Nesten like flagg skapte diplomatiske bruduljer

Hurtigbåtene på Vestlandet har skapt diplomatisk bråk. De seiler under et revolusjonært, tidligere USA-fiendtlig flagg.

Rundt 80 ferger og hurtigbåter i Norled fører flagget som er nesten prikk likt øystaten Puerto Ricos flagg.
Puertorikanere på besøk i Norge stusser når de møter Norled-flagget. Her ved hurtigbåtterminalen i Bergen. Foto:

USA-styrte Puerto Rico må finne seg i at Norled-fartøy seiler med flagg nær prikk like den karibiske statens offisielle flagg, som først var et revolusjonært symbol, skriver Bergens Tidende.

For noen år siden spaserte en representant for Puerto Rico på ferie i Norge og fikk øye på det han mente var sitt eget lands flagg som vaiet over torget i Stavanger. Han ble opprørt da han forstod at det var flagget til rederiet Stavangerske, og startet en prosess for å sette selskapet på plass.

— Det ble en juridisk gjennomgang, for vi ønsket ikke en situasjon der vi var beskyldt for flaggkopi, sier tidlligere leder av Stavangerske, Egil Nylund.

— Dette skjedde mens Folke Hermansen var toppsjef. Jurister slo fast at vårt flagg ble utformet mange år før Puerto Rico fikk sitt. Flaggene er heller ikke helt like, stjernen i rederiets flagg står litt på kant i forhold til den i det puertorikanske, sier Nylund.

Måtte gi tapt

To ganger har Puerto Rico formelt henvendt seg til Stavangerske - eller Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSB) - for å få selskapet til å endre flagget fra 1903.

Puerto Ricos flagg er nesten identisk med flagget rederiet Stavangerske har hatt i over 100 år.

Første gang den karibiske øystaten prøvde å ta affære overfor det norske rederiflagget var gjennom Utenriksdepartementet på 1950-tallet, forteller Dag Bakka jr., som skrev bok om Stavangerske til 150-årsjubileet i 2005. Også det framstøtet mislyktes for Puerto Rico, fordi Stavangerske parerte med at det norske flagget er eldre enn det puertorikanske.Flagget har blitt mer og mer synlig etter at Stavangerske i 2007 fikk aksjemajoritet i Norleds forgjenger Tide. I dag er Stavanger-selskapet eneeier av Norled, som omfatter gamle Rogaland Trafikkselskap og HSD. Rutelaget disponerer rundt 80 ferger og hurtigbåter kysten rundt. Søsterselskapet DSD Shipping fører Stavangerske-flagg internasjonalt på åtte fartøy.

— Artig sammentreff

— I dag reiser folk mye mer enn før, og mange har oppdaget hvor like de to flaggene er. Du skal ikke se bort fra at nye generasjoner ledere fra Puerto Rico på norgesbesøk vil ta opp saken igjen, sier Egil Nylund.

Det har ikke Norge sin honorære konsul i Puerto Rico, Jose O. Busto tro på.

— Dette er bare et artig sammentreff. Puerto Rico er ikke en uavhengig stat, og flagglikheten skulle ikke være noe problem, sier Busto.

— I mai var jeg med i en USA-delegasjon i Oslo, og så flere skip komme og gå med det vi trodde var Puerto Ricos flagg i masten. Artig, sier Jose O. Busto, norsk konsul i Puerto Ricos hovedstad siden 1977.

Revolusjonær gruppe

Stavangerske-flagget ble til ved at rederipersonell ble oppfordret til å komme med forslag. Motivet til styrmann Ommund Thingbø vant frem. Ifølgje Dag Bakka jr. er det uklart hvor Thingbø hentet ideen, men basisen var Stavangerskes tre røde skorsteinsringer. På den tid var det også vanlig med stjerner i flagget.

Puerto Ricos flagg er faktisk åtte år eldre enn flagget til Stavangerske, men ble offisielt godkjent som nasjonalflagg først i 1952.

Cubas flagg er også ganske likt Stavangerske og Puerto Ricos, men fargene har skiftet plass.

Flagget har en revolusjonær tilknytning til Cuba, noe som har skapt hodebry for USA. Flagget kan på offisielle bygg bare heises sammen med det amerikanske Stars and Stripes.Puerto Ricos flagg er identisk med det cubanske, bare med motsatt fargekomposisjon for rødt og blått. Det var en revolusjonær gruppe som krevde løsrivelse for Puerto Rico og Cuba fra Spania som først brukte flagget. I 1898 ble det et symbol på motstand mot USAs invasjon, går det frem av nettstedet topuertorico.org.