Økonomi

Norges Bank vil ikke stramme inn reglene for boliglån

Norges Bank sender en oppmuntring til unge på boligjakt: Banken støtter ikke Finanstilsynets forslag om å stramme ytterligere inn på bankens muligheter til å gi boliglån.

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gjøre det enda vanskelligere å få boliglån i bankene. Foto: Berit Roald

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsforskriften har vært ute på høring.

Mandag sendte Norges Bank sitt svar, og der går sentralbanken inn for å holde fast på hovedregelen om at samlede lån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt.

Finanstilsynet har foreslått i stramme inn maksimumsgrensen til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Norges Bank støtter ikke dette.

Les også

Aftenposten mener: Usosial utlånspolitikk fra Finanstilsynet

Les også

Kan bli vanskeligere å få boliglån: Finanstilsynet vil kutte i bankenes skjønn og stramme inn.

Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen får ikke støtte fra Norges Bank. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Holder på kvote for avvik

Et annet sentralt forsag fra Finanstilsynet er å redusere andelen lån der bankene kan fravike hovedregelen om fem ganger inntekt eller andre krav i forskriften.

I den gjeldende forskriften har bankene hatt anledning til dette for 10 prosent av verdien av innvilgede lån i hvert kvartal. For Oslo har andelen vært 8 prosent.

Finanstilsynet har foreslått å redusere andelen til 5 prosent. Heller ikke dette får støtte fra Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer i sitt høringsbrev med en pekefinger til Finanstilsynet og Finansdepartementet: «Myndighetene bør ikke ha som ambisjon å finstyre utviklingen i boligpriser og kreditt.»

Les også

Hadde for lite egenkapital. Et lite kjent smutthull reddet boligdrømmen.

Les også

Norges Bank setter opp renten. Skyver neste renteøkning inn i fremtiden.

Synes tilsynet tar for hardt i

Norges Bank skriver at innstrammingene i inntektsgrensen og kvoten for avvik «samlet vil utgjøre en vesentlig innstramming i kravene i forskriften».

Bruk av adjektivet «vesentlig» betyr at Norges Bank anser Finanstilsynets forslag som altfor strengt.

Vil holde ansvaret i bankene

Norges Bank legger stor vekt på å gi bankene ansvaret for å drive forsvarlig. Budskapet er at overdreven regulering fratar bankene noe av dette ansvaret.

Derfor vil Norges Bank holde fast på den gjeldende avvikskvoten på 10 prosent av nye lån. «Med en fleksibilitetskvote som gir bankene tilstrekkelig rom for kundespesifikke vurderinger, plasseres ansvar for forsvarlig utlånspraksis i det enkelte tilfelle hos bankene», skriver Norges Bank i høringsbrevet.

«Standardiserte krav» kan «svekke bankenes motiver til å ta selvstendig ansvar for å vurdere risiko (...)», skriver Norges Bank i brevet.

Det gjelder å ikke bli for firkantet, er budskapet.

Likt over hele landet

Men Norges Bank er enig med Finanstilsynet i at spesialreglene for Oslo blir opphevet. Dermed blir kravene like over hele landet.

Dette innebærer mindre stram regulering for Oslo, gitt at Norges Banks øvrige tilrådinger blir fulgt.

Norges Bank støtter også Finanstilsynets forslag om at forskriften bør gjelde uten tidsbegrensing.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Boliglån
 3. Norges Bank

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Finanstilsynet og Norges Bank vil stramme inn boliglånsforskriften

 2. BOLIG

  Hadde for lite egenkapital. Et lite kjent smutthull reddet boligdrømmen.

 3. POLITIKK

  Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften

 4. BOLIG

  Forslag om ny utlånsforskrift: – Noen grupper kan nærmest bli ekskludert fra boligmarkedet

 5. ØKONOMI

  Finanstilsynet: Flere sårbare låntakere i Norge

 6. BOLIG

  Kan bli vanskeligere å få boliglån: Finanstilsynet vil kutte i bankenes skjønn og stramme inn.