Økonomi

Skattesmell for pendlere over nyttår

1. januar kommer en endring som gjør at pendlere kan miste et årlig fradrag på over 30.000 kroner.

1. januar kommer en endring som gjør at pendlere kan miste et årlig fradrag på over 30.000 kroner. Marit Hommedal / NTB scanpix

 • NTB

Fradrag for kost og losji for pendlere gis bare for en periode på 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først ble gitt fradrag for merkostnadene, ifølge Skatteetaten. 24-månedersregelen trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018.

Det betyr at de som fortsatt pendler til samme kommune når året skifter til 2020, vil miste fradraget sitt.

Økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester skisserer følgende regnestykke i en situasjon hvor en arbeidstager bor på østlandsområdet og pendler inn til Oslo.

– En gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er 13.000 kroner i måneden, ifølge Utleiemegleren. Det betyr at en pendlerbolig i snitt vil koste 156.000 kroner i året, og pendleren vil da fra 2020 miste 34.320 kroner i fradrag årlig, sier han til NTB.

– Denne 24-månedersregelen gjelder også kost, men det vil bare gjelde de som bor på hotell eller pensjonat. Det er lite sannsynlig at de som pendler over flere år, bor slik. De fleste vil nok da bo i boliger eller leiligheter, mener Øren.

Endringen kom i statsbudsjettet for 2018.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Skatteetaten

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

 2. ØKONOMI

  Slik gikk det med oljeskatten

 3. POLITIKK

  NRK lisensen forsvinner. Det blir dyrere å få pass, importere brus og glemme time på sykehus. Her er oversikter over nye regler som trer i kraft fra 1. januar.

 4. OSLOBY

  Oslo-budsjettet: Høyere avgift på vann, kloakk og søppel. Slik påvirkes din lommebok.

 5. ØKONOMI

  Disse nye skattereglene innføres i 2020

 6. OSLOBY

  Rush av søknader om beboerkort før innføring av P-avgift for elbiler