Økonomi

Kraftig opptrapping av energistreiken: - Folk og bedrifter kan miste strømmen

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. Over 1.000 montører da vil være omfattet.

Feil på kraftnettet vil ikke bli rettet når over 1000 montører tas ut av streik.
  • NTB

– Nå tar vi ut alt og alle. Vi har sett oss lei på motpartens manglende vilje til å se på løsninger som kan ende konflikten, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet.

Han sier uttaket kan få dramatiske konsekvenser: Alt av vedlikehold av strømnettet settes på hold, og feil blir ikke rettet.

– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sier Fornes.

– Høyere belastning

Med opptrappingen er 1.091 energimontører i 73 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Så å si hele landet er berørt.
Ifølge El og IT Forbundet dreier konflikten seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på sju i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS ønsker å frata våre medlemmer ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Våre medlemmer forteller at vaktene blir tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. De er villig til å streike så lenge som nødvendig, sier Fornes.

Bjørn Fornes er forhandlingsleder i EL og IT Forbundet.

Arbeidsmiljøloven

Hos energiselskaper i NHO har beredskapsvakter allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift, påpeker fagforeningen.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Etter siste opptrapping har 704 ansatte i 38 bedrifter vært ute i streik, de aller fleste i EL og IT Forbundet. I den varslede opptrappingen fra mandag vil ytterligere 387 ansatte ved 35 nye energibedrifter være omfattet.

Les også

  1. Vestfoldbanen stanses i fire uker

  2. De streikende lokførerne burde hedres, ikke hetses| Daniel Charles Hextall

  3. Etter legestreiken: Hvem vinner og hvem vil tape på en degradering av legerollen? | Agnethe Lund

  4. Streikerammede passasjerer besvimer på fulle busser

  5. Fem ting du må vite om togstreiken

Les mer om

  1. Streik