Koronaviruset endrer nordmenns reisevaner

Korona-trusselen endrer nordmenns hverdag. Flere deler av næringslivet melder om at de merker de at folk alt har endret vaner.

Foreløpige tall fra Avinors trafikkdatabase viser en nedgang på 12 prosent i antallet flypassasjerer forrige uke. Oslo lufthavn Gardermoen hadde en nedgang i utenlandstrafikken på hele 18 prosent.

En rekke bedrifter og offentlige virksomheter har innført reiserestriksjoner for sine ansatte. Utenriksdepartementet har også kommet med reiseråd der de fraråder reiser til flere land.

Merkbart færre reiste inn med lokaltog til Oslo sentrum onsdag morgen, ifølge Vy.

Fergeselskapet Color Line sier at frykten for virusepidemien har «moderat effekt» hos dem.

− Reiseliv- og arrangementsvirksomheter forteller oss at de aldri har opplevd hardere situasjoner enn dette, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Ruter har kommet med råd om hvordan du bør opptre på T-bane, trikk og buss:

  • Vis hensyn til hverandre og hold avstand
  • Har du mulighet til det, reis utenfor rush eller ha hjemmekontor
  • Har du mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet
  • Dersom du er syk eller kan være smittet, følg myndighetenes råd og unngå å reise kollektivt