni i år var knapt en tredjedel av målerne installert etter starten i 2011. På mindre enn ett og et halvt år skal resten installeres.

I næringsorganisasjonen Energi Norge sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen at forsinkelsene blant annet skyldes at to store nettselskaper er blitt forsinket. Disse er nå godt i gang igjen.

– Løypemeldingene fra medlemmene er at de vil klare dette innen fristen, sier Haugen.

NVE følger med

Den siste rapporten fra NVE viser at nettselskapene skyver på sine planer. For ett år siden trodde nettselskapene at 43 prosent av målerne skulle vært installert i juni i år. Resultatet ser ut til å ende på 31 prosent.

– Vi følger fremdriften nøye, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE.

– Tror dere fortsatt at fristen 1. januar 2019 blir nådd?

– De aller fleste nettselskapene sier at de vil klare dette.

Allerede i januar i år vurderte NVE «særlige tiltak» mot nettselskapene, men lot dem ligge. I juni år fant NVE ytterligere forsinkelser, og vil nå undersøke dette nærmere.

Slutt på å lese av selv

Med de nye strømmålerne vil nettselskapene få informasjon om timeforbruket hos den enkelte.

Denne informasjonen blir delt med kraftleverandøren og vil være grunnlaget for regningene for strøm og nettleie.

Dermed blir det slutt på at kundene leser av målerne selv.

Den som vil produsere strøm ved å dekke taket med solcellepaneler, kan med de nye målerne få registrert strømmen de netto mater inn i nettet for å selge til andre.

Ny type nettleie

De nye målerne gjør det mulig for kundene å følge med på uttaket av strøm. Dermed kan de tilpasse seg eventuelle nye tariffer som gjør det dyrere å bruke mye strøm samtidig.

For eksempel kan folk da flytte ladingen av elbilen fra ettermiddagen (når alle skrur på komfyren for å lage middag) til midt på natten da forbruket er lavt.

Hvis dette kan dempe veksten i forbrukstoppene, kan det bli mindre behov for å utvide nettet. Dermed vil nettleien stige mindre enn den ellers ville ha gjort.

Bildet er fra februar i år, da Hafslund presenterte den nye strømmåleren. Johan Christian Hovland (f.v.) er konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter er konsernsjef i Hafslund og Thor-Erik Næss eradministrerende direktør Aidon Norge som leverer målerne.

Hafslund er i rute

I Oslo og de største kommunene i Akershus er det Hafslund Nett som transporterer strømmen ut til folk og bedrifter. I hovedstaden skal de skifte ut i alt 337.000 målere.

I Akershus skal nettselskapet installere 230.000 nye målere.

– Vi er i rute og regner med å være ferdige innen fristen 1. januar 2019, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

I motsatt ende

For at de nye smarte målerne skal komme til nytte må også nettselskapene forbedre systemene de har seg imellom.

I flere år er det arbeidet med den såkalte Elhub. Dette er en digital møteplass som samler informasjon fra 2,9 millioner smarte målere, 130 nettselskaper og 119 kraftleverandører som har 190 ulike strømtilbud.

De nye målerne kan levere forbruksdata inn til Elhub hvert kvarter.

Elhub skal erstatte et lappverk av manuell kontakt mellom de ulike leverandørene, nettselskapene og kundene. Når Elhub er etablert, skal alle kunne henvende seg dit i stedet for at alle snakker med alle.

I et leserinnlegg i Aftenposten 12. september skrev produktsjef Simen Fure Jørgensen i energiselskapet Otovo sterkt kritisk om Elhub. Hans prognose var dårlig: «Dessverre blir Elhub etter alle solemerker et skandaleprosjekt.»

I et tilsvar i Aftenposten 15. september skriver daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub at de er uenige med Jørgensen. Heiberg skiver at de bruker tilsvarende teknologi «som Google, Facebook og LinkedIn benytter for å takle store datamengder».

300 kroner mer i året

NVE har gitt Statnett ansvaret for å utvikle Elhub. Opprinnelig skulle Elhub vært ferdig i oktober i fjor. Etter tre utsettelser er det nå 2. kvartal neste år som gjelder.

Kostnaden for det nye hypermoderne systemet blir dekket over nettleien som blir betalt hver måned, og nettleien vil øke med rundt 300 kroner i året.