Forsikringskonkursen avdekket «et hull» i systemet. Men justisministeren vil ikke tette det.

Nordmenn som er rammet av konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, får sympati fra justisministeren. Men lenger vil han ikke gå. Norske myndigheter vil ikke komme forsikringstagerne til unnsetning.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttrykker forståelse for situasjonen som mange forsikrede i Alpha Insurance har havnet i. – Men samtidig er dette en privatrettslig tvist, påpeker han.

– Statsråden fraskriver seg alt ansvar for å bidra til en løsning i den oppståtte situasjon, mener assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Rundt 400 norske forsikringstagere – hovedsakelig yrkesskadede – hadde erstatningskrav til behandling hos det danske selskapet Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai i fjor. Kravene varierer fra noen tusen kroner til millionbeløp.

Konkursen avdekket et «hull» i systemet. Hverken den danske eller den norske garantiordningen fanger opp de norske kundene i selskapet. Nå er det konkursboet som behandler kravene, og det er anslått at dette ville ta flere år.

Forsikringstagerne har derfor hatt et håp om at norske myndigheter skulle gripe inn. Men det kommer ikke til å skje, ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Staten kan ikke gå inn i en tvist mellom private parter og instruere de involverte. Det er som i enhver annen tvist opp til partene selv både å hevde og ivareta sine egne rettigheter, skriver statsråden i et brev til Personskadeforbundet.

Les også

400 nordmenn falt mellom to stoler da forsikringsselskapet deres gikk konkurs. Nå sier Stortinget nei til å hjelpe.

Mener saken har avdekket en svikt

Personskadeforbundet har vært talerør for de norske forsikringstagerne. Forbundet er en interesseorganisasjon for personer som er blitt utsatt for alvorlige skader, og assisterende generalsekretær mener de norske forsikringstagerne er blitt uskyldig skadelidende av konkursen.

Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet har bedt om tiltak for å sikre at skadelidte etter Alpha-konkursen får sine saker tilfredsstillende utredet og at nye regler utredes for å unngå lignende situasjoner. Han er ikke fornøyd med svaret fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Alpha-konkursen har avdekket en utilsiktet svikt i
yrkesskadeordningen som må rettes opp, mener Oretorp.

Norsk yrkesskadeforsikring er lovpålagt. Dersom forsikringsselskapet går konkurs, er forsikringstagere sikret gjennom en garantiordning.

Men garantien gjelder ikke dersom forsikringen er tegnet i et utenlandsk selskap. Og i Danmark omfattes ikke yrkesskadeforsikringer av den danske garantiordningen.

– Når en systemfeil som dette er oppdaget, er det regjeringen sitt ansvar å påse at de enkelte skadede arbeidstagernes rettssikkerhet og erstatningsrettslige vern blir ivaretatt, mener Oretorp.

Les også

Han har ventet i nesten åtte år på erstatning etter at han ble hengende fast i en strømførende ledning

Antyder behov for endringer

Men justisministeren uttrykker forståelse for situasjonen forsikrigstagerne har havnet i. Han utelukker ikke helt at Alpha-konsekvensen kan få konsekvenser.

– Behovet for endringer i regelverket og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres, må utredes nærmere. På nåværende tidspunkt kan jeg dessverre ikke si noe mer om mulige tiltak, skriver statsråden i brevet til Personskadeforbundet.

Personskadeforbundet beskriver dette som «en viss ansvarserkjennelse», men Oretorp har ikke store forhåpninger til dette ettersom Kallmyr ikke kan si noe om mulige tiltak.

– Jeg kan ikke tolke det annerledes enn at statsråden velger å feie problemet under teppet, sier Oretorp.