Svenskene vil ha flere hurtigtog til Oslo

Om et par år setter SJ inn enda flere avganger med hurtigtog mellom Oslo og Stockholm.

Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm har tre daglige avganger, men SJ vil sette inn enda flere avganger fordi responsen fra publikum har vært så god.

Forsker tror ikke dette truer flyet.I dag går det tre daglige avganger med hurtigtog fra Oslo til Stockholm, og det svenske jernbaneselskapet tror flere avganger vil trekke enda flere til toget.

- Ja, vi ser en veldig positiv reiseutvikling, derfor har vi allerede fra 2017 planlagt med enda flere daglige avganger, bekrefter ansvarlig for ekstern kommunikasjon i SJ, Åsa Larsson.

Hurtigtogtilbudet er relativt nytt. Og togene kutter reisetiden betydelig, fra en reisetid på seks timer ned til 4,5 timer på de raskeste avgangene. Dette kommer først og fremst av at det er satt inn nytt og moderne togmateriell som kan kjøre med økt hastighet.

Responsen fra publikum har vært så god at svenskene nå har fått appetitt på mer av det norske markedet.

Skal kutte reisetiden enda mer

Derfor varsler SJ nå at satsingen skal fortsette, og at selskapet også ser på muligheten for å korte reisetiden ned enda mer enn i dag:

- Reisetiden er selvsagt avhengig av banens kvalitet og antall tog. I de nærmeste årene kommer det til å bli gjort visse kapasitetsforbedringer på banen, og det vil kunne kutte reisetiden ytterligere litt ned. Allerede i desember i år kommer våre hurtigtog til å stanse i Kongsvinger. Det innebærer at reisende med NSB-billett kan ta seg inn til Oslo på 1 time, 15 minutter raskere enn med NSBs tog, sier Åsa Larsson til Aftenposten.

Toget ingen konkurrent

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS, som i dag har klart flest flyavganger på strekningen, sier at selskapet ikke har merket noen svekket passasjertilstrømming etter at hurtigtogtilbudet kom. Hos Norwegian sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen at toget må by på vesentlig kortere reisetid før det kan bli en konkurrent til flyet.

Heller ikke forsker Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk Institutt tror flyet er truet, men sier at flymarkedet allerede opplever en stagnasjon på den aktuelle strekningen:

- Noen vesentlig trussel mot flytrafikken blir nok ikke dette. Til det er nok reisetiden fremdeles litt for lang og forretningsandelen vel høy. Jeg tror mer på at det vil komme nye reisende, 4,5 timer og billettpriser ned til 200 kr er et solid tilbud, sier Thune-Larsen.