Økonomi

Oljeministeren vil bore tre steder i nytt leteområde i Barentshavet

For første gang på over 20 år åpnes det for oljeleting i helt nye leteområder. Statoil jubler.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) presenterte tildelingene i 23. konsesjonsrunde i Hammerfest onsdag.
  • Marita E. Valvik
  • Ntb

Tre av ti nye utvinningstillatelser gjelder det nyåpnede området i Barentshavet utenfor Øst-Finnmark.

I den 23. konsesjonsrunden tilbyr Olje- og energidepartementet 13 selskaper andeler i til sammen 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser.

– I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder. Dette vil være med på å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Nå er det Nord-Norges tur til å skrive de neste kapitlene i det norske petroleumseventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

  • Venstre og KrF tordner mot Lien og regjeringa: - Vi synes det er helt meningsløst og idiotisk å gå så langt nord

Statoil jubler

Statoil fikk fem nye letelisenser i 23. konsesjonsrunde. Fire av disse er i det nye leteområdet i Barentshavet.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er veldig fornøyd med tildelingen i 23. konsesjonsrunde som styrker vår leteportefølje, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel.

En av lisensene er i nærheten av områder der Statoil allerede er aktive, mens fire er i det sørøstlige Barentshavet.

Oljeriggen Transosean Arctic i har funnet både gass og olje for Statoil i Barentshavet. Nå åpnes det for oljeleting i nye områder.
Les også

Statoil skal hente Barents-olje til halv pris

Fem av de 13 selskapene som får tilbud om andeler, får også operatørskap. Dette er Statoil, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge) AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS.

Norsk olje og gass: – Viktig med tilgang til nye arealer

Tildelingene i 23. konsesjonsrunde er helt avgjørende for å kunne opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Les også

Oljeoptimisme i Barentshavet

– Tildelingen av letelisenser betyr tilgang til nye arealer. Olje- og gassnæringen er avhengig av å kunne gjøre nye funn for å opprettholde aktiviteten. Vi har en stor forpliktelse med å levere gass til Europa. Skal vil innfri denne forpliktelsen, må vi gjøre nye funn. Derfor er denne tildelingen av letelisenser helt avgjørende, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til NTB.

Ingen forskjell

Han avviser at det er her Norge må sette stopp og la ressursene ligge for å oppnå 1,5-gradersmålet som ble satt på klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor.

– Klimaet påvirkes ikke av hvor aktiviteten finner sted. Vi skal drive i Barentshavet på samme måte som på sokkelen for øvrig – etter de høyeste miljøstandardene i verden. Det er heller ingen prinsipiell forskjell mellom å drive i Barentshavet og i Nordsjøen og Norskehavet. Men det er andre utfordringer med lange avstander og mørke. Derfor er næringen forberedt på å gå inn med de aller høyeste standardene, sier Schjøtt-Pedersen.

Natur og Ungdom: Kroken på døra for norsk miljøtroverdighet

Flere av de tildelte oljeblokkene har tidligere blitt frarådet lyst ut, eller anbefalt utlyst med boretidsbegrensinger, av Polarinstituttet og Miljødirektoratet, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding.

Organisasjonen har sammen med norsk miljøbevegelse krevd at hele konsesjonsrunden avlyses av hensyn til klimaet.

Les også

Finansminister Siv Jensen: - Vi skal ikke falle for miljøelitens dommedagsprofetier

– Dette er kroken på døra for norsk miljøtroverdighet. Regjeringen eier ingen skam og gir fullstendig blanke i miljøfaglige råd. Med denne tildelingen viser fingeren til oss som er unge i dag og fremtidige generasjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom i pressemeldingen.

Omstridt

Blekket var knapt tørt på Parisavtalen før miljøbevegelsen og flere politiske partier krevde at 23. konsesjonsrunde i Norge blir skrinlagt, og at letingen etter mer olje på norsk sokkel stanser. Parisavtalen handler om å begrense den globale oppvarmingen for å unngå uønskede klimaendringer.

I tillegg er en rekke miljøorganisasjoner bekymret for at olje- og gassletingen som nå konkretiseres, vil true det sårbare miljøet i Barentshavet. Uroen er stor for at det kan bli vanskelig å rydde opp ved et eventuelt oljeutslipp i området.

– Nye letelisenser i Barentshavet er på ingen måte bærekraftig, hverken for havmiljøet eller for klimaet. Stortinget bør stanse disse lisensene, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge ifølge NTB.

Den siste tiden har også lav oljepris skapt økt usikkerhet omkring prosjekter i Barentshavet, hvor den antatte lønnsomhetsprisen ligger godt over dagens oljepris på under 50 dollar fatet.

Naturvernforbundet kritiske

Naturvernforbundet mener Norge ved å lyse ut nye letelisenser i Barentshavet skulker den internasjonale klimadugnaden.

Onsdag sendte regjeringen ut tilbud om 40 blokker på ti nye utvinningstillatelser i Barentshavet sørøst.

– Skal vi unngå katastrofale klimaendringer, må også Norge kutte i nasjonale klimagassutslipp slik Parisavtalen krever. Å sette i gang et nytt oljekappløp i Arktis er et illevarslende skritt i stikk motsatt retning, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Les mer om

  1. Olje og gass
  2. Oljeindustrien